Стойко Олена Михайлівна

Стойко Олена Михайлівна – доктор політичних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчила магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Політологія» (2002) та аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2005).

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему «Особливості трансформації політико-владних відносин (на прикладі країн Вишеградської групи». У 2017 р. захистила докторську дисертацію «Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Сфера наукових інтересів: демократизація,  суспільні відносини/ політична система, державне управління, партійна система, місцеве самоврядування, конституційний процес.

Автор понад 80 публікацій, зокрема індивідуальної монографії «Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах» (2016), колективних монографій і наукових доповідей: «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (2006), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми» (2009), «Правові форми політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України» (2012), «Інавгурація: історія та сучасність» (2013), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015); «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), численних законопроектів.

Стипендіатка Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией