Основні напрями наукової діяльності відділу

Основні напрями наукової діяльності відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного прав  за останні роки
за останні роки

На зламі тисячоліть науковцями Відділу досліджувались такі планові науково-дослідні теми аграрно-правового та земельно-правового характеру, як:

  • проблеми права власності у сільському господарстві;
  • організаційно-правові проблеми державного забезпечення АПК України;
  • правові проблеми формування та розвитку аграрного і земельного ринків в Україні;
  • правові проблеми залучення інвестицій у розвиток сільського господарства та соціальної сфери села;
  • проблеми організаційно-правового забезпечення інноваційної діяльності в сільському господарстві.
  • проблеми розвитку аграрного та земельного права України.

 

 

 

G Analytics
сайт создан компанией