Явір Віра Анатоліївна

Явір Віра Анатоліївна – кандидат політичних наук, науковий співробітник Інституту.

Закінчила магістеріум Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Політологія» (2004) та аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2008).

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук «Суспільно-політичний вимір та правові механізми протидії ксенофобії в Україні» за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

Досліджує проблеми етнонаціональної політики, етнонаціональної безпеки, сепаратизму, інтеграції та дезінтеграції, ксенофобії, мовної політики.

Співавтор понад 50 монографій і наукових доповідей: зокрема «Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні» (2010), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні» (2011), «Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства» (2013), «Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві» (2014), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму» (2016) та ін.

Брала участь у підготовці Концепції державної етнонаціональної політики України, законопроектів «Про внесення змін до Конституції України» (щодо уточнення етнонаціональних термінів), «Про національні меншини в Україні» (нова редакція), «Про внесення змін до законодавства України про запобігання та протидію дискримінації», «Про внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України» (щодо протидії сепаратизму, зовнішній агресії)», «Про внесення змін до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (щодо протидії новітнім загрозам національній безпеці та територіальній цілісності України)».

Науково-дослідницьку діяльність поєднує з викладацькою діяльністю. В 2009-2012 рр. викладала курс «Етнополітологія» у Києво-Могилянській Академії.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией