Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Персональний склад відділу правових проблем політології

Персональний склад відділу правових проблем політології

Завідувачка відділу:

Кресіна Ірина Олексіївна – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Української академії політичних наук, завідувачка відділу. Заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Подолання пережитків минулого в свідомості й поведінці людей в умовах оновлення соціалізму» (1990). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів» (1999). Основні напрями наукових досліджень – проблеми державного будівництва, розвитку політичної і правової систем, конституційної і судової реформ, захисту прав людини і національних меншин, адміністративно-територіального устрою України, реформування публічної влади, державної етнонаціональної політики, розвитку громадянського суспільства.

Номер ORCID: 0000-0003-0771-9707
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=f-OfZ9cAAAAJ&hl=ru
Електронна скринька: i.kresina@icloud.com


Провідні наукові співробітники:

Горбатенко Володимир Павлович – доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, академік Академії наук вищої школи України, провідний науковий співробітник. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Місцеве самоврядування в Україні: політологічний аналіз концепцій минулого і сучасність» (1995). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів» (1999). Основні напрями наукових досліджень: проблеми політичної модернізації, політичного аналізу і прогнозування, історії політичних і правових учень, політико-правових відносин, розвитку політичної науки і освіти, філософії політики і права.

Номер ORCID: 0000-0002-2400-954Х
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qaDTZjYAAAAJ&hl=ru
Електронна скринька: stateandlaw@ukr.net

Коваленко Анатолій Андрійович – доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, провідний науковий співробітник. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: питання теорії і практики» (1997). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні» (2003). Основні напрями наукових досліджень – державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, правові засади державної влади в Україні.

Номер ORCID: 0000-0002-2428-7494
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yj5WtWoAAAAJ&hl=ru
Електронна скринька: polit@ln.ua

Стойко Олена Михайлівна – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Реформування політико-владних відносин у перехідних суспільствах (на прикладі країн Вишеградської групи)» (2006). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах» (2017). Основні напрями наукових досліджень – демократизація, політична система, державне управління, партійна система, місцеве самоврядування, конституційний процес, територіальна організація суспільства.

Номер ORCID: 0000-0002-1021-5270
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=D0XZMXQAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Електронна скринька: stoiko@nas.gov.ua

Явір Віра Анатоліївна – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Суспільно-політичний вимір та правові механізми протидії ксенофобії в Україні» (2008). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт» (2018). Основні напрями наукових досліджень – етнонаціональна політика, етнополітична безпека, сепаратизм, інтеграція та дезінтеграція (зокрема, європейська та євроатлантична інтеграція), консолідація, ксенофобія, міжетнічні відносини, мовна політика.

Номер ORCID: 0000-0002-1854-5012
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ajUnGYkAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Електронна скринька: zhabchyk@gmail.com


Старші наукові співробітники:

Кукуруз Оксана Володимирівна – доктор політичних наук, старший науковий співробітник. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний аналіз» (2008). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща» (2021). Основні напрями наукових досліджень – політична опозиція, формування парламентської коаліції, вплив виборчої системи на партійну систему, інститут звернень громадян, інститут наукового консультування органів публічної влади, вплив політики на правотворення та реалізацію права в Україні та Республіці Польща.

Номер ORCID: 0000-0003-1863-3028
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=J4EUYfQAAAAJ&hl=uk
Електронна скринька: kukuruz@nas.gov.ua

Ходаківський Михайло Дмитрович – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Суспільство в контексті культури (етнополітологічний аналіз)» (1998). Основні напрями наукових досліджень – етнополітологія, культурознавство, методологія науки.

Номер ORCID: 0000-0002-6627-8991
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mJt2fkUAAAAJ&hl=ru
Електронна скринька: khodakivskyi@nas.gov.ua

Батанова Наталія Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики» (2007). Основні напрями наукових досліджень – конституційне право, конституційно-правова та політична відповідальність, політичне право, проблеми організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування.

Номер ORCID: 0000-0003-1828-6708
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=Vz4F8oYAAAAJ
Електронна скринька: batanova@nas.gov.ua

Тарасюк Володимир Миколайович – кандидат політичних наук, науковий співробітник. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Політико-правові засади застосування інформаційних технологій в умовах гібридної війни» (2018). Основні напрями наукових досліджень – інформаційні технології, інформаційна політика, формування громадянського суспільства, національна безпека, гібридні війни, політичні й правові режими.

Номер ORCID: 0000-0002-8915-2443
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=UQH0zqcAAAAJ&hl=uk
Електронна скринька: volodymyr.tarasyuk@yahoo.com


Лаборант:

Волоха Валерія Григорівна – лаборант І категорії


Контактні дані відділу:

Тел. +38 (044) 279-73-96

Поштова адреса: вул. Трьохсвятительська 4, м. Київ, Україна, 01601

Електронна адреса: polit@ln.ua

G Analytics
сайт создан компанией