Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор наук

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Кукуруз О.В. Взаємодія полiтики i права у процесi суспiльноi трансформацii в Украiнi та Республiцi Польща.

Калініченко Б.М. Роль засобів масової інформації в інформаційній війні (політичні детермінанти впливу та протидії).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Смірнова В.О. Політична воля як чинник державотворчої діяльності (об'єктивні та суб'єктивні детермінати).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Кушнарьов І.В. Політична корупція (порівняльно-політологічна концептуалізація).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Явір В.А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі (політико-правовий концепт).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Іщейкін К.Є. Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик (світовий досвід і Україна).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Чальцева О.М. Публічна політика (теоретичний вимір і сучасна практика)

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Співак М.В. Державна політика здоров'язбереження (світовий досвід і Україна) (д)

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Стойко О.М. Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах.

Рафальський І.О. Національно-державне самовизначення України (внутрішні чинники та зовнішні впливи)

Асланов С.А.
Політико-правові засади етнополітичної стабільності держави в умовах глобальних викликів.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Матвієнко А.С.
Політико-правові засади територіальної організації держави (світовий досвід і Україна)

G Analytics
сайт создан компанией