Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Персональний склад відділу

Персональний склад відділу конституційного права та місцевого самоврядування:

Завідувач відділом:

Юрій Сергійович Шемшученко

директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України.

Провідні наукові співробітники:

Олександр Васильович Скрипнюк

заст. директора Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений юрист України

Олексій Іванович Ющик

доктор юридичних наук

Геннадій Олександрович Мурашин

кандидат юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України

Олександр Васильович. Батанов

доктор юридичних наук, професор

Старші наукові співробітники:

Володимир Олександрович Антонов

заступник завідуючого відділом конституційного права та місцевого самоврядування, кандидат філософських наук, доктор юридичних наук, доцент

Микола Олександрович Пухтинський

кандидат юридичних наук, доцент

Надія Петрівна Гаєва

кандидат юридичних наук

Тетяна Анатоліївна Костецька

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Наукові співробітники:

Наталія Леонідівна Омельченко

кандидат юридичних наук, доцент

Лаборант І категорії

Олександра Миколаївна Горбатенко

G Analytics
сайт создан компанией