Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор наук

Вiдгук офiцiйного опонента О.В. Новаковоi на дисертацiю О.В. Кукуруз
Вiдгук офiцiйного опонента I.I. Петренка на дисертацiю О.В. Кукуруз
Вiдгук офiцiйного опонента E.В. Перегуди на дисертацiю О.В. Кукуруз

Відгук офіційного опонента Стойко О.М. на дисертацію Калініченка Б.М.


Відгук офіційного опонента Малкіної Г.М. на дисертацію Калініченка Б.М.

Відгук офіційного опонента Кочубей Л.О. на дисертацію Калініченка Б.М.

Відгук опонента В.О. Корнієнко на дисертацію В.О. Смірнової.

Відгук опонента Л.О. Кочубей на дисертацію В.О. Смірнової.

Відгук опонента О.В. Бабкіної на дисертацію В.О. Смірнової.

Відгук опонента Є.В. Невмержицького на дисертацію І.В. Кушнарьова.

Відгук опонента В.М. Співака на дисертацію І.В. Кушнарьова.

Відгук опонента Н.М. Хоми на дисертацію І.В. Кушнарьова.

Відгук опонента С.А. Асланова на дисертацію В.А. Явір.

Відгук опонента К.М. Вітмана на дисертацію В.А. Явір.

Відгук опонента В.О. Котигоренка на дисертацію В.А. Явір.

Відгук опонента А.І. Некряч на дисертацію К.Є. Іщейкіна.

Відгук опонента В.М. Співака на дисертацію К.Є. Іщейкіна.

Відгук опонента Н.М. Хоми на дисертацію К.Є. Іщейкіна.

Відгук опонента В.М. Денисенка на дисертацію О.М. Чальцевої.

Відгук опонента Г.М. Малкіної на дисертацію О.М. Чальцевої.

Відгук опонента В.М. Співака на дисертацію О.М. Чальцевої.

Відгук опонента М.Ф. Головатого на дисертацію М.В. Співак.

Відгук опонента Л.О. Кочубей на дисертацію М.В. Співак.

Відгук опонента Є.В. Перегуди на дисертацію М.В. Співак.

Відгук опонента В.В. Колюха на дисертацію О.М. Стойко.

Відгук опонента П.В. Мироненка на дисертацію О.М. Стойко.

Відгук опонента Є.В. Перегуди на дисертацію О.М. Стойко.

Відгук опонента О.В. Картунова на дисертацію І.О. Рафальського.

Відгук опонента М.І. Обушного на дисертацію І.О. Рафальського.

Відгук опонента І.Є. Цепенди на дисертацію І.О. Рафальського.

Відгук опонента І.Г. Оніщенко на дисертацію С.А. Асланова.

Відгук опонента М.І. Обушного на дисертацію С.А. Асланова.

Відгук опонента К.М. Вітмана на дисертацію С.А. Асланова.

Відгук опонента М.М. Іжи на дисертацію А.С. Матвієнка

Відгук опонента Л.О. Кочубей на дисертацію А.С. Матвієнка

Відгук опонента Н.М. Хоми на дисертацію А.С. Матвієнка

G Analytics
сайт создан компанией