Персональний склад центру енциклопедичних юридичних досліджень

 

Персональний склад Центру енциклопедичних юридичних досліджень

 

Горбатенко Володимир Павлович - заступник директора Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, завідувач Центру, доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, академік Академії наук вищої школи України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук “Місцеве самоврядування в Україні: політологічний аналіз концепцій минулого і сучасність” (1995), дисертація на здобуття доктора політичних наук “Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів” (1999). Досліджує проблеми розвитку державного управління і місцевого самоврядування, політичної модернізації, політичного прогнозування, історії політичних і правових учень, громадянської освіти, філософії права.

 

Кукуруз Оксана Володимирівна - науковий співробітник Центру енциклопедичних юридичних досліджень, кандидат політичних наук, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук „Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний аналіз”

 

Сергієнко Ганна Леонідівна - науковий співробітник, кандидат юридичних наук, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук “Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні”.

 

Мельник Світлана Олександрівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук “Односторонні акти держав у сучасному міжнародному праві”.

 

 

G Analytics
сайт создан компанией