Персональний склад відділу

Персональний склад відділу конституційного права та місцевого cамоврядування:

Шемшученко Юрій Сергійович – директор Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, завідувач відділу, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України. У 1970 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Забезпечення законності у діяльності місцевих органів радянського державного управління засобами прокурорського нагляду”, в 1978 - докторську дисертацію на тему: “Державне управління охороною навколишнього середовища в СРСР (проблеми теорії і практики)”.

Ющик Олексій Іванович – провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правова реформа як спосіб перетворення (реорганізації) інститутів держави”, в 1996 - докторську дисертацію на тему: «Теоретичні проблеми законодавчого процесу».

Кривенко Лідія Тарасівна – головний науковий співробітник, доктор юридичних наук. У 1966 році  захистила кандидатську дисертацію на тему: “Правові питання  організації і діяльності постійних комісій Верховних рад союзних республік”, у 1987 році - докторську дисертацію на тему: “Законодавча діяльність Верховних Рад союзних республік”.

Мурашин Геннадій Олександрович – член–кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. В 1972 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Органи прокуратури в механізмі Радянської держави”, опублікував біля 200 наукових праць, з них – три індивідуальні та 14 колективних монографій.

Ісаєва Наталія Карлівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Проблеми правового регулювання фінансової діяльності місцевих Рад народних депутатів”, опублікувала понад 40 наукових праць, у тому числі розділи в 9 підручниках і навчальних посібниках для вищих учбових закладів та у 2-х підручниках для загальноосвітніх шкіл.

Воротіна Наталія Вікторівна - старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук. У 1996 році  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему „Теоретичні питання податкового законодавства України”, є автором більше 60 наукових та навчально-методичних праць.

Гаєва Надія Петрівна - старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук. У  1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Радянське законодавство  про свободу совісті: питання теорії і практики”, є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць.

Костецька Тетяна Анатоліївна - старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук. У 1990 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата юридичних наук на тему: “Організаційно-правові питання інформування громадян про роботу місцевих рад народних депутатів і прийнятих ними рішеннях”, є автором більше 80 наукових та навчально-методичних праць.

Антонов Володимир Олександрович - старший науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Методологічні проблеми воєнно-політичного прогнозування”, є автором майже 60 наукових праць, в тому числі чотирьох монографій (з яких одна індивідуальна), а також ряду наукових статей, навчально–методичних розробок, статей–термінів до енциклопедичних видань.

Батанов Олександр Васильович  - старший науковий співробітник, доктор юридичних наук. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні». У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми теорії і практики».

Куян Ірина Анатоліївна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук. У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення».

Семчик Ольга Олександрівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Держава як суб’єкт фінансового права».

 

Батанова Наталія Миколаївна - науковий співробітник, кандидат юридичних наук. У  2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики».

Суржинський Максим Ігорович молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Громадянство України як конституційно-правовий інститут».

 

Омельченко Наталія Леонідівна - науковий співробітник, кандидат юридичних наук.  У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Конституційно-правові основи законодавчої функції Верховної Ради України, особливості механізму її реалізації».

 

Гетьман Андрій Борисович – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Конституційно-правові засади адміністративно-територіального устрою України».

 

Горбатенко Олександра Миколаївна – лаборант І категорії відділу

 

G Analytics
сайт создан компанией