ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

16 травня 2017 року в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти». Детальна інформація про конференцію міститься у прикріпленому файлі.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Щодо виступу С.П. Головатого у телепрограмі каналу 112 Україна

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)

Щодо публікації С.П. Головатого
у газеті "День"

 

 

 

Анонси нових видань

Найближчим часом побачить світ нове видання – колективна монографія «Принцип рівності у праві: теорія і практика», відповідальний редактор Н.М. Оніщенко.

Монографія присвячена принципу рівності у праві, а саме –  вивченню рівності прав і свобод як одного з основних принципів конституційного статусу людини і громадянина, як показника загальнолюдської культури.

Принцип рівності в даному монографічному дослідженні зорієнтований, в першу чергу, на правову проблематику, правову сферу розвитку і впровадження. Усвідомлюючи, «що всі людини народжуються вільними й рівними в своїй гідності і правах», автори видання відповідно до логіки заявленої монографії намагаються розглянути принцип рівності в багатьох аспектах та вимірах, зокрема, це принцип економічної, юридичної рівності, гендерна рівність тощо.

Особлива увага приділяється моральним аспектам принципу рівності та правовій культурі, принципу суверенної рівності держав, рівності як засобу забезпечення справедливості у праві, відображенню даного принципу в європейському праві тощо.

G Analytics


сайт создан компанией