Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Конституція і виборчий процес в Україні

Конституція і виборчий процес в Україні25 червня 2015 року у приміщенні Великого конференц-залу Національної академії наук України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «КОНСТИТУЦІЯ І ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ». Вона присвячена 19-й річниці Конституції України. Конференція була проведена під егідою НАН України,  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Конституційного Суду України, Фонду імені Кшиштофа Скубішевского (Республіка Польща), Київського університету права НАН України та юридичної фірми «Салком».

Конференцію  організовано з метою проведення фахової наукової дискусії з питань оновлення чинної Конституції України, удосконалення виборчого законодавства тощо.

З вступним словом виступили віце-президент НАН України, академік НАН України С.І. Пирожков, Голова Конституційного Суду України, академік НАПрН України Ю.В. Баулін та академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, академік НАН України В.А. СМОЛІЙ.

З науковими доповідями виступили: директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко – «Конституція і виборчий процес в Україні»; перший віце-президент НАПрН України, академік НАПрН України ПЕТРИШИН Олександр Віталійович - «Конституційні моделі місцевого самоврядування: досвід і перспективи», заступник голови Фонду імені Кшиштофа Скубішевского, кандидат наук з інформатики СКУБІШЕВСКІ Марцін - «Процедура зміни конституції в демократичній державі, яка є членом Європейського Союзу», директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України КОПИЛЕНКО Олександр Любимович - «Удосконалення виборчої системи в контексті конституційної реформи»; екс-голова польського Конституційного Трибуналу, проректор Університету Лазарскєго (Uсzelnia Łazarskiego)  СТЕМПЄНЬ Єжи - «Польське місцеве самоврядування: сутність, становлення, досягнення за 25 років. Польська дискусія про виборчі положення»;  суддя Конституційного Суду України, к.ю.н. СТЕЦЮК Петро Богданович - «Удосконалення виборчого законодавства: проблема конституційності»; постійний представник Верховної Ради України у Конституційному  Суді України, академік НАПрН України СЕЛІВАНОВ Анатолій Олександрович - «Нова конституційна модель децентралізації повноважень у зв'язку з концептуально новою виборчою системою в Україні»; керівник Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, д.ю.н., професор БОРДЕНЮК Василь Іванович - «Проблеми децентралізації влади в контексті конституційного процесу»; керівник Центру міжнародної безпеки і стратегічних досліджень Інституту політичних досліджень Польської академії наук, викладач Collegium Civitas, д.соціолог.н., професор КАМІНСЬКІ Антоні - «Значення конституційного моменту і конституційної дискусії для майбутнього державного ладу»; головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, член-кореспондент НАПрН України КУБКО Євген Борисович - «Конституційне забезпечення судової реформи в Україні»; професор кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор МАРЦЕЛЯК Олег Володимирович - «Конституційна реформа і модернізація виборчої системи в контексті світового досвіду»; провідний науковий  співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, д.ю.н. СКРИПНЮК Олександр Васильович - «Проблеми модернізації конституційного ладу і сучасна конституційна реформа в Україні»; науковий працівник Університету «Вроцлавська політехніка», д.політ. н. ІЛСКІ Здіслав «Українці щодо виборчої системи: історичний контекст»; провідний науковий  співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, д.ю.н., професор ЮЩИК Олексій Іванович - «Конституційні засади політичної реформи і виборів»; суддя Конституційного Суду України у відставці, к.ю.н ЄВГРАФОВ Павло Борисович - «Виборче право як невід’ємна складова конституційного процесу»; старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, д.ю.н., професор БАТАНОВ Олександр Васильович - «Порівняльний аналіз функціонування  муніципальних виборчих систем у зарубіжних країнах»; професор кафедри конституційного права, проректор Національного університету «Одеська юридична академія», д.ю.н. АФАНАС'ЄВА Мар'яна Володимирівна - «Критерії законодавчого конструювання виборчої системи».

присвячена 19-й річниці Конституції України «КОНСТИТУЦІЯ І ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ»

Основними питаннями дискусії були: наука конституційного права і напрями удосконалення конституційного процесу; проблеми конституційної регламентації виборів; виборчі системи та критерії їх обрання; шляхи удосконалення національного законодавства про вибори; модернізація діяльності ЦВК і виборчих комісій різних рівнів; проблеми застосування законодавства про вибори; суб’єкти виборчого процесу та їх вплив на результати виборів; специфіка організації та проведення місцевих виборів; виборчі спори та способи їх розв’язання; міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в законодавство України.

За результатами конференції прийняті відповідні рекомендації. Наступного дня у рамках конференції відбувся круглий стіл «Політичні партії і вибори в Україні».

19 річниця конституції присвячена 19-й річниці Конституції України

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией