Склад Вченої ради Інституту

СКЛАД
Вченої ради Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України

Шемшученко Юрій Сергійович – академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; /голова Вченої ради/;
Скрипнюк  Олександр Васильович – д.ю.н.,  професор, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України /заступник голови Вченої ради/;
Нагребельний Володимир Петрович – к.ю.н., заступник директора із загальних питань Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України /заступник голови Вченої ради/;
Пархоменко Наталія Миколаївна – д.ю.н., професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  /секретар Вченої ради/;
Сіренко Василь Федорович – член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Андрійко Ольга Федорівна – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Акуленко Віктор Іванович – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Бошицький Юрій Ладиславович – к.ю.н., професор, ректор Київського університету права НАН України;
Батанов Олександр Васильович – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Горбатенко Володимир Павлович – д.політ.н.,професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Денисов Володимир Наумович – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Ісаєва Наталія Карлівна – к.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, голова Первинної профспілкової організації Інституту;
Кресіна Ірина Олексіївна  – д.політ.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Костенко Олександр Миколайович – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Кулинич Павло Федотович – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Кваша Оксана Олександрівна – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Кубко Євген Борисович – д.ю.н., професор, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Малишева Наталія Рафаелівна – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Мурашин Геннадій Олександрович – к.ю.н., провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Оніщенко Наталія Миколаївна – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Тимченко Геннадій Петрович – д.ю.н., провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Хуторян Наталія Миколаївна – д.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Усенко Ігор Борисович – к.ю.н., професор, зав. відділом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Ющик Олексій Іванович – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Шумило Михайло Миколайович – д.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, голова Ради молодих вчених Інституту.

G Analytics
сайт создан компанией