Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Шаблони документів

Зразок обгрунтування теми дисертації

Угода про подготовку аспіранта за рахунок державного замовлення.

Договір про надання освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософіїї.

Банківські реквізити:

Інститут  держави і права
імені В.М. Корецького НАНУ
01601, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4
код  ЄДРПОУ - 05417130
р/р   UA898201720313211002201018711

УДКСУ м. Київ,  МФО - 820172
ІПН – 054171326106,     № св. 37378120
від «_____» ___________________ 2020 р.
за _________________________________
___________________________________
____________________________без ПДВ
Від ________________________________
___________________________________
                          ( П.І.Б.)

G Analytics
сайт создан компанией