Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Участь у законодавчій діяльності

Участь у законодавчій діяльності

Працівники Інституту активно долучаються до законодавчої діяльності шляхом безпосередньої розробки проектів нормативно-правових актів, їх концепцій, участі в діяльності відповідних груп і комісій, підготовки науково-правових експертних висновків, зауважень і пропозицій до проектів нормативно-правових актів тощо.

 

2011 

У 2011 році Інститут продовжував підтримувати традиційно тісні зв’язки з центральними органами державної влади, з окремими відомствами, установами, організаціями в сфері державно-правового будівництва, правоохоронними та судовими органами України. Співробітники Інституту брали участь в роботі ряду державних та урядових комісій і комітетів, національних рад та агентств, активно працювали над удосконаленням та реалізацією положень Конституції України, проектами окремих кодексів та інших нормативно-правових актів, проводили експертизи та надавали науково-консультативну і науково-методичну допомогу.

Протягом року, провідним напрямком діяльності науковців Інституту було сприяння у підготовці проведення Конституційної Асамблеї. Так, на виконання Указу Президента України № 224/2011 від 21 лютого 2011 р. «Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї», а також для сприяння у діяльності Науково-експертній групі з підготовки Конституційної Асамблеї, в тому числі з аналітичного супроводження, організації відповідних публічних заходів для обговорення підготовлених пропозицій і рекомендацій, залучення до такого обговорення наукового середовища, широких кіл громадськості, наказом директора Інституту був затверджений склад групи наукових консультантів з питань реформування Конституції України при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, а саме: Шемшученко Юрій Сергійович – керівник групи, Ющик Олексій Іванович заступник керівника групи, Пархоменко Наталія Миколаївна секретар групи, члени: Шаповал Володимир Миколайович, Скрипнюк Олександр Васильович, Батанов Олександр Васильович, Мусіяка Віктор Лаврентійович, Євграфов Павло Борисович, Колодій Анатолій Миколайович, Федоренко Владислав Леонідович, Пухтинський Микола Олександрович, Олещенко Вячеслав Іванович, Підпалов Леонід Васильович. В результаті роботи підготовлено проекти Концепції формування Конституційної Асамблеї та Положення про Конституційну Асамблею, схвалені Групою у грудні 2011 р.

Також, Шемшученко Ю. С. взяв участь в роботі вищезгаданої Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї (керівник групи –Президент України у 1991–1994 роках Л. М. Кравчук).

Шемшученко Ю. С. взяв участь у роботі робочої групи по підготовці проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України» (керівник – міністр юстиції України О. В. Лавринович). Проект прийнято як Закон.

У науковій експертизі законопроектів у сфері державної безпеки, що вносилися упродовж року у законодавчий орган, брав безпосередню участь І. Б. Усенко як науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Він же на звернення комітетів Верховної Ради України підготував експертні висновки щодо ряду законопроектів про правовий статус мов в Україні. І. Б. Усенком разом із І. В. Костенко (колишньою здобувачкою відділу) були направлені до ВАК України (нині – Департамент атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання атестації наукових кадрів в Україні, які були опубліковані в офіційному виданні цієї державної установи – «Бюлетень Вищої атестаційної комісії України».

 

Науковці Інституту брали активну участь у підготовці та науковій експертизі проектів ряду Законів України, в тому числі безпосередньо у складі робочих груп, які готували законопроекти, а саме:

 

- Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (В. П. Нагребельний, Т. А. Костецька);

 

- Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні»; Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, які здійснюють державне регулювання природних монополій у сфері звязку та інформатизації ринків цінних паперів і фінансових послуг» (В. П. Нагребельний);

 

- висновки щодо проекту Договору про створення Міждержавного фонду фундаментальних досліджень та інновацій в державах-учасниках Співдружності Незалежних  Держав і проекту Статуту Міждержавного фонду фундаментальних досліджень та інновацій в державах-учасниках Співдружності Незалежних Держав (В. П. Нагребельний, І. М. Проценко).

 

- висновки щодо проекту Постанови Верховної Ради України «Про русинів в Україні», щодо проекту Закону України «Про відродження унікального Символу православ’я – церкви Богородиці Десятинної в місті Києві», щодо проекту Закону України «Про культурні цінності» та проекту Закону України «Про культурне надбання»; щодо проекту Постанови Верховної Ради України «Уточнення понятійного апарату мови діловодства державних органів влади, судочинства, тощо» (І. Б. Усенко, М. Д. Ходаківський, Т. І. Бондарук, Є. В. Ромінський, О. О. Малишев);

 

- пропозиції щодо подальшої роботи над проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин»; пропозиції щодо підготовки оновленого інформаційного матеріалу до розгляду на 79 сесії Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації 19-ої, 20-ої, 21-ої зведеної періодичної доповіді про виконання Україною положень Міжнародної конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації; пропозиції щодо вирішення питань, порушених в Ухвалі та резолюціях V Всесвітнього форуму українців; висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони вилучення музейних колекцій»; пропозиції щодо проекту Концепції Загальнодержавної програми охорони культурної спадщини на 2012–2022 роки; висновок щодо проекту Концепції Загальнодержавної програми охорони культурної спадщини на 2012–2022 роки (Мельничук О. І.);

 

-  пропозиції до проекту Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013–2017 роки (Малишева Н. Р.);

 

-   висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про космічну діяльність» (Малишева Н. Р., Стельмах О. С.);

 

-    висновок на проект Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях» (Стельмах О. С.);

 

-    експертний висновок на проект Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», направлений до профільного комітету Верховної Ради України (Хуторян Н. М.);

 

-     висновки на проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо набрання законної сили судовими рішеннями в адміністративних справах, які виконуються негайно); проекту Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2012–2016 роки (Андрійко О. Ф.);

 

-     пропозиції до проекту Закону України «Про медіацію» (Венецька М. В.);

 

-     зауваження та пропозиції щодо проекту модельного Закону «Про технопарки» і висновки для Конституційного Суду України щодо висловлення позиції по питаннях, порушених у конституційному поданні щодо відповідності Конституції України (конституційності) ряду положень Кодексу адміністративного судочинства України стосовно предметної підсудності Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції справ щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, справ про дострокове припинення повноважень народного депутата України та частин другої, шостої статті 183 і Кодексу адміністративного судочинства України в частині підсудності апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції справ про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені (Педько Ю. С.);

 

-    науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва» (Бабаскін А. Ю.);

 

-    експертні висновки щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо третейських угод); щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства» (Тимченко Г. П.);

 

-    висновок на Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (щодо запровадження єдиного підходу для призначення допомоги по безробіттю для всіх категорій громадян, які втратили роботу із залежних від них обставин); пропозиції щодо удосконалення пенсійного забезпечення у контексті проведення пенсійної реформи; щодо реформування пенсійного забезпечення наукових та науково-педагогічних працівників; наукову записку в профільний комітет Верховної Ради України та Кабінет Міністрів України «Удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення загалом та державних службовців зокрема» (Шумило М. М.);

 

-     висновок на проект Закону України «Про культурні цінності» та нову редакцію Закону Укрїни «Про охорону культурної спадщини» (Кучеренко І. М.).

 

-    висновок про застосування деяких положень Сімейного кодексу України; стосовно застосування цивільного законодавства щодо правосуб’єктності деяких видів юридичних осіб (Севрюкова І.Ф.).

 

-     пропозиції щодо вирішення окремих питань співробітництва між Україною та Митним союзом Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан; пропозиції щодо доопрацювання документів СНД, прийнятих з питань науково-технологічного, науково-технічного та інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД; пропозиції щодо вчинення заходів, необхідних для належного застосування в Україні положень Конвенції про угоди про вибір суду (Проценко І.М.);

 

-     пропозиції щодо вдосконалення проектів «Договора о создании Межгосударственного фонда фундаментальных исследований и инноваций в государствах-участниках СНГ» та «Устава Межгосударственного фонда фундаментальных исследований и инноваций в государствах-участниках СНГ» (Нагребельний В. П., Савчук К. О., Проценко І. М.);

 

-     експертний висновок щодо міжурядової Програми розвитку співробітництва України з Російською Федерацією на 2011–2015 роки (Кресін О. В.);

 

-     експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до статті 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» (Мурашин Г.О.);

 

-     висновки та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення)» (Костецька Т.А.);

 

-     висновки щодо проектів Законів України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» та «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» (Костецька Т. А., Воротіна Н. В.);

 

-     висновок щодо «Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» та пропозиції до «Плану заходів з реалізації Концепції державної у сфері боротьби з організованою злочинністю» (Кваша О. О.);

 

-      висновок на проект Закону України «Про нормативно-правові акти», «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці)»; пропозиції щодо проекту Декларації Верховної ради України «Про гідність, свободу і права людини» (Оніщенко Н. М.);

 

-      висновок на проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду»; на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції» та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконання Рішення Конституційного Суду України»; на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення роботи Верховного Суду України» (Прилуцький С. В.);

 

-     проект Концепції державної етнонаціональної політики України; зауваження щодо законопроекту «Про відновлення права осіб, депортованих за національною ознакою»; пропозицій щодо законопроектів «Про основи запобігання та протидії пропаганді нацизму і фашизму в Україні» та «Про заборону пропаганди фашизму та нацизму в Україні»; пропозицій щодо погодження проекту Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України»; пропозицій та зауважень до законопроекту «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»; пропозиції та зауваження до законопроектів про мови (Кресіна І. О.);

 

-      пропозиції до Національної антикорупційної стратегії на 2011–2015 роки; висновок щодо обґрунтованості проекту Закону про внесення змін до ст. 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» (Дідик С. Є).

 

2010


В 2010 році Інститут продовжував підтримувати традиційно тісні зв’язки з центральними органами державної влади, з окремими відомствами, установами, організаціями в сфері державно-правового будівництва, правоохоронними та судовими органами України. Співробітники Інституту брали участь в роботі ряду державних та урядових комісій і комітетів, національних рад та агентств, активно працювали над удосконаленням та реалізацією положень Конституції України, проектами окремих кодексів та інших нормативно-правових актів, проводили експертизи та надавали науково-консультативну і науково-методичну допомогу.


Зокрема наукові співробітники Інституту брали активну участь у підготовці та науковій експертизі проектів ряду законів України, в тому числі безпосередньо у складі робочих груп, які готували законопроекти, а саме:


• Ю. С. Шемшученко як член Національного антикорупційного комітету взяв участь у підготовці серії законопроектів з питань протидії корупції, як член робочої групи при Президенті України взяв участь у підготовці пропозицій до нового виборчого законодавства; Г. О. Мурашин продовжував роботу над проектом нової редакції Закону України «Про прокуратуру»; В. П. Нагребельний взяв участь у розробці законопроектів: Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (для Президії НАН України, Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України); Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про третейські суди (щодо забезпечення права на третейський розгляд)» (для Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України); Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо звернення стягнення на окремі види доходів)» (для Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України); Закону України «Про громадські організації» (для Міністерства юстиції України, Президії НАН України); Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг» (для Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України).
• Крім того В. П. Нагребельний підготував науково-правові експертні висновки: для Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України Закону України від 08 грудня 2004 р. № 2222-IV; для Генеральної прокуратури України щодо доктринального тлумачення поняття «зняття інформації з каналів зв’язку»; для Кабінету Міністрів України – пропозиції щодо усунення прогалин в законодавстві України стосовно ведення переговорів та підписання міжнародних договорів; для Президії НАН України – зауваження та пропозиції до проекту концепції Програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011–2020 роки; для Національного банку України – пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про банки і банківську діяльність.
• О. І. Ющик приймав участь у підготовці записки до проекту національної доповіді НАН України щодо актуальних проблем розвитку національної правової системи, підготував науковий висновок щодо конституційності Закону від 8 грудня 2004 р. № 2222 «Про внесення змін до Конституції України» (на запит Конституційного Суду України);
• О. В. Скрипнюк – член робочої групи законодавчого та інституційного забезпечення реформ в Україні комітету з економічних реформ. О. М. Мироненко брав участь у підготовці законопроекту «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про Конституційний Суд України. І. Б. Усенко як науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони брав участь у науковій експертизі законопроектів у сфері державної безпеки, що вносилися упродовж року у законодавчий орган, зокрема проекту нової редакції Закону України «Про службу безпеки України»; на звернення комітетів Верховної Ради України підготував експертні висновки щодо ряду законопроектів про правовий статус мов в Україні, а також щодо законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».
• На звернення комітетів Верховної Ради України, адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України  співробітниками відділу історико-правових досліджень відповідно до доручень Президії Національної академії наук України підготовлено такі висновки: щодо обґрунтованості та доцільності проекту Закону України «Про засади відновлення та розвитку Українського козацтва, козацькі організації та їх об’єднання»; щодо затвердженого Кабінетом Міністрів України плану організації виконання Указу Президента України від 28.01.2010 № 75 «Про вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті»; щодо Указу Президента України від 03.02.2010 № 91 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки колишніх політичних в’язнів і репресованих та їх громадських організацій» та щодо затвердженого Кабінетом Міністрів України плану організації виконання цього указу; щодо листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 11.05.2010 № 25555/1/1-10 щодо розгляду листів Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії «За добробут та соціальний захист народу» про голодомор; щодо так званого русинського питання.
• Т. А. Костецька підготувала зауваження та пропозиції щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порушення законодавства про захист інформації про особу (персональних даних)»; висновок щодо окремих положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної  інформації)»;
• О. В. Батанов підготував висновок щодо конституційного провадження у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) вимогам статей 157 і 158 Конституції України; висновок стосовно проекту Положення про громадські слухання у місті Одесі, розробленого експертами Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» спільно з партнерськими організаціями в рамках проекту «Розробка та впровадження Положення про громадські слухання у місті Одесі»; висновок щодо проекту Стратегії реформи місцевого самоврядування в Україні, підготовленого Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні;
• Н. П. Гаєва підготувала висновок щодо відповідності Статуту Всеукраїнської громадської організації Українська ліга психоаналітичних психотерапій чинному законодавству; висновок щодо поширення ст.ст. 1, 20 Закону України «Про звернення громадян» на громадські організації; висновок щодо відповідності Конституції України та законам України заняття виборчих посад у громадських організаціях працівників органів прокуратури України, які вони обіймають на громадських засадах, та щодо тлумачення терміну «сумісництво».
• І. О. Кресіна, Л. І. Лойко, А. А. Коваленко підготували пропозиції щодо: законопроектів «Про основи запобігання та протидії пропаганді нацизму і фашизму в Україні» та «Про заборону пропаганди фашизму та нацизму в Україні»; пропозиції щодо погодження проекту Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України»; законопроекту «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики в Україні»; визнання русинів окремою національністю; експертного висновку щодо діяльності Кримської республіканської організації Партії «Руський блок»; виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи з облаштування кримських татар, інших осіб, депортованих за національною ознакою, та їх нащадків, які повернулися чи повертаються на постійне місце проживання в Україну»; інформації про стан виконання нормативно-правових актів, що спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в АР Крим, облаштування кримських татар; інформації щодо реалізації в I кварталі 2010 року завдань, передбачених Планом заходів з протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2010-2012 роки; проблем національних меншин України; проведення парламентських слухань на тему: «Стратегія гуманітарної політики сучасної України»; пропозиції до Плану заходів із протидії ксенофобії та расовій нетерпимості на 2010-2012 роки; пропозиції з питання формування єдиної науково обґрунтованої комплексної системи забезпечення захисту моральних засад та зміцнення моральних цінностей у суспільстві.
• Н. М. Оніщенко підготувала висновок для Вищого адміністративного суду України щодо розбіжностей в Законі України від 07.07.2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів»; пропозиції щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та проекту «Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»; пропозиції та зауваження щодо концепції загальнодержавної програми «Національний план дії щодо реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (утвердження гендерної рівності) на період до 2016 року».
• С. В. Прилуцький підготував висновки на проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» (щодо підвищення кваліфікаційних вимог); на проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (щодо механізму наділення адміністративними повноваженнями у судах загальної юрисдикції). М. В. Сіроткіна підготувала висновки на проект Закону України про відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди фізичним особам, які потерпіли від злочину; проект Закону України про внесення змін та доповнень до Закону України «Про доступ до судових рішень» (щодо окремих питань ведення Реєстру). А. С. Нерсесян підготував висновки  на проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення засад запобігання та протидії корупції» та на проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації. С. Є. Дідик підготував пропозиції та зауваження до Проекту Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2110-2012 роки»; до Проекту Національної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2012 роки.; до Проекту Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010–1014 роки; щодо ефективності практичного застосування прийнятого антикорупційного законодавства: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».
• М. М. Товт в рамках Науково-консультативної Ради з питань етнонаціональної політики при Державному комітеті з питань національностей та релігії брав участь у розробці та обговоренні проектів Концепції етнонаціональної політики та нової редакції закону України «Про національні меншини в Україні».
• Н. М. Хуторян та М. М. Шумило підготували висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»». М. М. Шумило підготував висновок щодо проекту загальнодержавної програми соціального захисту колишніх політичних в’язнів і репресованих, членів їх сімей на 2010-2015 рр.; висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; висновок щодо роз’яснення правил застосування ст. 148 КЗпП України при звільненні за п. 4 ст. 40 Цивільного кодексу України; висновок щодо положень пункту 8 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; висновок щодо можливості зарахування стажу роботи в Головному управлінні з постачання та збуту чорних металів та коксокосмічної продукції «укрголовметалпостачзбут», повністю чи певний період роботи, до стажу державної служби.
• М. В. Венецька підготувала висновок щодо правомірності надання згоди посадовими особами Мінтрансзв‘язку України на укладення Генерального договору про організацію співробітництва та врегулювання взаємовідносин між ДП «Морський торгівельний порт «Южний» та ТОВ «Морський термінал «Южний»; висновок щодо законності внесення непогодженого пункту в текст договору управління майном щодо незастосування для розірвання договору управління п. 4 ч.1 ст. 1044 Цивільного кодексу України  та можливого порушення публічного порядку в результаті вчинення зазначених дій та ін.
• Г. П. Тимченко підготував  висновки щодо: проекту Закону України «Про громадські об'єднання»; доцільності прийняття проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження»; проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про третейські суди» (щодо підвідомчості справ); зауваження та пропозиції до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо звернення стягнення з окремих видів доходів).
• І. Ф. Севрюкова підготувала висновки щодо: внесення законопроекту стосовно мораторію на відчуження нерухомого майна об’єктів соціокультурної сфери (на запит Президії НАНУ); правомірності укладення представлених іпотечних договорів, можливості визнання їх дійсними та звернення стягнення на предмет іпотеки в разі порушення боржником основного зобов’язання»; моменту припинення права власності при знищенні майна (на запит Міністерства юстиції України).
• І. М. Кучеренко підготувала висновок щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 року № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів; висновок щодо права Національної академії наук України створювати юридичні особи; проект Методики ефективності видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форм і управління ризиками; проект Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державного приватного партнерства; проект Положення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності або які належать Автономній Республіці Крим; проект Порядку надання приватним партнерам інформації державному партнеру про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства; висновок щодо застосування ст. 51 ЦК; висновок щодо розвитку законодавства, яке регулює відносини відчуження права спільної часткової  власності.
• А. Ю. Бабаскін підготував зауваження та пропозиції  до проекту Закону України «Про аукціони»; пропозиції до проекту Закону України Закону України «Про управління майном, що належить  Автономній республіці Крим»; до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, у цивільному судочинстві», висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг».


2009

Протягом року Інститут продовжував підтримувати традиційно тісні зв’язки з центральними органами державної влади, з окремими відомствами, установами, організаціями в сфері державно-правового будівництва, правоохоронними та судовими органами України. Співробітники Інституту брали участь в роботі ряду державних та урядових комісій і комітетів, національних рад та агентств, активно працювали над удосконаленням та реалізацією положень Конституції України, проектами окремих кодексів та інших нормативно-правових актів, проводили експертизи та надавали науково-консультативну і науково-методичну допомогу.

Працівники Інституту брали активну участь у підготовці та науковій експертизі ряду проектів Законів України, в тому числі безпосередньо у складі робочих груп, які готували законопроекти, а саме:

 • академік НАН України Ю.С.Шемшученко виступав на парламентських слуханнях «Про стан правосуддя в Україні» (ІІІ.2009 р.) та на засіданнях ряду комітетів Верховної Ради України, здійснював експертизу 10 проектів законів; вносив пропозиції щодо проекту Плану розгляду питань на засіданнях РНБО України у І півріччі 2010 року;
 • О.І. Ющик удосконалив авторський проект Закону України "Про Верховну Раду України", підготовив пояснювальну записку до проекту закону; підготував науковий висновок на проект Закону України «Про Верховну Раду України», внесений народним депутатом України І.Шаровим (щодо обґрунтування та доцільності його прийняття) – (у співавторстві з Скрипнюком О.В); науковий висновок щодо законопроекту "Про Верховну Раду України" (за зверненням комітету Комітету з питань правової політики Верховної Ради України); науковий висновок щодо законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції"; науковий висновок щодо законопроекту "Про внесення змін до ст.74 Закону України "Про Конституційний Суд України"; висновок щодо конституційності ч.3 ст.19 Закону України «Про вищу раду юстиції»; висновок щодо офіційного тлумачення ч.2.ст.90 Конституції України; висновок щодо конституційності Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" та Регламенту Верховної Ради України;
 • О.В. Батанов приймав участь у підготовці проекту Статуту територіальної громади міста Одеси; надав висновок щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; висновок щодо можливості надання місту Чигирину статусу міста обласного підпорядкування; висновок науково-правової експертизи стосовно правомірності участі Берегівської міської ради та Яношівської сільської ради Закарпатської області в утворенні та діяльності європейських об’єднань територіальної співпраці, які утворюються спільно з органами місцевого самоврядування країн Європейського Союзу (спільно з М. М. Товтом);
 • Г.О. Мурашин підготував пропозиції і зауваження до проекту Закону України «Про місцеві референдуми», авторами якого є народні депутати України А. Портнов та С. Подгорний; брав участь в експертному висновку Закону України «Про всеукраїнський референдум», який було розглянуто й прийнято Верховною Радою України 5 червня 2009 р. № 1476-УІ і заветовано Президентом України; пропозиції та зауваження для Генеральної прокуратури України до проекту «Методичні рекомендації з питань контролю виконання в органах прокуратури області»;
 • В.О. Антонов розробив пропозиції та зауваження до проекту Закону України “Про обіг зброї військового призначення”; зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про міліцію” (щодо міжнародного співробітництва); висновок щодо обґрунтування і доцільності прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення судової системи України (щодо ліквідації Військової судової колегії Верховного Суду України)”;
 • Т.А. Костецька підготувала зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України “Про Концепцію державної інформаційної політики», зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України “Про інформацію” (нова редакція);
 • Н.П. Гаєва підготувала висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»; висновок щодо відповідності чинному законодавству назви Політичної партії «Соціал-Монархічна Партія»; заключение на учредительные документы некоммерческого партнерства «Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ» (НАН України);
 • В.Б. Авер’янов працював у складі редколегії і авторського колективу з підготовки Науково-практичного коментаря до Закону України „Про Кабінет Міністрів України”;
 • О.Ф. Андрійко підготувала зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України “Про присяжних виконавців”;
 • В.П. Нагребельний підготував науково-правові експертні висновки та проекти: Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань запровадження незалежного оцінювання якості освіти»; Закону України «Про внесення змін до статей 86 і 87 Господарського процесуального кодексу України (щодо забезпечення права на одержання рішення суду); Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для стимулювання переходу економіки України на інноваційну модель розвитку»; Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток»; щодо законності контрактів на постачання і транзит природного газу між ВАТ «Газпром» (Російська Федерація) і НАК «Нафтогаз України»; законності окремих нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України з питань забезпечення житлом певних категорій громадян; щодо визначення необхідності ліцензування операції з продажу резидентом цінних паперів українських емітентів нерезиденту, розрахунки за якою здійснюються шляхом вчинення нерезидентом індосаменту на векселі, виданого йому іншим нерезидентом; щодо тлумачення та застосування деяких актів і норм законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти. Крім того, на замовлення окремих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб підготував 19 науково-правових експертних висновків з питань доктринального тлумачення та застосування відповідних актів і норм законодавства України. Взяв участь у підготовці Національної доповіді НАН України «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави»;
 • Л.Є. Кисіль підготувала зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України “Про присяжних виконавців”;
 • Ю.С. Педько готував роз’яснення щодо запитів Вищого адміністративного суду України, Конституційного Суду України; зауваження та пропозиції до проекту Адміністративного процедурного кодексу України, до проектів Закону України «Про надання послуг, які сприяють виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном» та Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері надання послуг, що сприяють виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном, експертизу окремих положень Закону України «Про боротьбу з корупцією»;
 • А.А. Пухтецька підготувала пропозиції та рекомендації щодо удосконалення проекту Адміністративно-процедурного кодексу України; займалася розробкою науково-практичного коментаря проекту Адміністративно-процедурного кодексу України; розробила пропозиції щодо узагальнення сучасного досвіду вищих навчальних закладів Франції та Великобританії щодо викладання циклу адміністративно-правових дисциплін;
 • В.Н. Денисов підготував пропозиції до нової редакції Стратегії національної безпеки України; пропозиції з міжнародно-правових питань навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства щодо подальших дій української сторони в Робочій групі, створеній в рамках Підкомісії з функціонування флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської комісії; інформативно-аналітичний матеріал щодо питання офіційного визнання русинів;
 • М.М. Товт підготував зауваження і пропозиції до проекту Закону України „Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”; інформаційно-аналітичні матеріали з питань практичної імплементації положень Рамкової конвенції про захист національних меншин, щодо підготовки Третьої державної доповіді України про виконання Рамкової конвенції, щодо офіційного визнання русинів як національної меншини, висновок науково-правової експертизи стосовно правомірності участі Берегівської міської ради та Яношівської сільської ради Закарпатської області в утворенні та діяльності європейських об’єднань територіальної співпраці, які утворюються спільно з органами місцевого самоврядування країн Європейського Союзу (спільно з О.В. Батановим);
 • К.О. Савчук підготував пропозиції щодо проекту міжурядової Угоди про створення та статус Міжнародного центру астрономічних і медико-біологічних досліджень у Приельбруссі (Кабардино-Балкарська республіка, Російська Федерація);
 • О.І. Мельничук підготувала висновок щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини”; пропозиції щодо проекту Закону України «Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження»; пропозиції для обговорення під час проведення четвертого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії;
 • Н.М. Хуторян підготувала висновок науково-правової експертизи щодо „Правового регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні”; науково-правовий висновок на законопроект щодо доцільності прийняття проекту Закону України „Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України” (щодо зняття мораторію на отримання заробітної плати у виконавчому провадженні щодо підприємств паливно-енергетичного комплексу); висновок щодо доцільності законодавчого закріплення удосконалення трудового законодавства з питань оплати праці, робочого часу та громадського контролю (спільно з Стадником М.П.); відповідь на запит народного депутата України щодо вдосконалення трудового законодавства з питання справедливої оплати праці; науково-правову експертизу щодо обов'язковості застосування підприємством норм галузевих угод; науково-правову експертизу щодо законності наказів про преміювання Харківського виробничого машинобудівного об'єднання „ФЕД”;
 • Я.М. Шевченко підготувала висновок на проект Закону України „Про внесення змін до Цивільного кодексу України” (щодо узгодження цивільних відносин з Господарським кодексом України); висновок щодо наукового обґрунтування можливості надання будь-якою особою, яка не є фінансовою установою та не є суб’єктом підприємницької діяльності, позики юридичній або фізичній особі під проценти; зауваження та пропозиції до проекту постанови Правління Національного банку України «Зміни до постанови Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” (спільно з А.Ю. Бабаскіним, М.В. Венецькою); до проекту постанови Правління Національного банку України «Зміни до постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” (спільно з А.Ю. Бабаскіним, М.В. Венецькою); зауваження та пропозиції до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо встановлення відповідальності за здійснення страхової та посередницької діяльності у сфері страхування); пропозиції та зауваження до законопроекту „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання наслідкам впливу фінансової кризи на майнові права громадян та захисту вкладів”;
 • І.М. Кучеренко підготувала зауваження до проекту нової редакції Закону України «Про об’єднання співвласників житлового будинку»; до постанови Кабінету Міністрів України «Про державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2009-2016 р.»; висновок щодо рішення Київради про відшкодування шкоди потерпілим від Еліта-центру; підготовлено висновок щодо створення комунального підприємства «Кращий дім»;
 • А.Ю. Бабаскін розробив зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; до проекту Закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо нотаріального посвідчення та реєстрації договорів найму будівель)»;
 • Г.П. Тимченко підготував висновок стосовно тлумачення деяких норм цивільного процесуального законодавства (щодо права банку оскаржувати рішення суду в справах про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю та зобов’язання банка розкрити таку інформації щодо інших підприємств-контрагентів); висновок щодо проекту Закону України про внесення змін до статей 18 і 357 Цивільного процесуального кодексу України (щодо провадження у зв’язку з винятковими обставинами); щодо проекту Закону України „Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про доступ до судових рішень» (нова редакція); щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо неможливості нав’язування споживачу третейського розгляду та безумовного права споживача звернутись за захистом до державного суду); щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо компенсації витрат на правову допомогу); щодо проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» (щодо виконання рішення іноземного суду); щодо проекту Закону України «Про адвокатуру»; висновок на проект Закону „Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру» (щодо системи адвокатського самоврядування); щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо уніфікації процедур оскарження судових рішень в цивільному, адміністративному і господарському судочинстві); щодо проекту Закону України „Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України” (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа);
 • С.В. Дріжчана підготувала висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту трудових прав громадян”; висновок щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики травматизму невиробничого характеру на період до 2015 року»; висновок до постанови Кабінету Міністрів України щодо ухвалення Концепції про травматизм невиробничого характеру; висновок науково-правової експертизи з питань тлумачення окремих норм національного законодавства України у сфері трудового права; висновок науково-правової експертизи з питань тлумачення окремих норм національного законодавства України у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 • Г.В. Єрьоменко надала пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди» та проект Закону «Про медіацію»;
 • І.Ф. Севрюкова підготувала пропозиції до Проекту розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження заходів з виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року;
 • В.І. Семчик надав пропозиції до проектів законів України: «Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Україну»; «Про інвестиційну діяльність»; «Про інноваційну діяльність»;
 • Н.Р. Малишева здійснювала керівництво робочою групою щодо розробки низки проектів нормативно-правових актів України з питань охорони узбережжя Чорного моря, а також пропозицій щодо внесення змін до Бухарестської Конвенції з охорони Чорного моря від забруднення, підготовила аналітичний звіт «Стан та перспективи правового регулювання режиму водно-болотних угідь національного та місцевого значення в Україні» (проекти відповідних нормативно-правових актів, міжнародних документів, звіт передано до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України); брала участь в розробці проекту Національної стратегії зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України та Плану дій щодо реалізації цієї Стратегії; підготувала аналітичну довідку «Аналіз найбільш важливих міжнародно-правових документів, що регулюють відносини щодо охорони та використання природних ресурсів, які поділяються Україною та Румунією та можливих дій України в разі їх порушення Румунією»; здійснила наукову експертизу першої редакції Ядерного кодексу України;
 • В.В. Костицький здійснював керівництво Робочою групою по підготовці проекту нової редакції Закону України «Про захист суспільної моралі»; нової редакції Положення про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі та відповідної постанови Кабінету Міністрів України;
 • В.І. Олещенко розробив проект Закону України "Про ландшафти";
 • О.М. Костенко брав участь у складі міжвідомчої робочої групи з підготовки проектів Законів України «Про систему органів досудового розслідування і статусу слідчих» та «Про прокуратуру» (нова редакція) при Міністерстві юстиції України, а також у складі робочої групи Ради національної безпеки і оборони по підготовці проекту рішення РНБО «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції»;
 • О.М. Литвак брав участь у складі Комісії з розроблення проекту Концепції реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України, утвореної відповідно до Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 245 “Про заходи щодо реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України”;
 • М.І. Сірий підготував пропозиції та зауваження до ряду законопроектів з питань кримінального процесу, організації судової та правоохоронної системи; аналітичні матеріали до Парламентських слухань з проблем судової реформи (березень 2009 року); науково-аналітичний матеріал до Концепції реформування вищої юридичної освіти; висновок щодо порядку формування Вищої Ради Юстиції; виконував обов’язки члена Науково-методичної ради при Верховному Суді України, члена Науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України, члена Науково-методичної ради при Вищому господарському суді України, члена Науково-методичної ради при Апеляційному суді м. Києва;
 • О.О. Кваша підготувала пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про схвалення Концепції запобігання корупції у системі судів загальної юрисдикції»;
 • С.В. Прилуцький підготував висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій України” (щодо вимог до кандидатів на посаду членів кваліфікаційної комісії суддів); висновок щодо доцільності прийняття законопроекту „Про присяжних виконавців”; на проект Закону України „Про внесення змін до статті 45 Закону України „Про статус суддів” (щодо соціального захисту суддів); на проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій України” (щодо обрання суддів на адміністративні посади); на проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій України” (щодо порядку призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад);
 • А.В. Виговська підготувала рекомендації та пропозиції щодо проектів законів України: „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії)”; "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння"; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видів покарань"; „Про внесення змін до Кримінального кодексу України” (щодо встановлення кримінальної відповідальності за організацію та проведення азартних ігор); “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії вчиненню злочинів проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх)”; „Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи)”; “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за тяжкі злочини проти малолітніх”;
 • М.В. Сіроткіна підготувала висновки стосовно законопроектів про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо виїмки матеріальних носіїв секретної інформації; про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності роботи правоохоронних органів по захисту конституційних прав, свобод громадян та інтересів держави від протиправних посягань; науково-правову експертизу щодо тлумачення положень законодавства, що стосуються питання притягнення як цивільного відповідача у кримінальній справі органу місцевого самоврядування;
 • А.С. Нерсесян підготував висновок щодо проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо персональних даних"; висновок на проект Закону України „Про внесення змін до ст. 191 Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне встановлення контролю за юридичною особою чи її активами”; висновок на проект Закону України "Про заборону реабілітації та героїзації фашистських колабораціоністів 1933-1945"; висновок щодо доцільності внесення змін до ст. 382 Кримінального кодексу України;
 • С.Є. Дідик підготував ряд пропозицій та зауважень до законопроектів України, зокрема «Про схвалення Концепції запобігання корупції у системі судів загальної юрисдикції»; «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо протидії хабарництву)”; «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за публічне заперечення вироку Міжнародного військового трибуналу у м. Нюрнберг)»; «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве показання та відмову від давання показань»; до проекту Антикорупційної стратегії України, розробленого Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики; щодо ефективності практичного застосування прийнятого антикорупційного законодавства: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

2008

В 2008 році Інститут продовжував підтримувати традиційно тісні зв’язки з центральними органами державної влади, з окремими відомствами, установами, організаціями в сфері державно-правового будівництва, правоохоронними та судовими органами України. Співробітники Інституту брали участь в роботі ряду державних та урядових комісій і комітетів, національних рад та агентств, активно працювали над удосконаленням та реалізацією положень Конституції України, проектами окремих кодексів та інших нормативно-правових актів, проводили експертизи та надавали науково-консультативну і науково-методичну допомогу.

Працівники Інституту брали активну участь у підготовці та науковій експертизі проектів ряду Законів України, в тому числі безпосередньо у складі робочих груп, які готували законопроекти, а саме:

 • участь у розробці концепцій Закону України „Про Верховну Раду України” (Шемшученко Ю.С.);
 • висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Шемшученко Ю.С., Мілова Т.М.);
 • висновок на проект Закону України «Про Концепцію державної міграційної політики України» (Шемшученко Ю.С., Суржинський М.І.);
 • пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності зав приховування факту перебування у громадянстві іншої держави або набуття такого громадянства) (Шемшученко Ю.С., Суржинський М.І.);
 • висновок щодо правомірності статті 67 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” стосовно зупинення або обмеження пільг та гарантій, що надаються законодавством України окремим категоріям громадян та внесення змін до інших законодавчих актів Законом про Державний бюджет України (Ісаєва Н.К.);
 • висновок щодо відповідності чинному законодавству назви політичної партії “Імперська партія” та її Програми (Гаєва Н.П.);
 • висновок щодо відповідності чинному законодавству Статуту Федерації професійних спілок України (Гаєва Н.П.);
 • висновок щодо можливості використання громадськими організаціями назв “Європейський антикорупційний аудит” та “Київський еколого-інвестиційний комітет”(Гаєва Н.П.);
 • пропозиції та зауваження щодо окремих положень проекту Закону України “Про доступ до інформації” (Т.А. Костецька);
 • висновок щодо проекту Закону України “Про інформацію” (нова редакція) (Т.А. Костецька);
 • пропозиції та зауваження щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про охорону прав на комерційну таємницю” (Т.А. Костецька);
 • висновок щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо застосування біометричних технологій (Т.А. Костецька);
 • наукова експертизу щодо проведення правової оцінки дій обласної газети “Полтавська думка 2000” (Т.А. Костецька);
 • пропозиції та зауваження до проекту Закону України “Про Національну міліцію” (Антонов В.О.);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про органи внутрішніх справ України” (Антонов В.О.);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про міліцію” (Антонов В.О.);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про Державну прикордонну міліцію”(Антонов В.О.)
 • висновок до проекту Закону України „Про всеукраїнський референдум” (Батанов О.В.);
 • висновок до проекту Закону України „Про місцевий референдум” (Батанов О.В.);
 • висновок до проектів законів України „Про внесення зміни до статті 4 Закону України „Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” та затвердження зміни до Конституції Автономної Республіки Крим”, „Про затвердження зміни до Конституції Автономної Республіки Крим” (щодо терміну повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим), „Про внесення змін до Закону України „Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” (Батанов О.В.);
 • висновок науково-правової експертизи щодо ситуації, що склалася внаслідок дострокового припинення Ірпінською міською радою повноважень Ірпінського міського голови та проведення його позачергових виборів (Ю.С. Шемшученко, О.В. Батанов, В.І. Олещенко);
 • висновок науково-правової експертизи щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади (районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, їх управління, відділи, інші підрозділи) (Батанов О.В.);
 • висновок щодо роз’яснень стосовно забезпечення виконання пункту 6 статті 45 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Батанов О.В.);
 • висновок щодо проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (нова редакція)” (Батанов О.В.);
 • висновок до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (нова редакція)” (Батанов О.В.);
 • висновок науково-правової експертизи, щодо ситуації, яка виникла в результаті віднесення селища міського типу Буча Ірпінської міської ради Київської області до категорії міст обласного значення та прийняття рішення Київської обласної ради від 22.05.2008 року № 319-17-V „Про утворення Бучанської міської ради, призначення перших виборів Бучанської міської ради та Бучанського міського голови Київської області” (Батанов О.В.);
 • висновок щодо конституційного подання про відповідність Конституції України (конституційність) Закону України „Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23 грудня 1998 року (Батанов О.В.);
 • висновок щодо ситуації, яка виникла внаслідок видання головою Сумської обласної державної адміністрації деяких розпоряджень та необхідності їх державної реєстрації (Батанов О.В.);
 • висновок науково-правової експертизи щодо реалізації територіальною громадою Подільського району міста Києва права комунальної власності (Батанов О.В.);
 • висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини» (О.І. Мельничук);
 • висновок щодо проекту Закону України «Про повернення культового майна, що є документами Національного архівного фонду» (О.І. Мельничук);
 • висновок відносно забезпечення координації дій щодо запобігання правопорушенням у сфері обігу в Україні історичних та культурних цінностей (О.І. Мельничук);
 • висновок науково-правової експертизи відносно поширення на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини дії Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Закону України «Про тимчасову заборону приватизації пам’яток культурної спадщини» (О.І. Мельничук);
 • висновок щодо проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» (О.І. Мельничук);
 • науковий висновок щодо проектів Законів: «Про нотаріат», «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат», «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (І.І. Сєрова);
 • експертні пропозиції щодо Проекту Нотаріального процесуального кодексу (І.І. Сєрова);
 • дослідження щодо регулювання діяльності нотаріату в нормативній практиці національного права країн ЄС та країн латинського нотаріату (І.І. Сєрова);
 • міжнародно-правова експертиза проекту тексту спеціальної доповіді Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України «Стан дотримання та захисту прав національних меншин в Україні» (М.М. Товт);
 • висновок науково-правової експертизи щодо визначення статусу коштів, отриманих Державним територіально-галузевим об’єднанням «Південно-Західна залізниця» в результаті виконання договірних зобов’язань сторонами по договору, укладеному між Укрзалізницею та Дойче Банком АГ (О.І. Мельничук).
 • висновок до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих), висновок щодо правового тлумачення термінів обчислення пенсії, перерахунку пенсії і т.ін. ( Баранюк Ю.В.);
 • підготовка проекту Закону „Про основні засади державної житлової політики”; висновок щодо права на підписання змін до установчих документів юридичних осіб, висновок до проекту Закону України „Про внесення змін до статті 147 Цивільного кодексу України” (щодо повідомлення про намір продажу частки у статутному капіталі), зауваження та пропозиції до проекту Закону „Про корпоратизацію комунальних підприємств, що провадять діяльність у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення”, висновок щодо порядку затвердження та підписання змін до установчих документів, висновок і пропозиції щодо розв’язання проблеми забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній „Еліта-центр” ( Кучеренко І.М.);
 • зауваження та пропозиції на запит Верховного Суду України до нової редакції проекту Господарського кодексу України (Венецька М.В., Молявко О.М.);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих)” ( Морозова С.Є.);
 • висновок щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану правових та організаційно-технічних заходів з підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на коротко-, середньо- та довгострокові періоди”, висновок щодо проекту розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру» (С.В. Дріжчана);
 • пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про основні засади господарської діяльності», зауваження і пропозиції до проекту закону „Про медіацію” (Єрьоменко Г.В.);
 • зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України «Про інвентаризацію нерухомого майна», проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (І.Ф. Севрюкова);
 • висновок щодо доцільності та обґрунтованості прийняття проекту Закону про внесення змін до Закону України „Про третейські суди”, зауваження та пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (Г.П. Тимченко).

Ющиком О.І. удосконалено авторський проект Закону України “Про Верховну Раду України”.

Мурашин Г.О. у складі робочої групи працював над проектом Закону «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про прокуратуру».

Батанов О.В. і Батанова Н.М. брали участь у підготовці проекту Закону „Про статус депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в Україні”; у підготовці проекту Закону „Про внесення змін до Закону України „Про органи самоорганізації населення” у частині визначення повноважень органів самоорганізації населення та статусу їх керівників (робота у групі законодавчих ініціатив Асоціації міст України та громад в рамках проекту “Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги”). Батанов О.В. брав участь у підготовці проекту Статуту територіальної громади міста Одеси (у складі робочої групи при Одеському міському голові).

У науковій експертизі багатьох законопроектів у сфері державної безпеки та ряду інших законопроектів, зокрема з різних питань застосування мов в Україні, брав безпосередню участь І. Б. Усенко як науковий консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
У підготовці законопроекту “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про Конституційний Суд України”, який перебуває на розгляді у Верховній Раді України, брав участь О. М. Мироненко.

І. Б. Усенко та О. М. Мироненко брали участь у роботі Комісії з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України, створеної постановою Кабінету Міністрів України.

В.Б. Авер’янов убрав участь у робочій групі з доопрацювання проекту нового закону України “Про державну службу”; у міжнародній експертній групі з питань удосконалення системи державного управління в Україні, з підготовки нової редакції Закону України „Про державну службу”; у робочій групі з розроблення проекту Концепції державної політики в Україні; у роботі Колегії Головного управління державної служби України; у робочій групі Національної конституційної ради; у робочій групі з підготовки проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні.

О.Ф Андрійко, Ю.С.Педько брали участь у роботі комітету з реформи публічної адміністрації Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права; готували експертні висновки щодо законопроектів, зокрема: проекту Повітряного кодексу України, проекту Адміністративного процедурного кодексу України, а також коментар до окремих статей Кодексу адміністративного судочинства України.

В.П. Нагребельний підготував науково-правові експертні висновки на проекти:

 • Закону України «Про корпоратизацію комунальних підприємств, що проводять діяльність у сфері водотеплопостачання та водовідведення»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України та Положення про Державне агентство з інвестицій та інновацій»;
 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної реєстрації договорів комерційної концесії);
 • Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • Закону України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2009 рік»;
 • науково-правовий експертний висновок для Національного банку України щодо повноважень Національного банку України встановлювати офіційний курс валют;

Н.Р.Малишева здійснювала керівництво робочою групою щодо розробки проекту Закону України „Про прибережну смугу морів”, проектів Положень «Про проект розвитку прибережної смуги морів» та «Про порядок природокористування в водно-болотних угіддях України», як науковий керівник проекту брала участь в розробці Концепції, структури нової редакції Закону України „Про космічну діяльність”, а також (разом в Н.Д.Красіліч) в підготовці тексту законопроекту, у розробці проекту Стратегії національної екологічної політики України до 2020 р., у складі робочої групи під керівництвом к.г.н. В.І.Олещенка брала участь у розробці проекту Закону України «Про централізоване водопостачання та водовідведення». На замовлення Національного космічного агентства України здійснювала (разом з Красіліч Н.Д.) аналіз актуальних проблем міжнародного та національного космічного права щодо міжнародного співробітництва України і брала участь в підготовці матеріалів до участі делегації України в сесії Юридичного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях (березень 2008) та в черговій сесії відповідного Комітету ООН (червень 2008).


2007

У 2007 році співробітники Інституту працювали над вдосконаленням та реалізацією положень Конституції України, проектами окремих кодексів та інших нормативно-правових актів, надавали науково-консультативну і науково-методичну допомогу, проводили експертизи низки проектів законів України, в т.ч. безпосередньо в складі робочих груп, які їх готували.

Зокрема, працівники Інституту брали участь у діяльності:

Робочої групи Секретаріату Президента України з опрацювання концепції системних змін до Конституції України;

Робочої групи Секретаріату Кабінету Міністрів України з розроблення проекту Концепції кадрової політики в Україні (В.Б.Авер”янов - керівник Робочої підгрупи з питань посилення антикорупційних механізмів в сфері державної служби);

Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України (В.Б.Авер”янов - керівник Секції з адміністративного права); 

редколегії і авторського колективу Робочої групи з підготовки Науково-практичного коментаря до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (В.Б.Авер”янов, В.А.Дерець);

Науково-консультативної ради при Верховному суді України (В.Б.Авер”янов - керівник секції з питань адміністративного судочинства);

Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України (В.Б.Авер”янов - голова комітету з реформи публічної адміністрації);
робочої групи з розробки проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” (Г.О.Мурашин);

робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про рахункову палату”; робочої групи з роботи над проектом Адміністративно-процедурного кодексу України; у підготовці зауважень та пропозицій до проекту Закону України “ Про внесення змін та доповнень до Кодексу про адміністративні правопорушення” та Закону України “Про дорожній рух” (О.Ф.Андрійко);

секції Науково-консультаційної ради при Вищому адміністративному суді України; у робочій групі щодо внесення змін та доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України, створеної при Асоціації міст та громад України (Ю.С.Педько);

у підготовці проекту Закону України „Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України з питань відповідальності у системі місцевого самоврядування” (робота у групі законодавчих ініціатив Асоціації міст України та громад в рамках проекту “Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги”, О.В.Батанов, Н.М.Батанова);

у підготовці проекту Закону України “Про основні напрями державної політики у сфері децентралізації державного управління, розвитку місцевого самоврядування та розбудови територіальних громад” (О.В.Батанов, Н.М.Батанова);

у підготовці проекту Закону України “Про виконання делегованих повноважень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування”; проекту Закону „Про внесення змін до Конституції України у частині щодо місцевого самоврядування” (О.В.Батанов);

Розроблено авторський проект Закону України “Про Верховну Раду України” (О.І.Ющик).

І.Б.Усенко як науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони брав безпосередню участь в науковій експертизі багатьох законопроектів, на звернення Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя та інших державних органів І.Б.Усенко надав низку експертних висновків з різних питань застосування мов в Україні.

У підготовці законопроекту “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про Конституційний Суд України”, який перебуває на розгляді у Верховній Раді України, брав участь О.М.Мироненко.

До складу урядової комісії з підготовки проекту Герба України входили О.М.Мироненко та І.Б.Усенко, який також підготував експертний висновок на проект положення про зазначену комісію.

Крім того, працівники Інституту брали активну участь у науковій експертизі низки законопроектів, а саме підготовлено:

 • зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України „Про порядок проведення мирних заходів” (Ю.С.Педько);
 • зауваження та пропозиції до проекту Кодексу про адміністративні правопорушення (О.Ф.Андрійко);
 • висновок на захист судді Конституційного Суду щодо правового статусу членів Рахункової палати та поширення на них положень Закону України “Про державну службу” (О.Ф.Андрійко); 
 • висновок на законопроект “Про внесення змін і доповнень до Кодексу про адміністративні правопорушення та до Митного кодексу”(Л.Є.Кисіль);
 • пропозиції та зауваження до законопроекту щодо реформування Державної виконавчої служби (В.А.Дерець);
 • висновок щодо звернення Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим щодо передачі будівлі з метою подальшого її повернення у власність релігійної організації (Шемшученко Ю.С., Гаєва Н.П.);
 • висновок на проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру”  (Г.О.Мурашин);
 • пропозиції і зауваження на проект Закону України “Про закони і законодавчу діяльність” (Г.О.Мурашин);
 • висновок на запит Генеральної прокуратури України щодо звільнення суддів Конституційного Суду України (О.І.Ющик, Г.О.Мурашин);
 • висновок на проект Податкового кодексу України (Ісаєва Н.К., Воротіна Н.В.);
 • висновок щодо проекту Закону України “Про державні секрети” (Т.А.Костецька);
 • висновок щодо проекту Закону України “Про доступ до публічної інформації (Т.А. Костецька);
 • висновок щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про порядок
 • висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” (щодо мови поширення інформації”, Т.А.Костецька);
 • висновок щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про кінематографію” (щодо порядку розповсюдження і демонстрування фільмів”, Т.А.Костецька);
  аналітична доповідна записка “Проблеми забезпечення ядерної безпеки в Україні” (Антонов В.О.);
 • пропозиції для Комітету з питань правової політики Верховної Ради України стосовно проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” (Антонов В.О.);
 • висновок щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (Батанов О.В.);
 • висновок щодо запиту заступника Генерального прокурора України Т. Корнякової з приводу звернення Секретаріату Президента України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з діяльністю Верховної Ради України (Мурашин Г.О., Батанов О.В.);
 • пропозиції щодо актуальних проблем розвитку екологічного законодавства України, перспектив їх розв’язання, які використано під час підготовки та обговорення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 880-р, та Стратегії і Плану дій з її реалізації (Н.Р.Малишева);
 • пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення здійснення національної екологічної політики, які враховано під час підготовки проекту Стратегії, яка готується до розгляду Кабінетом Міністрів України та внесення до Верховної Ради України (Н.Р.Малишева);
 • проект Закону України „Про внесення змін до Закону України “Про екологічний аудит” та інших законодавчих актів України з питань екологічного аудиту” (Н.Р.Малишева, В.І.Олещенко).
 • проект нової редакції Закону України „Про космічну діяльність” (Н.Р.Малишева, Н.Д.Красіліч);
  методичні рекомендації з організації роботи щодо ефективного використання (комерціалізації) космічних технологій відповідно до чинного законодавства (Н.Р.Малишева, Н.Д.Красіліч);
 • проект Закону України «Про ландшафти» (В.І.Олещенко);
 • проект Закону України “Про ринок земель сільськогосподарськогопризначення” (П.Ф.Кулинич);
 • проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про національні меншини в Україні” (І.О.Кресіна);
 • пропозиції щодо окремих заходів, передбачених проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо збереження, захисту та актуалізації надбань українства у світовому цивілізаційному просторі» (В.І.Акуленко, О.І.Мельничук);
 • висновки щодо проекту Закону України «Про культуру» (О.І.Мельничук);
 • рекомендації щодо Указу Президента України № 500 від 6 червня 2007 р. «Про збереження історико-культурної спадщини та розвиток туристичної інфраструктури міста Глухова» (О.І.Мельничук);
 • експертні пропозиції до проекту Закону України «Про захист від дискримінації за расовою, національно чи етнічною належністю» (І.І.Сєрова);
 • висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України “Про
 • внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо впорядкування морського арешту суден в портах України” (О.С.Переверзєва);
 • висновок на проект Закону України “Про внесення змін та доповнень до Цивільного кодексу України” (щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів) (Я.М.Шевченко);
 • висновки на проект Закону України “Про повернення майна базових галузей народного господарства, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, у власність держави (націоналізацію)” (Я.М. Шевченко);
 • висновок на проект Закону України „Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об‘єднань (організацій) колишнього Союзу РСР”(Я.М.Шевченко, М.В.Венецька);
 • висновок на проект Закону України „Про власність” (Я.М.Шевченко, М.В.Венецька);
 • висновок на проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни обов’язкового державного страхування компенсаційними виплатами” (Я.М. Шевченко);
 • висновок на запит щодо способу захисту порушених прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю, пов’язаних з виключенням учасника такого товариства у зв’язку з його перешкоджанням досягненню цілей товариства (Я.М. Шевченко);
 • висновок щодо доцільності та обґрунтованості прийняття проекту Закону України „Про внесення змін до Цивільного кодексу України”. (Я.М.Шевченко, І.Ф.Севрюкова);
 • висновок на проект Закону України “Про внесення змін до Цивільного Кодексу України” (щодо права власності, користування земельною ділянкою при переході права на нерухомість, яка на ній розміщена (І.Ф.Севрюкова);
 • висновок на проект Закону України стосовно правових підстав майнових повноважень НАН України (Я.М. Шевченко, М.В. Венецька);
 • висновок на законопроект щодо внесення змін до Цивільного Кодексу України стосовно можливості юридичних осіб укладати правочини шляхом вчинення конклюдентних дій (А.Ю. Бабаскін);
 • висновок на проект Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Ю.В. Баранюк);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України про захист прав фізичних осіб, що постраждали від незаконних дій групи компаній «Еліта-центр» (Г.В. Єрьоменко);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про внесення  змін до ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» ( Г.П. Тимченко);
 • висновок на проект Закону України “Про внесення змін до законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження» (Г.П. Тимченко);
 • зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру» ( Г.П. Тимченко);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (Г.П. Тимченко);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» (Г.П. Тимченко);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про адвокатську діяльність» (Г.П. Тимченко);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 24 Цивільного процесуального кодексу України» (Г.П. Тимченко);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 294 Цивільного процесуального кодексу України» (Г.П. Тимченко);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про третейські суди» ( Г.П. Тимченко).

Також підготовлено висновки стосовно визнання національності “русин”; відповідні пропозиції і висновки щодо вшанування пам’яті Петра Григоренка і захоронення останків Івана Федорова, експертний висновок щодо розрізнення понять „жертви голодомору” і „потерпілі від голодомору” (М.Д.Ходаківський, І.В.Музика, Є.В.Ромінський).


2006

У 2006 році участь співробітників Інституту в законотворчій діяльності мала багатоаспектний характер і охоплювала широке коло напрямків.

Зокрема, це підготовка проектів нормативно-правових актів:

 • проект „Екологічного кодексу України” (нова редакція) (акад. НАН України Шемшученко Ю.С.);
 • проект Закону України „Про відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів” (Костенко О.М., Сірий М.І.);
 • проект концепції по удосконаленню судочинства в Україні (Сірий М.І.);
 • проект Закону України „Про правову охорону наукових відкриттів” (Бошицький Ю.Л.);
 • проект Закону України “Про екологічний аудит”, а також змін до законодавства у зв’язку з введенням в дію відповідних нормативно-правових актів (Малишева Н.Р.);
 • проект Закону “Про Кабінет Міністрів України” (в межах ТСК Верховної Ради України), проект Закону “Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади” (внесеного Президентом України), проект нової редакції Закону “Про звернення громадян” (Авер”янов В.Б.);
 • доопрацювання проекту Адміністративно-процедурного Кодексу України (Авер”янов В.Б., Андрійко О.Ф.);
 • доопрацювання проекту “Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави” (Андрійко О.Ф.);
 • проект Закону України “Про порядок присвоєння імен видатних діячів підприємствам, установам та організаціям”, проект Закону України „Про місцеві запозичення і місцеві гарантії”  (для Міністерства юстиції України) (Нагребельний В.П.);
 • проект Закону України „Про Національну програму розвитку правової освіти в Україні на 2006 -2009 роки” (Оніщенко Н.М.);
 • проект Закону України “Про самоврядування територіальної громади”, „Про відповідальність у системі місцевого самоврядування в Україні”;
 • розробка проекту Державної програми з утвердження рівності в українському суспільстві на 2006-2015 рр., інструкції „Деякі питання проведення ґендерно-правової експертизи (Оніщенко Н.М.);
 • участь у розробці проекту Закону України „Про національну програму розвитку правової освіти України на 2006-2009 рр.”, спільної програми засідання Комісії ЮНЕСКО „Право на освіту в країнах трансформаційного розвитку” 26-27 квітня 2006 р. (член робочої групи Оніщенко Н.М.);
 • підготовлено законопроект ”Про громадські організації та громадянське суспільство України” та поданої до Верховної Ради України (Богініч О.Л.);
 • участь у розробці проекту „Концептуальні засади реформування правоохоронних органів України” ( Зайчук О.В.);
 • підготовлено роз’яснення щодо листа Національної спілки театральних діячів України щодо юридичної сили Постанов Кабінету Міністрів України. (Макаренко Л.О.);
 • участь у підготовці інструктивних листів „Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання випускників Печерського та Подільського районів м.Києва: ”Освіта столиці: погляд у майбутнє” (Журавський В.С.);
 • підготовка програми „Впорядкування, збереження і охорона об’єктів культурної спадщини національного значення” (Журавський В.С.);
 • підготовка пропозицій та зауважень щодо проекту Закону України „Про закони та законодавчу діяльність” (Журавський В.С., Оніщенко Н.М.).

Крім того, співробітниками Інституту опрацьовувалися наступні науково-правові експертні висновки:

 • висновок щодо проекту Концепції сталого розвитку України – для Президії НАН України, Національного комітету ЮНЕСКО “Людина і біосфера” (Малишева Н.Р.);
 • висновок щодо застосування законодавства СРСР, УРСР та України з питань права власності на споруди та будівлі громадських організацій, які будувались за радянських часів - для Українського товариства охорони природи (Малишева Н.Р., Красіліч Н.Д., Кузнєцова С.В.);
 • висновок щодо правових підстав первинного водокористування (порівняльний аналіз законодавства УРСР та України) – для Держводгоспу (Н.Р.Малишева, Кузнєцова С.В.);
 • висновок щодо доктринального тлумачення норм законодавства стосовно рішення Верховної Ради про відставку Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України (Авер”янов В.Б.);.
 • висновок щодо доктринального тлумачення норм ст. 90 Конституції України (для Секретаріату Президента України) (Нагребельний В.П.);
 • аналітична записка з питань вдосконалення державного регулювання в сфері наукової і науково-технічної діяльності та інноваційного розвитку (для Президії НАН України) (Нагребельний В.П.);
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо питань загальнообов’язкового державного соціального страхування);
 • зауваження до проекту Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику розгляду деяких категорій податкових спорів та інших спорів за участю податкових органів”;
 • роз’яснення для Судової палати з адміністративних справ Верховного Суду України щодо тлумачення ч.14 ст.17 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”;
 • наукова записка “Необхідність і напрямки удосконалення Кодексу адміністративного судочинства України”, яка направлена до Секретаріату Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України  (Педько Ю.С.);
 • наукова записка “Проблеми удосконалення правового регулювання управлінських відносин у системі органів виконавчої влади”, що направлена до Управління з питань адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України (Дерець В.А.);
 • пропозиції щодо реалізації пункту 2 Прикінцевих положень Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини” (для Кабінету Міністрів України); висновок щодо погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення концепції Державної програми „Закордонне українство” на період до 2010 року” (Денисов В.Н.);
 • пропозиції щодо проекту Закону України „Про засади зовнішніх зносин” (Денисов В.Н., Савчук К.О.);
 • пропозиції до проекту Угоди між Урядом України та Урядом США про співробітництво з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, систем її доставки та відповідних матеріалів морськими шляхами (Денисов В.Н., Кресін О.В.);
 • рекомендації щодо проектів нормативно-правових актів з питання залучення інвестицій у сферу культурного розвитку регіонів; висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності»; пропозиції щодо законопроекту стосовно заохочення благодійної діяльності фізичних та юридичних осіб у сфері охорони культурної спадщини (Акуленко В.І., Мельничук О.І.);
 • пропозиції щодо Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі охорони історико-культурної спадщини (Мельничук О.І.);
 • пропозиції щодо Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв’язку з прийняттям Закону України „Про охорону культурної спадщини”; окремий розділ змін і доповнень до Закону України „Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”, в якому визначено державний механізм реституції і повернення втрачених і незаконно переміщених з України культурних цінностей;
 • пропозиції щодо актуальності ратифікації конвенцій ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини і прийняття закону України „Про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини” і „Про затвердження переліку об’єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації”; пропозиції щодо створення Пантеону видатних діячів України у м. Каневі або в м. Києві (Акуленко В.І.);
 • пропозиції до проекту Програми реформування Співдружності Незалежних Держав, представлений Республікою Казахстан (Денисов В.Н., Нипорко Ю.І.);
 • наукова записка, підготовлена за результатами виконання науково-дослідної роботи на тему «Правовий статус та перспективи розвитку ГУУАМ» (Савчук К.О., Проценко І.М., Мельник С.О.);
  пропозиції щодо запобігання правопорушенням у сфері обігу археологічних, історичних та культурних цінностей (Максимов В.В.);
 • пропозиції щодо участі установ НАН України у виконанні Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року (Максимов В.В., Римаренко Ю.І);
 • пропозиції щодо проекту Закону „Про концепцію етнонаціональної політики”, підготовлені відповідно до підпункту 1 пункту 1 Указу Президента України від 26 лютого 2006 р. № 154/2006 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006р.
 • пропозиції щодо плану робіт по підготовці проектів нормативно-правових актів по врегулюванню відносин в українському сегменті мережі Інтернет (Костецька Т.А.);
 • висновок щодо доцільності та обґрунтованості прийняття проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (Воротіна Н.В.);
 • висновок щодо правомірності використання термінології та можливості застосування схем організації взаємовідносин між НАН України і галузевими академіями, передбаченими проектом попередніх пропозицій щодо шляхів реорганізації наукової сфери (В.Ф. Погорілко);
 • висновок на проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” (щодо правового регулювання діяльності Конституційного Суду України), на проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України щодо організації і діяльності прокуратури України” (Г.О. Мурашин);
 • висновок щодо порушення вимог чинного законодавства виборчим блоком “Наша Україна” (Г.О. Мурашин);
 • висновок на проект Закону України „Про парламентську опозицію”, на проект Закону України „Про опозиційну політичну діяльність”, висновок щодо відповідності законодавству Ураїни Статуту релігійного центру Автокефальної американської православної церкви в Україні (Гаєва Н.П.);
 • висновок на проект Закону України “Про всеукраїнський референдум” (Костецька Т.А.);
 • висновок щодо проекту Закону України “Про місцеві референдуми в Україні”; щодо проекту Закону України “Про гарантії виборчих прав громадян”; щодо проекту Закону України “Про Державний реєстр виборців”, щодо проекту Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України” (щодо статусу депутатів місцевих рад), висновок щодо проекту Закону України “Про статус сільських, селищних, міських голів” (Батанов О.В.);
 • проведення експертної оцінки стану законодавчого регулювання в сфері забезпечення гендерної рівності, підготовка форми висновку ґендерно-правової експертизи нормативно-правових актів на запит Міністерства юстиції України з метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. №504 „Про проведення ґендерно-правової експертизи” (Оніщенко Н.М.).

2005

У 2005 році співробітники Інституту працювали над проектами нормативно-правових актів, їх експертизами, розробками відповідних роз’яснень, пропозицій тощо.

Зокрема, діяльність здійснювалася за такими напрямками:

 • розробка проекту нової редакції Закону України „Про звернення громадян”, Закону України „Про Президента України”, Закону України „Про Кабінет Міністрів України”, Закону України „Про державну службу”, у підготовці Кодексу доброчесності державних службовців (Авер”янов В.Б., Андрійко О.Ф.);
 • розробка Концепції національного реєстру законодавчих ініціатив Верховної Ради України, проекту Державної програми моніторингу ефективності законодавства; (Зайчук О.В.);
 • розробка Державної програми розвитку аграрного сектора економіки „Добробут через аграрний розвиток” (Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Бусуйок Д.В.);
 • аналітичні матеріали щодо приєднання України до міжнародних договорів з метою поглиблення інтеграції до міжнародних організацій та адаптації до них українського законодавства - для Секретаріату Президента України (Денисов В.Н.);
 • пропозиції щодо опрацювання проекту Конвенції ЮНЕСКО про захист різноманіття культурного змісту та форм художнього самовираження та пропозиції Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО щодо позиції України до розробки зазначеної Конвенції в цілому - на доручення Кабінету Міністрів України (Акуленко В.І., Мельничук О.І.);
 • пропозиції і консультації щодо повернення частини колекції Кенігса Королівству Нідерланди та щодо повернення книг, переміщених під час ІІ світової війни, з бібліотеки Ботанічного саду НАН України - для Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (Акуленко В.І.);
 • пропозиції щодо внесення змін до законодавства у зв’язку з прийняттям Закону „Про внесення змін до Закону України „Про охорону культурної спадщини” - для державної служби охорони культурної спадщини (Максимов В.В.,  Мельничук О.І.);
 • пропозиції до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності” - доручення голови Українського фонду культури, народного депутата, академіка НАН України Олійника Б.У. (Акуленко В.І);
 • аналітичні матеріали щодо приєднання України до міжнародних договорів з метою поглиблення її інтеграції до міжнародних організацій та адаптації до них українського законодавства - для Національної академії наук України (Денисов В.Н., Проценко І.М.);
  дослідження щодо адаптації законодавства України в сфері захисту прав людини в ракурсі
 • європейської інтеграції - для Президії НАН України (Сєрова І. І.);
  зауваження та пропозиції на проект Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про застосування судами загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних
 • договорів України” - для Верховного Суду України (Денисов В.Н.);
 • пропозиції з питань доопрацювання проекту Закону України „Про опис, порядок використання та захист державних символів України” та доцільність подання та прийняття Закону України
 • „Про великий Державний Герб України” - для Міністерства юстиції України ( Акуленко В.І.);
 • проект Закону України “Про залучення роботодавців до підготовки та перепідготовки кадрів, освітніх та наукових процесів” (Хуторян Н.М.);
 • Положення про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітражів у ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); Інструкції про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту); Положення про порядок визначення порушень сторонами колективного трудового спору (конфлікту) норм чинного законодавства України про колективні трудові спори (конфлікти). (Хуторян Н.М., Стадник М.П.);
 • Правила реєстрації об’єктів, що запускаються в космічний простір (Малишева Н.Р., Красіліч Н.Д.);
 • Концепція розвитку законодавства України до 2010 року (Погорілко В.Ф., Ісаєва Н.К.);
  пропозиції щодо удосконалення законодавства з метою забезпечення пенсійних виплат (Баранюк Ю.В.);
 • пропозиції щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про національні меншини в Україні”;
 • пропозиції і зауваження щодо проекту Регламенту Верховної Ради України (Кривенко Л.Т.);
 • пропозиції до Концепції реформування правоохоронних органів України (Костенко О.М.);
 • пропозиції та зауваження до проекту Кримінально-процесуального кодексу України; проект Рекомендацій президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності”, проект Закону України „Про компенсацію шкоди жертвам насильницьких злочинів” (Сірий М.І.);
 • концепція Закону України „Про Національну академію наук України” та проекту даного закону;
 • концепція Науково-технічного кодексу України та пропозицій щодо доцільності його прийняття, підготовка проекту Положення про Третейську палату України (Нагребельний В.П.);
 • проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про космічну діяльність” (Малишева Н.Р., Красіліч Н.Д., Кузнєцова С.В.);
 • наукова записка „Про створення в Україні Єдиної системи державної реєстрації прав на землю та інше нерухоме майно”, висновок щодо конституційного подання народних депутатів України про визнання статті 92 та п.6 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року неконституційними відповідно до статті 22 Конституції України” (Кулинич П.Ф.);

Активну безпосередню участь у науковій експертизі багатьох законопроектів, діяльності робочих груп з підготовки проекту Закону України “Про діловодство” та інших законопроектів щодо протидії втраті архівних цінностей брав І. Б. Усенко як науковий консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

Римаренко Ю.І. приймав участь у підготовці законопроекту “Про національно-культурну автономію в Україні”, підготовив доповідну записку для МВС України “Про поглиблення взаємозв’язків МВС України з населенням” та матеріали для МВС України “Діяльність поліцейських організацій Європейських країн щодо протидії торгівлі жінками”. Розроблено авторські законопроекти “Протидія нелегальній міграції в Україні”, “Концепцію реформування органів внутрішніх справ” та “Деонтологічний кодекс працівників міліції України.”

Бабкін В.Д. брав участь у підготовці матеріалів для проекту Міністерства праці та соціальної політики України: „Концепція соціальної держави України”.

Також співробітниками Інституту було надано такі науково-правові експертні висновки:

 • висновок щодо передачі Україною на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи документа про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин - для Верховної Ради України (Денисов В.Н);
 • висновок щодо дослідження об’єктів культурної спадщини, що містяться під водою у Чорному морі - для Кабінету Міністрів України (Денисов В.Н., Мельничук О. І.);
 • висновок на проект Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про застосування Конвенції про захист прав і основних свобод людини при здійсненні правосуддя” - для Верховного Суду України (Денисов В.Н.);
 • висновок на книгу румунського історика Педуряна Домінуца „Острів Зміїний (Шерпілор)” у зв’язку з підготовкою матеріалів для розгляду спору в Міжнародному Суді ООН між Україною та Румунією навколо острова „Зміїний” для Міністерства закордонних справ України (Денисов В.Н., Богдан О.В. );
 • висновок щодо політико-правового статусу острова “Зміїний” - для Міністерства закордонних справ (Савчук К.О. );
 • висновок щодо проекту Конвенції щодо угод про виключний вибір суду, яка розроблялася під егідою Гаазької конференції з міжнародного приватного права - для Міністерства юстиції України (Денисов В.Н.);
 • висновок щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів в Україні” і щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку оголошення археологічних територій охоронюваними археологічними територіями” - для Президії Національної академії наук України В.В.Максимов);
 • експертний висновок щодо доручення Кабінету Міністрів України „Щодо стану та перспектив охорони культурної спадщини - для Президії НАН України (В.В.Максимов);
 • два висновки щодо тлумачення місцевими органами виконавчої влади положень Закону України „Про дошкільну освіту”, які встановлюють обмеження передачі в оренду майна державних та комунальних навчальних закладів (Кучеренко І.М.);
 • роз’яснення з питань застосування норм Цивільного кодексу України, що регулюють договір поруки та кредитних правовідносин (Бабаскін А.Ю.);
 • висновок стосовно проекту Закону України „Про порядок примусового відчуження об’єктів права приватної власності у власність держави (націоналізації)” (Севрюкова І.Ф.);
 • зауваження до проекту Постанови Пленуму Верховного суду України „Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення та позбавлення батьківських прав”, зауваження і пропозиції стосовно програми Міністерства у справах сім’ї та молоді України „Про становище сімей малих міст України” (Севрюкова І.Ф.);
 • висновок щодо надання статусу ветеранів війни особам, які примусово переселені в інші регіони України з територій інших держав на підставі міжнародних договорів; пропозиції до
 • наукової записки щодо проекту нового Трудового кодексу України (Дріжчана С.В.);
  висновок до проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України” (Погорілко В.Ф., Батанов О.В.);
 • висновок щодо застосування ст.32 Конституції України Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України, народного депутата України Ющенка В.А. та щодо підстав застосування ст.182 Кримінального кодексу України і рішення Конституційного Суду України № 5-ЗП від 30.10.1997 р.;
 • висновок щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”;
 • висновок щодо визнання національністю (корінним народом) підкарпатських (закарпатських) народів;
 • висновок щодо пропозицій Академії правових наук України з правового супроводження програми діяльності Кабінету Міністрів України ”Назустріч людям”;
 • висновок щодо проекту Закону України “Про відповідальність Президента України перед народом України”;
 • висновок щодо проекту Закону України “Про державні свята України”;
  висновок щодо проекту Указу Президента України “Про засади державної регіональної політики”;
 • висновок щодо проекту “Національної концепції співпраці з українцями, які проживають за межами України”;
 • зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій” (В.Ф. Погорілко);
 • висновок щодо конституційного подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 2, 3, 4 і 5 Указу Президента України від 8 лютого 2005 р. № 208 ”Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони  України” і конституційного подання 51 народного депутата України про визнання неконституційними положень Указу Президента України від 8 лютого 2005 року № 208 “Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України” (В.Ф. Погорілко,В.О. Антонов);
 • висновок на проект Закону України “Про внесення змін до статті 51 Закону України “Про Конституційний Суд України”, висновок на проект Закону України “Про призупинення правовідносин, що випливають із положень Законів України, які оспорюються в Конституційному Суді України, як неконституційні і такі, що порушують права людини”. (Г.О. Мурашин);
 • висновок на проект Закону України „Про опозиційну політичну діяльність”, висновок стосовно проведення парламентських слухань на тему „Свобода совісті й ідентифікація особи”, висновок щодо правомірності підстав, на основі яких Міністерство юстиції України відмовило в реєстрації Всеукраїнської політичної партії „Партія політики Путіна”. (Гаєва Н.П.);
 • висновок щодо запиту виконуючого обов’язки міського голови по виконавчий роботі міста Суми щодо відповідності рішення Сумської міської ради “Про призначення виборів Сумського міського голови замість того, який вибув” статтям 9, 10, 50 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (Батанов О.В.);
 • висновок науково-правової експертизи щодо запиту Голови постійної комісії Київської міської ради з питань самоврядування та інформаційної політики щодо порядку реалізації пункту 8 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та проекту рішення Київської міської ради “Про порядок призначення та звільнення керівників засобів масової інформації Київської міської ради” (Батанов О.В.);
 • висновок щодо запиту народних депутатів України В.В. Салигіна та Л.І. Давидова щодо використання норм Конституції та законів України при обранні голови обласної ради (Батанов О.В.);
 • висновок комісійної науково-правової експертизи по кримінальній справі, порушеній за фактом публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених представником влади та іншими особами, за попередньою змовою групою осіб (Батанов О.В.);
 • висновок науково-правової експертизи щодо запиту Київського міського голови щодо відповідності нормам чинного законодавства рішення Київської міської ради ”Про порядок оприлюднення рішень Київради з майнових та земельних питань (Батанов О.В.);
 • Фахівці Центру банківського права прийняли участь у підготовці Законів України „Про іпотечні облігації”, у співпраці з провідними українськими та міжнародними експертами підготовили Концепцію створення і діяльності Державної іпотечної установи другого рівня, розроблено Статут цієї установи. Українською національною іпотечною асоціацією прийнято розроблений фахівцями Центру Кодекс професійної поведінки для кредиторів, що надають житлові кредити, у їх відносинах із споживачами житлових кредитів.

Працівниками Центру банківського права були також виконані такі роботи:

 • науково-правовий експертний висновок щодо юридичного тлумачення положень Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (В.П.Нагребельний, Г.Ю.Шемшученко);
 • науково-правовий експертний висновок щодо наявності правового статусу пов”язаних осіб (В.П.Нагребельний, Г.Ю.Шемшученко);
 • науково-правовий експертний висновок щодо порядку застосування вимог валютного законодавства України (для Укоопспілки – В.П.Нагребельний, Г.Ю.Шемшученко);
 • науково-правовий  експертний висновок щодо  юридичних аспектів участі КБ „Інкомбанк-Україна” у процедурі санації АБ „Інко” (для АБ „Кредитпромбанк” – к.ю.н. В.П.Нагребельний, Г.Ю.Шемшученко);
 • науково-правовий експертний висновок щодо відповідності чинному законодавству України та укладеним договором пропозиції Міністерства фінансів України (для ДКБ „Південне” – В.П.Нагребельний, Г.Ю.Шемшученко);
 • науково-правовий експертний висновок щодо можливості видачі фінансових векселів (для Національного банку України – В.П.Нагребельний, Г.Ю.Шемшученко);
 • науково-правовий експертний висновок щодо правових аспектів участі Української аграрної біржі у відносинах організації придбання та фінансування сільськогосподарської техніки компанії „Кейс Корпорейшн” (для Української агарної біржі – В.П.Нагребельний, Г.Ю. Шемшученко);

У 2005 році науково-дослідні роботи Міжнародного центру космічного права здійснювалися за такими напрямами:

 • аналіз актуальних проблем міжнародного і національного космічного права щодо міжнародного співробітництва України (підготовлені матеріали передані до НКАУ);
  проект Правил реєстрації об’єктів, що запускаються в космічний простір (Малишева Н.Р., Красіліч Н.Д., Стельмах О.С.);
 • опрацьований проект двосторонньої Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України про заходи щодо охорони технологій при співробітництві в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях (Малишева Н.Р., Красіліч Н.Д., Кузнєцова С.В., Пільков К.М.);
 • опрацьований проект двосторонньої Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України про використання інтелектуальної власності, виключні права на яку належать Російській Федерації або Україні, в рамках співробітництва по дослідженню і використанню космічного простору в мирних цілях (Малишева Н.Р., Красіліч Н.Д., Кузнєцова С.В., Пільков К.М.);
 • Крім того, Міжнародний центр космічного права підготував науково-правові експертизи на замовлення Національного космічного агентства України:
 • висновок науково-правової експертизи проекту Статуту Компанії „Алкантара Циклон Спейс” (Н.Р.Малишева, Н.Д.Красіліч, С.В.Кузнєцова, В.В.Семеняка, К.Пільков, І.П.Андрушко);
 • висновок науково-правової експертизи щодо правових аспектів організації космічної діяльності в Україні (Н.Р. Малишева, Н.Д.Красіліч, С.В. Кузнєцова, І.П. Андрушко);
 • висновок науково-правової експертизи щодо порядку застосування та механізмів реалізації положень Господарського кодексу України на підприємствах, що входять до сфери управління НКАУ, з таких питань:
  наявність у НКАУ права на утворення суб’єктів господарювання;
  порядок прийняття та механізм реалізації рішення уповноваженого органу про утворення державного суб’єкта господарювання шляхом реорганізації (виділення, поділу) діючого державного підприємства з додержанням вимог законодавства;
  порядок прийняття та механізм реалізації рішення уповноваженого органу про утворення об’єднання державних підприємств з додержанням вимог законодавства (Н.Р.Малишева, Н.Д.Красіліч, С.В.Кузнєцова, В.В.Семеняка);
 • висновок науково-правової експертизи щодо використання наукових розробок з точки зору патентного та авторського права (Н.Р. Малишева, Н.Д.Красіліч, С.В. Кузнєцова, В.В Семеняка, К. Пільков, І.П. Андрушко.).

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией