Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Публікації відділу теорії держави і права

ПУБЛІКАЦІЇ ВІДДІЛУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА


Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Випуск 34 34. Київ, 2023. 892 с.

Правова держава. Випуск 34

Правова держава випуск 34


Правотворення і правотворчість в умовах воєнного стану та миробудівництва: монографія. До 75-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України / Н.М. Пархоменко, О.В. Скрипнюк, Н.М. Оніщенко та ін.: кер. авт. кол. та за ред. Н.М. Пархоменко. Київ: Парламентське видавництво. 312 с. 

Правотворення і правотворчість в умовах воєнного стану та миробудівництва.

Правотворення і правотворчість в умовах воєнного стану та миробудівництва


Пархоменко Н.М. Парадигма правового регулювання в Україні: змістовно-інструментальні виміри. Київ: Парламентське видавництво, 2023. – 320 с.

Парадигма правового регулювання в Україні.
Змістовно-інстирументальні виміри.

Парадигма правового регулювання в Україні: змістовно-інструментальні виміри


1. Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М. Київ: «Наукова думка», 2022. 431 с.

Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку: монографія.2. Правові засади забезпечення ефективних комунікативних практик в сучасному інформаційному суспільстві: реалії та перспективи: науково-аналітична доповідь / Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Богініч О.Л., Сунєгін С.О. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2021. 92 с.

Правові засади забезпечення ефективних комунікативних практик в сучасному інформаційному суспільстві: реалії та перспективи: науково-аналітична доповідь.3. Право і прогрес: запити громадянського суспільства: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М. Київ: Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2020. 368 с.

Право і прогрес: запити громадянського суспільства: монографія.4. Національна правова система в умовах глобалізації: чинники реформування та оновлення: науково-аналітична доповідь / Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І, Сунєгін С.О. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2019. 108 с.

Національна правова система в умовах глобалізації: чинники реформування та оновлення: науково-аналітична доповідь.5. Правова ідеологія як засадничий принцип консолідації українського суспільства: науково-аналітична доповідь / Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Макаренко Л.О., Сунєгін С.О. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. 86 с.

Правова ідеологія як засадничий принцип консолідації українського суспільства: науково-аналітична доповідь.6. Громадянське суспільство в Україні в умовах демократичних трансформацій: перспективи розвитку: науково-аналітична доповідь / Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Оніщенко Н.М., Батанов О.В., Сунєгін С.О. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. 100 с.

Громадянське суспільство в Україні в умовах демократичних трансформацій: перспективи розвитку: науково-аналітична доповідь.7. Національна правова система: реформування та оновлення: науково-аналітична доповідь / Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. та ін. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. 176 с.

Національна правова система: реформування та оновлення: науково-аналітична доповідь.8. Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.  472 с.

Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів: монографія.9. Порівняльне правознавство: правові системи світу: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М. Київ: «Парламентське видавництво», 2016. 488 с.

Порівняльне правознавство: правові системи світу: монографія.10. Пархоменко Н.М. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини: монографія. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. 254 с.

Пархоменко Н.М. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини: монографія.11. Соціальна політика: вимоги суспільства, виклики часу, потреби людини: науково-аналітична доповідь / Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Сунєгін С.О. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. 80 с.

Соціальна політика: вимоги суспільства, виклики часу, потреби людини: науково-аналітична доповідь.12. Актуальні проблеми теорії держави і права: опорний конспект лекцій / Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І., Богініч О.Л., Львова О.Л., Макаренко Л.О. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. 68 с.

Актуальні проблеми теорії держави і права: опорний конспект лекцій.13. Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. 116 с.

Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні.14. Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М. Київ: «Юридична думка», 2013. 480 с.

Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння: монографія.15. Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное: монография. Киев: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2013. 340 с.

Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное: монография.16. Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. 86 с.

Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні.17. Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права /Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: «Юридична думка», 2012. 492 с.

Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права.18. Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід: монографія. Київ: «Юридична думка», 2011. 384 с.

Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід: монографія.19. Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи: монографія. Київ: «Юридична думка», 2011. 176 с.

Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи: монографія.20. Концептуальні засади забезпечення правової культури населення в Україні: наукова доповідь. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. 69 с.

Концептуальні засади забезпечення правової культури населення в Україні: наукова доповідь.21. Концепція правового забезпечення підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. 128 с.

Концепція правового забезпечення підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України.22. Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. Київ: «Юридична думка», 2010.  352 с.

Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: монографія.23. Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики: наукова доповідь / Кер. авт. колективу Оніщенко Н.М. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. 84 с.

Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики: наукова доповідь.24. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М. Київ: «Юридична думка», 2009. 216 с.

Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах: монографія.25. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія. Київ: «Юридична думка», 2008.  336 с.

Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія.26. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: монографія / У двох книгах/ За заг.ред. Ю.С. Шемшученка / Книга перша: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / Відп. ред. Н.М. Оніщенко. Київ: «Юридична думка», 2008. 344с.

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: монографія.27. Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: монографія. Київ: «Юридична думка», 2008. 320 с.

Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: монографія.28. Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. Київ: «Юридична думка», 2007. 372 с.

Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: монографія.29. Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження): монографія. За заг. ред. Зайчука О.В., Оніщенко Н.М. Київ: «Фенікс», 2007. 400 с.

Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження): монографія.30. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М., Зайчука О.В. Київ: «Юридична думка», 2007. 424 с.

Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: монографія.31. Теорія держави і права: академічний курс. Київ: «Юрінком-Інтер», 2006. 688 с.

Теорія держави і права: академічний курс.32. Вступ до теорії правових систем: монографія. За заг. ред. Зайчука О.В., Оніщенко Н.М. Київ: «Юридична думка», 2006. 432 с.

Вступ до теорії правових систем: монографія.33. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження: монографія. Київ: «Юстініан», 2004. 216 с.

Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження: монографія.34. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: монографія. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. 352 с.

Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: монографія.35. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення: монографія. Київ: «Логос», 1997. 125 с.

Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення: монографія.36. Богініч О.Л., Бобровник С.В. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Київ:  «Наукова думка», 1994. 121 с.G Analytics
сайт создан компанией