Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Явір Віра Анатоліївна

Явір Віра Анатоліївна – кандидат політичних наук, науковий співробітник Інституту.

Закінчила магістеріум Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Політологія» (2004) та аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2008).

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук «Суспільно-політичний вимір та правові механізми протидії ксенофобії в Україні» за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

Досліджує проблеми етнонаціональної політики, етнонаціональної безпеки, сепаратизму, інтеграції та дезінтеграції, ксенофобії, мовної політики.

Співавтор понад 50 монографій і наукових доповідей: зокрема «Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні» (2010), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні» (2011), «Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства» (2013), «Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві» (2014), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму» (2016) та ін.

Брала участь у підготовці Концепції державної етнонаціональної політики України, законопроектів «Про внесення змін до Конституції України» (щодо уточнення етнонаціональних термінів), «Про національні меншини в Україні» (нова редакція), «Про внесення змін до законодавства України про запобігання та протидію дискримінації», «Про внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України» (щодо протидії сепаратизму, зовнішній агресії)», «Про внесення змін до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (щодо протидії новітнім загрозам національній безпеці та територіальній цілісності України)».

Науково-дослідницьку діяльність поєднує з викладацькою діяльністю. В 2009-2012 рр. викладала курс «Етнополітологія» у Києво-Могилянській Академії.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией