Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Анонси нових видань

Найближчим часом побачить світ нове видання – колективна монографія «Принцип рівності у праві: теорія і практика», відповідальний редактор Н.М. Оніщенко.

Монографія присвячена принципу рівності у праві, а саме –  вивченню рівності прав і свобод як одного з основних принципів конституційного статусу людини і громадянина, як показника загальнолюдської культури.

Принцип рівності в даному монографічному дослідженні зорієнтований, в першу чергу, на правову проблематику, правову сферу розвитку і впровадження. Усвідомлюючи, «що всі людини народжуються вільними й рівними в своїй гідності і правах», автори видання відповідно до логіки заявленої монографії намагаються розглянути принцип рівності в багатьох аспектах та вимірах, зокрема, це принцип економічної, юридичної рівності, гендерна рівність тощо.

Особлива увага приділяється моральним аспектам принципу рівності та правовій культурі, принципу суверенної рівності держав, рівності як засобу забезпечення справедливості у праві, відображенню даного принципу в європейському праві тощо.

G Analytics
сайт создан компанией