Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Відділ історико-правових досліджень

Відділ історико-правових досліджень

Відділ історико-правових досліджень було створено на підставі постанови Президії АН УРСР № 539 від 5 листопада 1983 р. Сучасну назву відділ має з 2003 р., а до того він називався відділом історії держави і права (з моменту заснування) та відділом історико-політологічних досліджень держави і права України (з 1990 р.). Завідувачами відділу були Б. М. Бабій (1983–1988 рр.), О. М. Мироненко (1988–1996 рр.) та І. Б. Усенко (від 1996 р. і до сьогодні).

Наукова діяльність відділу розвивається в руслі таких напрямів:

  1. Поетапне монографічне вивчення основних періодів історії вітчизняної державності і права під кутом зору того, як відбилися на них загальнолюдські демократичні і правові цінності.
  2. Дослідження теоретико-методологічних проблем історії української державності і права з метою «приведення до спільного знаменника» усіх різнопланових і суперечливих тверджень, які містяться у сучасній юридичній, історичній та політологічній літературі.
  3. Дослідження історії становлення і розвитку окремих державно-правових інститутів.
  4. Публікація джерел українського права і пам'яток вітчизняної правничої думки.
  5. Вивчення історії вітчизняної юридичної науки, наукова і громадська реабілітації вчених-юристів, ім'я і творчість яких з ідеологічних міркувань були безпідставно забуті.

Традиційним для відділу є наукове забезпечення законопроектної роботи в галузі архівної і бібліотечної справи, а також в галузі національної безпеки і національної політики.

До професійних інтересів співробітників відділу також входять юридичні аспекти атестації наукових кадрів в Україні, питання розвитку і унормування української правничої термінології тощо.

Співробітники відділу

Усенко Ігор Борисович - завідувач відділу, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мироненко Олександр Миколайович - головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бабкін Володимир Дмитрович - провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Музика Ірина Володимирівна - старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Бондарук Тетяна Іванівна - старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

Самойленко Олена Олександрівна - старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

Ходаківський Михайло Дмитрович - старший науковий співробітник, кандидат політичних наук.

Віслобоков Кирило Асенович - науковий співробітник, кандидат історичних наук.

Іванова Анастасія Юріївна - науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

Каравченко Ірина Володимирівна - молодший науковий співробітник.

Ромінський Євген Вікторович - молодший науковий співробітник.

Тел. відділу: +3 8 044 278 48 97

G Analytics
сайт создан компанией