Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Стойко Олена Михайлівна

Стойко Олена Михайлівна – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник, заступник завідувача відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчила магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «політологія» (2002) та аспірантуру Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (2005).

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Особливості трансформації політико-владних відносин (на прикладі країн Вишеградської групи» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси). У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Основні напрями наукових досліджень – демократизація, політична система, державне управління, партійна система, місцеве самоврядування, конституційний процес, територіальна організація суспільства.

Опублікувала понад 100 наукових праць, серед яких: індивідуальна монографія «Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах» (2016); підручник, монографії, наукові записки та аналітичні доповіді у співавторстві: «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (2006), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми» (2009), «Правові форми політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України» (2012), «Інавгурація: історія та сучасність» (2013), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015); «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016); «Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму» (2016); «Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України» (2018); «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Євроатлантичний вектор України: національна доповідь» (2019), «Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і Україна» (2020), «Правова політологія. Академічний курс» (2021), «Політика, право і влада в світлі правової політології» (2022), «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (2022).

Відзначена премією ім. М.П. Василенка (разом з Явір В.А., Бондарук Т.І.) за цикл праць «Правові та політичні засади державотворчих та націєтворчих процесів в Україні» (2023).

Стипендіатка Стипендіальної програми ім. Лейна Кіркланда.

Номер ORCID: 0000-0002-1021-5270

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=D0XZMXQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Електронна скринька: stoiko@nas.gov.ua

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией