Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Склад Вченої ради Інституту

СКЛАД
Вченої ради Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України

 1. Скрипнюк  Олександр Васильович – д.ю.н., професор, директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України; /голова Вченої ради/;
 2. Оніщенко Наталія Миколаївна – д.ю.н., професор,  заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України /заступник голови Вченої ради/;
 3. Нагребельний Володимир Петрович - к.ю.н., заступник директора  з наукової роботи Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України /заступник голови Вченої ради/;
 4. Кваша Оксана Олександрівна - д.ю.н., професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  /секретар Вченої ради/;
 5. Шемшученко Юрій Сергійович – академік НАН України, радник при дирекції Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 6. Сіренко Василь Федорович – член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 7. Пархоменко Наталія Миколаївна – член-кореспондент НАН України, зав. відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 8. Андрійко Ольга Федорівна - д.ю.н., професор, зав. відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 9. Батанов Олександр Васильович – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
 10. Бабаскін Анатолій Юрійович - д.ю.н., ст.н.с., зав.відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 11. Горбатенко Володимир Павлович – д.політ.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 12. Денисов Володимир Наумович - д.ю.н., професор, зав. відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 13. Ісаєва Наталія Карлівна – к.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, голова Первинної профспілкової організації Інституту;
 14. Кресіна Ірина Олексіївна  – д.політ.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 15. Костенко Олександр Миколайович – д.ю.н., професор, зав. відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 16. Кулинич Павло Федотович - д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 17. Крусян Анжеліка Романівна – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 18. Кубко Євген Борисович - д.ю.н., професор, головний науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 19. Малишева Наталія Рафаелівна – д.ю.н., професор, зав. відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 20. Малишев Олександр Олегович – к.ю.н., голова Ради молодих вчених Інституту Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 21. Олещенко Вячеслав Іванович – к.географ.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 22. Сімутіна Яна Володимирівна – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права імен В.М. Корецького НАН України;
 23. Усенко Ігор Борисович – к.ю.н., професор, зав. відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 24. Фалалєєва Людмила Григорівна – д.ю.н., доцент, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 25. Явір Віра Анатоліївна - д.політ.н., провідний науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
G Analytics
сайт создан компанией