Персональний склад відділу правових проблем політології

Персональний склад Відділу

Кресіна Ірина Олексіївна – завідувач Відділу, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня (2012). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів» (1999).

irinakresina@gmail.com


Коваленко Анатолій Андрійович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні» (2003).


Лойко Лариса Іванівна – старший науковий співробітник, доктор політичних наук. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Етнополітична суб’єктність громадських організацій етнічних меншин України» (2006).


Ходаківський Михайло Дмитрович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук в Інституті держави і права імені В.М. Корецького. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Суспільство в контексті культури (етнополітологічний аналіз)» (1998).


Стойко Олена Михайлівна – науковий співробітник, кандидат політичних наук. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Особливості реформування політико-владних відносин у перехідних суспільствах (на прикладі країн Вишеградської групи)» (2006).

starkol@gmail.com


Кукуруз Оксана Володимирівна – науковий співробітник, кандидат політичних наук. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний аналіз» (2008).

politok@bigmir.net


Явір Віра Анатоліївна – молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Суспільно-політичний вимір та правові механізми протидії ксенофобії в Україні» (2008).


Волоха Валерія Григорівна – лаборант І категорії.

polit@ln.ua

G Analytics
сайт создан компанией