Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про відділ проблем державного управління та адміністративного права

Про відділ

Наукова діяльність відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені  В. М. Корецького НАН України розпочалася у 1973 році після реорганізації наприкінці 1972 року колишнього відділу проблем державного і господарського управління шляхом утворення на його базі двох окремих відділів, зокрема одним із них став відділ політико-правових проблем управління на чолі з доктором юридичних наук, професором, член-кореспондентом НАН України В. В. Цвєтковим. У відділі було сформовано досить чисельний і потужний колектив науковців різних поколінь, які своїми достатньо відомими в країні працями з організаційно-правових проблем державного управління сформували комплекс фундаментальних і прикладних знань, який отримав визнання в Україні як провідна наукова школа державного управління, засновником якої заслужено вважається В. В. Цвєтков.

 

У 1999 році відділ був перейменований на відділ проблем державного управління та адміністративного права.

 

З 1991 року по 19 вересня 2010 року відділ очолював доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук В. Б. Авер’янов. Продовжуючи традиції наукової школи державного управління, відділ активно включився у розробку проблем, присвячених теоретичним аспектам галузі адміністративного права, питанням реформування системи органів виконавчої влади, демократичним засадам трансформації державного управління, плідну законопроектну діяльність – проекту Загальної концепції правової реформи в Україні (1996 р.); проекту Концепції державної політики з прав людини (1996 р.); проекту Концепції адміністративної реформи в Україні (1996–1998 рр.); у підготовку Конституції України 1996 року, проекту Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (1997–2010 рр.); проекту Кодексу основних правил поведінки державного службовця в Україні (1997–1999 рр.); Законів України «Про державну службу», «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади» (1998–2010 рр.), проекту Адміністративно-процедурного кодексу (1999–2010 рр.). Не випадково В. Б. Авер’янова по праву вважають засновником наукової школи адміністративного права.

 

З жовтня 2010 року відділ очолила доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник О. Ф. Андрійко.

 

Контактний телефон відділу: 8–(044)-278-58–53.

Електронна адреса: viddil.publiclaw@gmail.com

 

 

G Analytics
сайт создан компанией