Склад Вченої ради Інституту

СКЛАД
Вченої ради Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України

1. Шемшученко
Юрій Сергійович
академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; голова Вченої ради
2. Горбатенко
Володимир Павлович
д.політ.н., професор, заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; заступник голови Вченої ради
3. Нагребельний
Володимир Петрович
к.ю.н., заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
4. Пархоменко
Наталія Миколаївна
д.ю.н., професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; секретар Вченої ради
5. Сіренко
Василь Федорович
член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
6. Андрійко
Ольга Федорівна
д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
7. Бабкін
Володимир Дмитрович
д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
8. Бошицький
Юрій Ладиславович
к.ю.н., професор, ректор Київського університету права НАН України
9. Акуленко
Віктор Іванович
д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
10. Денисов
Володимир Наумович
д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
11. Зайчук
Олег Володимирович
д.ю.н., професор, в.о. директора Інституту законодавства Верховної Ради Інституту
12. Кресіна
Ірина Олексіївна
д.політ.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
13. Костенко
Олександр Миколайович
д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
14. Кулинич
Павло Федотович
д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
15. Кваша
Оксана Олександрівна
д.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
16. Кубко
Євген Борисович
д.ю.н., професор, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
17. Малишева
Наталія Рафаелівна
д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
18. Оніщенко
Наталія Миколаївна
д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
19. Мурашин
Геннадій Олександрович
к.ю.н., провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
20. Мироненко
Олександр Миколайович
д.філос.н., професор, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
21. Хуторян
Наталія Миколаївна
д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
22. Усенко
Ігор Борисович
к.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
23. Ющик
Олексій Іванович
д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
24. Тимченко
Геннадій Петрович
д.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
G Analytics
сайт создан компанией