Шаблони документів

Зразок обгрунтування теми дисертації

Банківські реквізити:

Інститут  держави і права
імені В.М. Корецького НАНУ
01601, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4
код  ЄДРПОУ - 05417130
р/р   UA898201720313211002201018711

УДКСУ м. Київ,  МФО - 820172
ІПН – 054171326106,     № св. 37378120
від «_____» ___________________ 2020 р.
за _________________________________
___________________________________
____________________________без ПДВ
Від ________________________________
___________________________________
                          ( П.І.Б.)

G Analytics
сайт создан компанией