Склад Вченої ради Інституту

СКЛАД
Вченої ради Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України

 1. Шемшученко Юрій Сергійович – академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; /голова Вченої ради/;
 2. Скрипнюк  Олександр Васильович - д.ю.н.,  професор, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України /заступник голови Вченої ради/;
 3. Нагребельний Володимир Петрович - к.ю.н., заступник директора із загальних питань Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України /заступник голови Вченої ради/;
 4. Пархоменко Наталія Миколаївна - д.ю.н., професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  /секретар Вченої ради/;
 5. Сіренко Василь Федорович – член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 6. Андрійко Ольга Федорівна - д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 7. Акуленко Віктор Іванович - д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 8. Бошицький Юрій Ладиславович - к.ю.н., професор, ректор Київського університету права НАН України;
 9. Батанов Олександр Васильович – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 10. Горбатенко Володимир Павлович – д.політ.н.,професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 11. Денисов Володимир Наумович - д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 12. Ісаєва Наталія Карлівна – к.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, голова Первинної профспілкової організації Інституту;
 13. Кресіна Ірина Олексіївна  – д.політ.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 14. Костенко Олександр Миколайович – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 15. Кулинич Павло Федотович - д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 16. Кваша Оксана Олександрівна – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 17. Кубко Євген Борисович - д.ю.н., професор, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 18. Малишева Наталія Рафаелівна – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 19. Мурашин Геннадій Олександрович – к.ю.н., провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 20. Оніщенко Наталія Миколаївна – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 21. Тимченко Геннадій Петрович – д.ю.н., провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 22. Хуторян Наталія Миколаївна – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 23. Усенко Ігор Борисович – к.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 24. Ющик Олексій Іванович – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 25. Малишев Олександр Олегович – к.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, голова Ради молодих вчених Інституту.
   
G Analytics
сайт создан компанией