Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Проведені заходи 2015

Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня права7 грудня 2015 року в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України відбулося Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня права, проведення якого передбачене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 871-р «Про затвердження Плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня права». З вітальним вступним словом на даному Урочистому відкритті виступили директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Шемшученко, а також заступник Міністра юстиції України Гії Гецадзе.

Детальніше>>

 


26-27 листопада 2015 р. у Польській академії наук і мистецтв у м. Кракові відбулася міжнародна конференція «Загрози, виклики, шанси європейської безпеки». На початку конференції д.політ.н., проф. В. Горбатенко вручив «Почесний знак» Інституту держави і права ім. В.М. Корецького доктору габілітованому, проф., генеральному секретарю Польської академії наук і мистецтв Є. Вирозумському та доктору габілітованому, проф. І. Ставововій-Кавці за тісну і конструктивну співпрацю, результатом якої є 5 випусків українсько-польського журналу «Studia Politologica Ukraino-Polona». Упродовж двох днів українські та польські науковці обговорювали різноманітні проблеми європейської безпеки та шукали механізми підвищення її рівня. Багато уваги було приділено ситуації в Україні. Українські науковці зосередили увагу учасників конференції на асиметричній стратегії як відповіді на виклики європейській безпеці (В.П. Горбатенко), викликах демократії в Україні (М. Розумний), демократичній трансформації в Україні (В. Бортніков), ситуації в Криму та на Донбасі (О. Брусиловська), моделі національної безпеки України (В. Смолянюк), впливі суб’єктів публічної політики на безпеку держави (О. Кукуруз).


24-27 листопада 2015 р. відбувся VII Міжнародний науковий семінар пам’яті В’ячеслава Липинського. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України разом з Польським науковим товариством у Житомирі виступили співорганізаторами двох наукових заходів. 24 листопада 2015 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка була проведена конференція «Україна перед геополітичними викликами сьогодення». Традиційно перед початком конференції відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки В’ячеслава Липинського. Потім науковці та студенти обговорили актуальні питання сьогодення, а саме: модернізацію України і зовнішню експансію 2014-2015 рр., а також політику Росії, Польщі та Угорщини щодо їх діаспор в інших країнах, і особливо в Україні.


ПРОТИДІЯ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ І ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: СУЧАСНІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ29 жовтня 2015 року відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України спільно зі Службою безпеки України та за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні було проведено «Круглий стіл» на тему «ПРОТИДІЯ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ І ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: СУЧАСНІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ».

В Україні сьогодні немає більшої небезпеки, аніж терористична діяльність у формі злочинних організацій. Цей різновид злочинності зовсім нещодавно набув значного поширення в Україні. До початку 2014 року Україна не стикалася із проблемою терористичної діяльності й вважалася однією з країн із найменшим ризиком у цій сфері. Однак сьогодні поєднання міжнародного тероризму та організованої злочинності становить загрозу самому існуванню української держави.

Детальніше>>


конференція «КОНСТИТУЦІЯ І ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ»25 червня 2015 року у приміщенні Великого конференц-залу Національної академії наук України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «КОНСТИТУЦІЯ І ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ». Вона присвячена 19-й річниці Конституції України. Конференція була проведена під егідою НАН України,  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Конституційного Суду України, Фонду імені Кшиштофа Скубішевского (Республіка Польща), Київського університету права НАН України та юридичної фірми «Салком».

Конференцію  організовано з метою проведення фахової наукової дискусії з питань оновлення чинної Конституції України, удосконалення виборчого законодавства тощо.

Детальніше>>


26 червня 2015 року відбувся міжнародний круглий стіл «Політичні партії і вибори в Україні». Співорганізаторами виступили Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за ініціативою відділу правових проблем політології), Фонд імені Кшиштофа Скубішевского (Республіка Польща) та юридична фірма «Салком».

Відкрив засідання круглого столу директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Ю.С. Шемшученко. Він звернув увагу на необхідність наукового супроводження процесу формування демократичних партійної і виборчої систем в Україні. З привітальним словом виступив співорганізатор з Республіки Польща – заступник голови Фонду імені Кшиштофа Скубішевского, кандидат наук з інформатики, міжнародний спостерігач на виборах в Україні у 2004, 2012, 2014 роках (двічі від ОБСЄ) М. Скубішевскі, який наголосив на важливості дискусії про виборчі системи напередодні парламентських виборів у Польщі та місцевих в Україні та виступив із доповіддю «Чи Україна потребує обмеження демократії?». Поділилися польським досвідом з актуальних для України питань д.соц.н., проф., керівник Центру міжнародної безпеки і стратегічних досліджень Інституту політичних досліджень Польської академії наук, викладач Collegium Civitas А. Каміньскі, д.політ.н., науковий працівник університету «Вроцлавська політехніка» З. Ілскі, голова Центру європейського співробітництва, керівник Фонду Інституту громадянських досліджень, керівник виборчого штабу кандидата у президенти Республіки Польща Павла Кукіза у 2015 р. П. Галачкєвіч.

З доповідями також виступили українські науковці, зокрема, к.політ.н., заступник генерального директора з аналітичної роботи – директор політико-правових програм Центру Разумкова Ю.В. Якименко, к.фіз.-мат.н., доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ю.Б. Ключковський, к.політ.н., керівник громадсько-просвітницької групи «Святослав» В.Б. Загривенко, д.політ.н., проф., завідувач кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури Є.В. Перегуда, к.і.н., заступник завідувача відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень І.А. Павленко, д.політ.н., проф. кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), директор Волинської обласної громадської організації «Гендерний центр» О.Б. Ярош, к.політ.н., доцент, голова Громадської ліги Україна-НАТО С.Ф. Джердж.

На завершення відбулася жвава дискусія, в якій взяли участь Є.В. Перегуда, І.А. Павленко, О.В. Кукуруз, А.І. Погорєлова, Н.В Воротіна. Виступаючі проаналізували різні аспекти партійної системи та виборчого процесу. В основі усіх виступів проглядалося прагнення виправити політичну ситуацію в Україні й покращити якість вітчизняного законодавства, відповідної практики діяльності політичних партій та застосування виборчих положень.


Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів26 травня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбувся Круглий стіл «Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів». Організатори Круглого столу: Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Київський університет права НАН України, газета «Голос України», журнал «Віче».

Мета заходу – вироблення нових концептуальних підходів до осмислення регіональної політики України, особливостей територіальної організації держави в умовах децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування   в контексті європейської інтеграції, осмислення досвіду європейських країн щодо здійснення децентралізації і деконцентрації влади, пошук оптимальної моделі для України, розробка рекомендацій для органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення конституційної і децентралізаційної реформ.

Детальніше>>


Круглий стіл на тему: «Права дитини: охорона і захист 19 травня 2015 року у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбувся Круглий стіл на тему: «Права дитини: охорона і захист (сучасні реалії і перспектива)». У Круглому столі взяли участь провідні та молоді вчені сучасної України, представники влади та громадськості, зокрема, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Миколайович Кулеба.

Відкриваючи Круглий стіл, з вітальним словом виступили Віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Павлович Національної академії правових наук України відбувся Круглий стіл на тему: «Права дитини: охорона і захист (сучасні реалії і перспектива)»Тихий, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Наталія Семенівна Кузнєцова, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Наталія Миколаївна Оніщенко.

Зокрема, В.П. Тихий привітав учасників Круглого столу, нагадавши, що саме в ці дні в Україні відмічається День науки. Також вчений звернув увагу на те, що дослідження питань сімейного права в наш час є особливо актуальним для нашої держави, особливо в контексті охорони і захисту прав дитини.

Н.С. Кузнєцова також підкреслила важливість питань, пов’язаних з охороною і захистом прав дитини, та констатувала посилення суспільного інтересу до даної проблематики. Зокрема, було сказано, що «за останній час спостерігається суттєве Національної академії правових наук України відбувся Круглий стіл на тему: «Права дитини: охорона і захист (сучасні реалії і перспектива)»збільшення кількості дисертацій з сімейного права, що свідчить про новий погляд держави і суспільства на важливість інституту сім’ї та дитини».

Н.М. Оніщенко у своєму виступі визначила основні проблеми охорони і захисту прав дитини на сучасному етапі суспільно-державного розвитку, у тому числі ті з них, які зумовлені окремими аспектами розвитку сучасного міжнародного та європейського права.

Уповноважений Президента України з прав дитини М.М. Кулеба запропонував учасникам Круголого столу об’єднатися для розробки єдиної для держави політики у сфері охорони і захисту прав дитини, зазначивши, що зі свого боку прийме і вивчить всі конструктивні рекомендації і концепції, вироблені вченими та практиками.

Національної академії правових наук України відбувся Круглий стіл на тему: «Права дитини: охорона і захист (сучасні реалії і перспектива)»Основними темами Круглого столу стали:

  1. доктрина і практика охорони і захисту прав дитини;
  2. суспільні катаклізми ХХІ століття і проблеми удосконалення механізму захисту прав і свобод дітей;
  3. інформаційна безпека дитини: в умовах поведінкового конфлікту;
  4. розмежування понять «охорона прав дитини» та «захист прав дитини»;
  5. право дитини на народження в контексті права на життя;
  6. роль громадянського суспільства у формуванні правового світогляду дитини.

У заключному слові Н.М. Оніщенко зазначила, що Координаційна рада з вивчення правових проблем громадянського суспільства при Київському регіональному центрі НАПрН України є «майданчиком», відкритим для конструктивних пропозицій з питань організації спільної діяльності теоретиків і практиків, вчених, представників влади та інститутів громадянського суспільства.


Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні21 квітня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні».

У конференції взяли участь як провідні вчені-юристи України, так і представники наукової молоді, а також студенти провідних вищих навчальних закладів України. Як і завжди, всі учасники конференції полемічно і, водночас, толерантно обговорили фундаментальні питання, пов’язані із забезпеченням прав і свобод людини та громадянина, проблемами підвищення ефективності сучасних інтеграційних процесів Україні, ціннісними вимірами інтеграції України в європейський правовий простір, ціннісними орієнтирами розвитку окремих галузей права і законодавства, напрямами подолання протиріч в умовах інтеграційних процесів тощо. Серед виступів на Конференції варто, насамперед, виділити доповіді таких провідних вчених України, як А.О. Селіванова, В.Ф. Сіренка, Н.М. Оніщенко, В.П. Горбатенка, Н.М. Пархоменко, Н.А. Мяловицької, С.В. Бобровник, М.О. Теплюка, Р.А. Майданика, О.Д. Тихимирова та ін.

Щорічна міжнародна науково-практична конференція З вступним словом на Конференції виступив директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАН України Олександр Любимович Копиленко. У вступному слові було відзначено, що проблематика даної Конференції присвячена одній з найактуальніших та найважливіших сфер сучасних наукових досліджень: удосконаленню механізму сучасних інтеграційних процесів України. У цьому контексті було відзначено, що євроінтеграційні процеси в Україні повинні базуватися не лише на міцному правовому фундаменті, на таких сучасних загальноєвропейських цінностях, як демократія, права людини, гуманний правопорядок тощо, а й на перевірених часом соціокультурних цінностях українського суспільства.

Детальніше>>


круглий стіл3 березня 2015 року відбувся КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРАВА ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТ (МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД), який було організовано Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України спільно з Національною академією правових наук України та юридичним факультетом Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.

До участі в роботі Круглого столу запрошено Голову Конституційного суду України, суддів Конституційного суду України, науковців Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, науковців Національної академії правових наук України, а також представників державних установ України та практичних робітників-фахівців зазначеної сфери.

Під час роботи Круглого столу обговорювалися проблеми перерозподілу соціального простору між державою та громадянським суспільством; аналізувалися фактори такого перерозподілу, зокрема, полілог між державою, владою, громадянським суспільством і особою щодо процесів сучасного державно-правового розвитку, а також+ фактори захисту життя, здоров’я, честі і гідності особи в складних кризових умовах соціального розвитку України в цілому.

В центрі обговорення – Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», зокрема, критичне обговорення ст. 2 «Гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ст. 7 «Забезпечення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту» та ст. 9 «Інші права внутрішньо переміщеної особи та її обов’язки» та ін.

Академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України Кузнєцова Н.С. зазначила, що сьогодні оголені всі аспекти життєдіяльності громадянського суспільства в Україні: політичні, економічні, соціальні, філософські, безумовно правові. Вона констатувала, що, на жаль, сучасна наука, в тому числі правова, виявили певну нездатність до вирішення тих важливих проблем, які поставили на сучасному етапі розвитку українське суспільство, безпосередньо український народ. В особливо загостреній формі проблеми формування і функціонування громадянського суспільства, продовжила вона, постають у часи суспільного неспокою, тому розгляд заявленої «Круглим столом» проблематики є «наразі і на часі».

права переселенцівУ виступі завідувач відділу теорії держави і права, д.ю.н., професора Оніщенко Наталії Миколаївни акцентувалося на шляхах удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні, у тому числі зазначалося, що сучасний етап розвитку Української держави характеризується глибинними трансформаційними процесами, що проявляються, зокрема, у реформуванні багатьох сфер суспільного життя, демократизації соціальної, економічної та політичної сфер суспільного розвитку. В цих умовах суттєво зростає роль та значення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою, що обумовлюється завданням побудови соціальної, правової держави, реального втілення в життя принципу взаємної юридичної відповідальності держави та особи.

Потрібно констатувати, що за роки незалежності України юридична відповідальність держави перед громадянським суспільством та особою так і не набула свого реального характеру, а обмежилася лише абстрактними та здебільшого декларативними правовими нормами, а також численними політичними гаслами і закликами до необхідності якомога скорішого покращення ефективності правового регулювання даної сфери.

Запропонована «Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою» є однією з перших спроб системного наукового осмислення сучасних проблем розвитку інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою, а також визначення основних напрямів його удосконалення, факторів та передумов цього складного процесу. Слід зазначити, що окремі елементи цієї проблематики вже розглядалися представниками відповідних гуманітарних наук. Проте на сьогодні назріла нагальна необхідність здійснення комплексного дослідження шляхів підвищення ефективності інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в умовах поглиблення демократичних перетворень в Україні.

Призначена до обговорення проблематика була деталізована у виступах Коструби А.В. «Цивільно-правові аспекти статусу вимушених переселенців», Савчука К.О. «механізм забезпечення прав вимушених переселенців (вітчизняний та міжнародний досвід).

Цікавим і змістовним був виступ Юхти О.Г., заступника директора департаменту, начальника управління систематизації законодавства та право освітньої діяльності «Практика реалізації механізмів захисту прав вимушених переселенців».

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН УкраїниЗа результатами роботи Круглого столу було визначено пріоритетні напрями наукових досліджень з проблем інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою, зокрема, удосконалення охорони та захисту прав вимушених переселенців.

В рекомендаціях «Круглого столу» було зазначено, що в сучасних умовах швидкими темпами відбувається перерозподіл соціального простору між державою і громадянським суспільством. Цей розподіл залежить від багатьох факторів, в т.ч. від узгодженої координованої дії – держави, влади, громадянського суспільства і особи. Цей полілог сьогодні може стати дієвою складовою розбудовних процесів з одного боку і фактором захисту життя, здоров’я, честі і гідності особи, з іншого.

З метою узгодженої дії представники влади, науки, різних прошарків громадянського суспільства виникла ініціатива щодо створення Координаційної Ради при Національній академії правових наук України з проблем громадянського суспільства, яка може стати площадкою для творчого дискутиювання та практичної реалізації.

Зазначені рекомендації стануть у нагоді органам законодавчої, виконавчої влади, громадським організаціям та органам місцевого самоврядування.


19 лютого 2015 року в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення». Конференція була присвячена 125-річчю від дня народження Володимира Михайловича Корецького – видатного вітчизняного юриста-міжнародника, академіка АН УРСР, судді Міжнародного суду ООН, засновника і першого директора Інституту держави і права НАН України.

Організаторами конференції виступили Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України, Українська асоціація міжнародного права та Українська асоціація порівняльного правознавства.

На конференції було обговорено широке коло питань, пов’язаних з викликами, які постають перед сучасним міжнародним правопорядком та можливими шляхами їх розв’язання. Відкриваючи конференцію, директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко наголосив на важливості фахового наукового обговорення викликів, які постають перед сучасним міжнародним правопорядком та можливим шляхам їх розв’язання.

У виступах таких провідних науковців як академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, академік НАН України О.С. Онищенко, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства НАН України, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України В.Н. Денисов, завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, к.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України О.В. Задорожній, професор Київського університету права НАН України, суддя Європейського суду з прав людини у 1998-2008 рр., д.ю.н., професор В.Г. Буткевич, суддя Конституційного суду України у 1996-2005 рр. д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України В.М. Шаповал, віце-президент Фонду ім. Кшиштофа Скубішевського, кандидат наук з інформатики Марцін Скубішевські (Польща), завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету ім. І. Франка, д.ю.н., професор М.М. Микієвич та багатьох інших представників доктрини і практики міжнародного права було висвітлено широке коло питань, пов’язаних як з актуальними проблемами міжнародного права, так і значенням творчої спадщини академіка В.М. Корецького для розвитку науки міжнародного права.

Зокрема, обговорювалися питання міжнародно-правових аспектів протидії агресії проти України з боку Російської Федерації, міжнародно-правових засобів захисту прав та законних інтересів України в міжнародних юрисдикційних органах, особливостей конституційного механізму здійснення державної влади в якості чинника міжнародної безпеки, загальнотеоретичні проблеми співвідношення міжнародного та внутрішнього права, особливості правової системи Європейського Союзу та правові аспекти співробітництва України з Європейським Союзом, міжнародно-правові засоби протидії тероризму і сепаратизму, актуальні питання міжнародного морського, кримінального, гуманітарного, трудового, фінансового, інформаційного права, а також інші актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства.

Міжнародна науково-практична конференція Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення сучасні проблеми міжнародного правопорядку

проведення конференції правознавців протидія агресії проти України з боку Російської Федерації

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией