Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Загальна інформація

Захист підготовлених робіт на здобуття наукових ступенів відбувається у 3-х спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

 1. Д 26.236.03
  • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • 12.00.02 Конституційне право;
  • 12.00.07 Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право
  • 12.00.11 Міжнародне право
 2. Д 26.236.02
  • 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право
  • 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
  • 12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
 3. Д 26.236.01
  • 23.00.02 Політичні інститути та процеси
  • 23.00.03 Політична культура та ідеологія
  • 23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавство
G Analytics
сайт создан компанией