Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про Спеціалізовану вчену раду Д 26.236.02

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО
СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 
Д 26.236.02

Спеціалізована вчена рада Д 26.236.02 утворена в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 (зі змінами – наказ МОН від 21.02.2024 № 220) у кількості 12 осіб.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради – з 10.10.2022 по 10.10.2025

Профіль ради: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Очолює спеціалізовану вчену раду доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Анатолій БАБАСКІН.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук, професор Зоя ЗАГИНЕЙ-ЗАБОЛОТЕНКО

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, старший дослідник зі спеціальності 081 ПРАВО Юлія ТУРЛОВА

Контактна інформація:

вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001
E-mail вченого секретаря: turlova@ukr.net

До складу ради входять провідні науковці як Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, так і Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України.

Голова ради: 

1. Бабаскін Анатолій Юрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.03.

Заступник голови:

2. Загиней-Заболотенко Зоя Аполлінаріївна, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача відділу, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.08; 

Вчений секретар: 

3.Турлова Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, старший дослідник зі спеціальності 081 Право, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.08.

Члени ради: 

4.Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.08;

5.Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.03;

6.Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.08;

7.Кохановська Олена Велеонінівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

8.Музика Анатолій Ананійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.08;

9.Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.03;

10.Сімутіна Яна Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.03;

11.Фріс Павло Львович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.08;

12.Юркевич Юрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.03.  


G Analytics
сайт создан компанией