Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про відділ конституційного права та місцевого самоврядування

Про Відділ

Відділ конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України був створений на базі заснованого у 1969 році відділу радянського будівництва. У додатку до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 грудня 1969 р. № 360 про створення Інституту держави і права АН УРСР та включення його до складу Відділу економіки, історії, філософії та права АН УРСР визначалися і основні напрями науководослідної роботи відділу радянського будівництва, а саме: розробка теоретичних основ організації і діяльності представницьких органів Радянської держави, дальшого розвитку радянської виборчої системи; дослідження з питань організаційної структури, компетенції, форм і методів діяльності Рад депутатів трудящих, участі в їх роботі масових громадських організацій; розробка проблем удосконалення системи виконавчо-розпорядчих органів державної влади та підвищення ефективності їх діяльності.

У 1977 р. відділ мав назву відділу проблем державного (конституційного) права (завідувач А.П.Таранов), у 1978 р. - відділу конституційного права і вдосконалення законодавства. У 1982 р. на базі цього відділу та відділу проблем радянського будівництва було створено три відділи, серед яких і відділ конституційного права і радянського будівництва (завідувач Г.О.Мурашин).

З 1988 р. вказаний відділ реформовано у відділ конституційного права та місцевого самоврядування (з сектором проблем місцевого самоврядування), а в 1990-х роках – у відділ конституційного права, місцевого самоврядування та проблем законотворчості (завідувач В.Ф. Погорілко). Наприкінці 1998 р. назву відділів Інституту було уточнено і в його складі по сьогоднішній день діє відділ конституційного права та місцевого самоврядування.

З 2006 р. відділ очолює директор Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України Ю.С. Шемшученко.

8-(044)-279–04–06.

G Analytics
сайт создан компанией