Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Персональний склад центру енциклопедичних юридичних досліджень

 

Персональний склад Центру енциклопедичних юридичних досліджень

 

Горбатенко Володимир Павлович - заступник директора Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, завідувач Центру, доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, академік Академії наук вищої школи України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук “Місцеве самоврядування в Україні: політологічний аналіз концепцій минулого і сучасність” (1995), дисертація на здобуття доктора політичних наук “Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів” (1999). Досліджує проблеми розвитку державного управління і місцевого самоврядування, політичної модернізації, політичного прогнозування, історії політичних і правових учень, громадянської освіти, філософії права.

 

Кукуруз Оксана Володимирівна - науковий співробітник Центру енциклопедичних юридичних досліджень, кандидат політичних наук, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук „Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний аналіз”

 

Сергієнко Ганна Леонідівна - науковий співробітник, кандидат юридичних наук, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук “Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні”.

 

Мельник Світлана Олександрівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук “Односторонні акти держав у сучасному міжнародному праві”.

 

 

G Analytics
сайт создан компанией