Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)



Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar






Про інститут

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю в Україні.

Згідно із своїм Статутом Інститут здійснює фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні; координує фундаментальні наукові розробки відповідних проблем; готує кадри вищої кваліфікації – докторів і кандидатів юридичних наук; проводить наукові і науково-практичні конференції; видає юридичну літературу; надає експертну та науково-консультативну допомогу Верховній Раді України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційному Суду України. органам судовим органам, Генеральній прокуратурі України, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування, громадянам України та іноземних держав.

Пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень Інституту є:

  • проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія, історія, практика;
  • правові проблеми демократизації суспільних відносин і формування громадянського суспільства та утвердження і реалізація прав та свобод людини;
  • теоретичні і прикладні проблеми розвитку правової системи України;
  • теоретичні і практичні проблеми реалізації Конституції та законодавства України;
  • Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: теорія і практика;
  • проблеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії і соціології права.

Станом на 01.01.2021 р. в Інституті працює 99 співробітників, серед котрих 81 науковець, а саме: 27 докторів наук і 52 кандидати наук. Серед учених Інституту 1 академік та 1 член-кореспондент Національної академії наук України; 15 академіків та членів-кореспондентів Національної академії правових наук України; 8 Заслужених діячів науки і техніки України; 13 Заслужених юристів України; 8 Лауреатів державної премії України. 

За роки своєї діяльності Інститут та його трудовий колектив відзначені рядом державних нагород, відзнаками Президента України, преміями НАН України імені видатних вчених.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 1999 р. № 803 за активну участь у законотворчій роботі, забезпечення розвитку юридичної науки в Україні, підготовки наукових кадрів колектив Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам'ятного знака.

За вагомий внесок у здійснення фундаментальних теоретико-методологічних і прикладних досліджень актуальних проблем державотворення. Підготовки кадрів вищої кваліфікації – докторів і кандидатів юридичних наук, видання наукової, науково-популярної юридичної і політичної літератури  та співробітництво з Уповноваженим Верховної  Ради України з прав людини і громадянина, 19 червня 2014 р. колектив Інституту держави і  права імені В.М. Корецького НАН України  Національної академії наук України нагороджено Почесною грамотою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За вагомий внесок у розвиток демократії,утвердження принципів верховенства права, обстоювання конституційних прав громадян та з нагоди 65- річчя від дня утворення, 12 травня 2014 р.колектив Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України нагороджений Почесною грамотою Конституційного Суду України.

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 8 травня 2019 р. №250-к колектив Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України нагороджено  Грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом.

G Analytics
сайт создан компанией