ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

16 травня 2017 року в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти». Детальна інформація про конференцію міститься у прикріпленому файлі.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Щодо виступу С.П. Головатого у телепрограмі каналу 112 Україна

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)

Щодо публікації С.П. Головатого
у газеті "День"

 

 

 

Загальна інформація

Захист підготовлених робіт на здобуття наукових ступенів відбувається у 3-х спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

 1. Д 26.236.03
  • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • 12.00.02 Конституційне право;
  • 12.00.07 Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право
  • 12.00.11 Міжнародне право
 2. Д 26.236.02
  • 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право
  • 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
  • 12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
 3. Д 26.236.01
  • 23.00.02 Політичні інститути та процеси
  • 23.00.03 Політична культура та ідеологія
  • 23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавсгво
 4. Д 26.236.04
  • 12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
G Analytics


сайт создан компанией