Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування зі спеціальності 052 - Політологія  підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) 2024 рік 

Програма вступного випробування зі спеціальності 081 - Право підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) 2024 рік 

Програма вступного випробування зі спеціальності 293 - Міжнародне право підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) 2024 рік 

Програма вступного випробування зі спеціальності 281 - Публічне управління та адміністрування підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) 2024 рік  

Програма додаткового вступного випробування зі спеціальностей 081 - Право, 293 - Міжнародне право підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) 2024 рік

Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності 052 - Політологія підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) 2023 рік

G Analytics
сайт создан компанией