Персональний склад Відділу

Завідувач Відділу:

Наталія Миколаївна Хуторян
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
Заслужений діяч науки і техніки України.

Провідні наукові співробітники:

Геннадій Петрович Тимченко
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Старші наукові співробітники:

Михайло Миколайович Шумило
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Марина Віталіївна Венецька
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Яна Володимирівна Сімутіна
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Анатолій Юрійович Бабаскін
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Інна Феліксівна Севрюкова
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Сергій Володимирович Антонов
кандидат юридичних наук

Юрій Ладиславович Бошицький
кандидат юридичних наук, професор (за сумісництвом)

Наукові співробітники:

Олеся Михайлівна Молявко
кандидат юридичних наук

Лаборант:

Вікторія Улиганець

    G Analytics
    сайт создан компанией