Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Захист докторів філософії


Нові дисертації знаходяться у Репозитарії.


Дроботун Дмитро Сергійович

Cпеціальність: 052 – Політологія

Назва дисертаційної роботи: Медіафактор у трансформації політичних еліт України

Науковий керівник: Кресіна Ірина Олексіївна

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 20 квітня 2023 р., 12:00

Запис трансляції: https://www.youtube.com/watch?v=IShc5peMRpM


 Дроботун Д.С. Медіафактор у трансформації політичних еліт України
 Відгук офіційного опонента Кармазіної М.С.
 Відгук офіційного опонента Науменко О.М.
 Відгук офіційного опонента Кочубей Л.О.

 Рецензія Кукуруз О.В.
 Наказ про утворення СВР

 
 Рішення разової спеціалізованої радиПетренко Анатолій Анатолійович

Cпеціальність: 293 – Міжнародне право

Назва дисертаційної роботи: Правотворча функція Організації економічного співробітництва і розвитку у сфері інвестицій та діяльності багатонаціональних підприємств

Науковий керівник: Проценко Ірина Миколаївна

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 24 березня 2023 р., 12:00

Запис трансляції: https://www.youtube.com/watch?v=RzO087HVcRQ


 Петренко А. А. Правотворча функція Організації економічного співробітництва і розвитку у сфері інвестицій та діяльності багатонаціональних підприємств
 Відгук офіційного опонента Харчука О.О.
 Відгук офіційного опонента Шпакович О. М.
 Рецензія Фалалєєвої Л.Г.

 Рецензія Переверзевої О.С.
 Наказ про утворення СВР
 Рішення разової спеціалізованої вченої ради
 Наказ про видачу диплома доктора філософіїСтрашинський Богдан Романович

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Принцип розумності в праві: теоретико-правові аспекти

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 03 квітня 2023 р., 12:00

Запис трансляції: https://www.youtube.com/watch?v=TFau_C4xoM4


 Страшинський Б.Р. Принцип розумності в праві: теоретико-правові аспекти
 Відгук офіційного опонента Бахновської І.П.
 Відгук офіційного опонента Геєць І.В.
 Відгук офіційного опонента Тернавської В.М.
 Рецензія Тарахонич Т.І.
 Наказ про утворення СВР
 Рішення разової спеціалізованої вченої ради
 Наказ про видачу диплома доктора філософії


Мирко Богдан Миколайович

Захист у СВР: ДФ 26.236.030

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Провокація підкупу: кримінально-правові та кримінологічні засади протидії

Науковий керівник: Перелигіна Раїса Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України.

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 17 лютого 2022 р. о 10.00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Мирко Б.М. Провокація підкупу кримінально-правові та кримінологічні засади протидії.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Мирка Б.М.
Відгук офіційного опонента Ткаченко В.В. на дисертацію  Мирка Б.М.
Відгук офіційного опонента Загиней-Заболотенко З.А. на дисертацію Мирка Б.М.
Провокація підкупу кримінально правові та кримінологічні засади протидії (аудіозапис).
Провокація підкупу кримінально правові та кримінологічні засади протидії (відеозапис).

Кабаєв Віталій Миколайович

Захист у СВР: ДФ 26.236.028

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище

Науковий керівник: Перелигіна Раїса Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України.

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 17 лютого 2022 р. о 12.00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Кабаєв В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Кабаєва В.М.
Відгук офіційного опонента Созанського Т.І. на дисертацію Кабаєва В.М.
Відгук офіційного опонента Загиней-Заболотенко З.А. на дисертацію Кабаєва В.М.
Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище (аудіозапис).
Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище (відеозапис).

Саркісян Ваге Мартікович

Захист у СВР: ДФ 26.236.032

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Конституційно-правові засади громадського контролю за виборами в Україні

Науковий керівник: Нестерович Володимир Федорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 16 лютого 2022 р. о 11.00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Саркісян В.М. Конституційно-правові засади громадського контролю за виборами в Україні.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Саркісяна В.М.
Відгук офіційного опопнента Федоренка В.Л.  на дисертацію Саркісяна В.М.
Відгук офіційного опонента Стрільчука В.А. на дисертацію Саркісяна В.М.
Конституційно-правові засади громадського контролю за виборами в Україні (аудіозапис).
Конституційно-правові засади громадського контролю за виборами в Україні (відеозапис).

Піляк Назар Іванович

Захист у СВР: ДФ 26.236.031

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах

Науковий керівник: Бичкова Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 103 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 10 лютого 2022 р. о 10.00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Піляк Н.І. Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних судах.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Піляк Н.І.
Відгук офіційного опонента Попова О.І. на дисертацію Піляка Н.І.
Відгук офіційного опонента Притики Ю.Д. на дисертацію Піляка Н.І.
Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах (аудіозапис).
Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах (відеозапис).

Шевчук Олексій Анатолійович

Захист у СВР: ДФ 26.236.033

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Конституційно-правові засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 23 лютого 2022 р. о 11.00.


Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Шевчук О.А. Конституційно-правові засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Шевчука О.А.
Відгук офіційного опонента Васильченко О.П. на дисертацыю Шевчука О.А.
Відгук офіційного опонента Стрільчука В. А. на дисертацію Шевчука О. А.
Конституційно правові засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади (аудіозапис).
Конституційно правові засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади (відеозапис).

Кудерська Ірина Олександрівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.029

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні

Науковий керівник: Андрійко Ольга Федорівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України.

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 10 лютого 2022 р. о 12.00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Кудерська І.О. Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадшини в Україні.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Кудерської І.О.
Відгук офіційного опонента Мердова О. М. на дисертацію Кудерської І.О.
Відгук офіційного опонента Рябченко О.П. на дисертацію Кудерської І.О.
Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні (аудіозапис).
Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні (відеозапис).

Бордюг Тетяна Олександрівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.027

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивілістичному процесі

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 09 лютого 2022 р. о 10.00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Бордюг Т.О. Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивілістичному процесі.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Бордюг Т.О.
Відгук офіційного опонента Бичкової С.С. на дисертацію Бордюг Т.О.
Відгук офіційного опонента Гончарової А.В. на дисертацію Бордюг Т.О.
Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивілістичному процесі (аудіозапис).
Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивілістичному процесі (відеозапис).

Бережняк Наталія Валеріївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.026

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у цивільному праві України

Науковий керівник: Венецька Марина Віталіївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 09 лютого 2022 р. о 12.00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Бережняк Н.В. Зобов'язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у цивільному праві України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації бережняк Н.В.
Відгук офіційного опонента Гулика А.Г. на дисертацію Бережняк Н.В.
Відгук офіційного опонента Остапенко Г.З. на дисертацію Бережняк Н.В.
Зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у цивільному праві України (аудіозапис).
Зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у цивільному праві України (відеозапис).

Звонков Євген Євгенович

Захист у СВР: ДФ 26.236.021

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи:  «Категорія «справедливість» як складова права і моралі: теоретико-правовий аспект»

Науковий керівник: Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 03 лютого 2022 р. о 14:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Звонков Є.Є. Категорія справедливість як складова права і моралі (теоретико-правовий аспект).
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Звонкова Є.Є.
Відгук офіційного опонента Луцького Р.П. на дисертацію Звонкова Є.Є.
Відгук офіційного опонента Варич О.Г. на дисертацію Звонокова Є.Є.
Категорія «справедливість» як складова права і моралі: теоретико-правовий аспект (аудіозапис).
Категорія «справедливість» як складова права і моралі: теоретико-правовий аспект (відеозапис).

Міліщук Наталія Сергіївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.023

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Форма договору купівлі-продажу та наслідки її недодержання»

Науковий керівник: Демчук Антон Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 03 лютого 2022 р. о 12:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Міліщук Н.С. Форма договору купівлі-продажу та наслідки її недодержання.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Міліщук Н.С.
Відгук офіційного опонента Юркевича Ю.М. на дисертацію Міліщук Н.С.
Відгук офіційного опонента Музики Л.А. на дисертацію Міліщук Н.С.
Форма договору купівлі-продажу та наслідки її недодержання (аудіозапис).
Форма договору купівлі-продажу та наслідки її недодержання (відеозапис).

Овечкіна Ольга Станіславівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.024

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правове регулювання колізійних питань статусу юридичних осіб у ФРН, Великій Британії та Україні»

Науковий керівник: Проценко Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 03 лютого 2022 р. о 10:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Овечкіна О.С. Правове регулювання колізійних питань статусу юридичних осіб у ФРН, Великий Британії та Україні.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Овечкіної О.С.
Відгук офіційного опонента Давидової Н. О. на дисертацію Овечкіної О. С.
Відгук офіційного опонента Короткого Т.Р. на дисертацію Овечкіної О.C.
Овечкіна О.С.Правове регулювання колізійних питань статусу юридичних осіб у ФРН, Великій Британії та Україні (аудіозапис).
Овечкіна О.С.Правове регулювання колізійних питань статусу юридичних осіб у ФРН, Великій Британії та Україні (відеозапис).

Микитюк Діана Юріївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.022

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України»  

Науковий керівник: Кисіль Людмила Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 27 січня 2022 р. о 11:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Микитюк Д.Ю. Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Микитюк Д.Ю.
Відгук офіційного опонента Беззубова Д.О. на дисертацію Микитюк Д.Ю.
Відгук офіційного опонента Брателя С.Г. на дисертацію Микитюк Д.Ю.
Микитюк Д. Ю. Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України (аудіозапис).
Микитюк Д. Ю. Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України (відеозапис).

Шишикін Сергій Миколайович

Захист у СВР: ДФ 26.236.025

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: Відповідальність за наслідки аварії у міжнародному приватному морському праві

Науковий керівник: Переверзєва Ольга Сергіївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 27 січня 2022 р. о 13:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Шишикін С.М. Відповідальність за наслідки аварії у міжнародному приватному морському праві.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Шишикіна С.М.

Відгук офіційного опонента Гуліка А.Г. на дисертацію Шишикіна С.М.

Відгук офіційного опонента Іванової А.В. на дисертації Шишикіна С.М.
Шишикін С. М. Відповідальність за наслідки аварії у міжнародному приватному морському праві (аудіозапис).
Шишикін С. М. Відповідальність за наслідки аварії у міжнародному приватному морському праві (відеозапис).

Новіцький Владислав Валерійович

Захист у СВР: ДФ 26.236.020

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Юридичні гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз»

Науковий керівник: Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 15 грудня 2021 р. о 11:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Новіцький В.В. Юридичні гарантії прав людини порівняльно-правовий аналіз.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Новіцького В.В.
Вiдгук офіційного опонента Гусарєва С.Д. на дисертацію Новiцького В.В.
Вiдгук офіційного опонента Ляшенко Р.Д. на дисертацію Новiцького В.В.
Новіцький В.В. Юридичні гарантії прав людини порівняльно-правовий аналіз (аудіозапис).
Новіцький В.В. Юридичні гарантії прав людини порівняльно-правовий аналіз (відеозапис).

Войтюк Тарас Романович

Захист у СВР: ДФ 26.236.015

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Відмова від виконання правового обов’язку як кримінально-правове поняття»

Науковий керівник: Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 24 листопада о 12:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Войтюк Т.Р. Відмова від виконання правового обов’язку як кримінально-правове поняття.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Войтюка Т.Р.
Відгук офіційного опонента Созанського Т.І. на дисертацію Войтюка Т.Р.
Відгук офіційного опонента Ліховіцького Я.О. на дисертацію Войтюка Т.Р.
Войтюк Т.Р. Відмова від виконання правового обов’язку як кримінально-правове поняття (аудіозапис).
Войтюк Т.Р. Відмова від виконання правового обов’язку як кримінально-правове поняття (відеозапис).

Кваша Роман Сергійович

Захист у СВР: ДФ 26.236.016

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Насильницька злочинність серед неповнолітніх в Україні як проблема ювенальної кримінології»

Науковий керівник: Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України 

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 24 листопада о 14:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Кваша Р.С. Насильницька злочинність серед неповнолітніх в Україні як проблема ювенальної політики.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кваші Р.С.
Відгук офіційного опонента Василевича В.В. на дисертацію Кваші Р.С.
Відгук офіційного опонента Созанського Т.І. на дисертацію Кваші Р.С.
Кваша Р.С. Насильницька злочинність серед неповнолітніх в Україні як проблема ювенальної політики (аудіозапис).
Кваша Р.С. Насильницька злочинність серед неповнолітніх в Україні як проблема ювенальної політики (відеозапис).

Митник Уляна Миколаївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.018

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу»,

Науковий керівник: Перелигіна Раїса Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 24 листопада о 10:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Митник У.М. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Митник У.М.
Вiдгук офіційного опонента Гусака А.П. на дисертацію Митник У.М.
Відгук офіційного опонента Загиней-Заболотенко З.А. на дисертацію Митник У.М.
Митник У.М. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу (аудіозапис).
Митник У.М. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу (відеозапис).

Кругова Світлана Самуїлівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.017

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні»

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 23 листопада о 17:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Кругова С.С. Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кругової С.С.
Відгук офіційного опонента Камінської Н.В. на дисертацію Кругової С.С.
Відгук офіційного опонента Шатіла В.А. на дисертацію Кругової С.С.
Кругова С.С. Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні (аудіозапис).
Кругова С.С. Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні (відеозапис).

Пилипчук Наталія Петрівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.019

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Конституційне право громадян України на відпочинок»  

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 23 листопада о 15:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Пилипчук Н.В. Конституційне право громадян України на відпочинок.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Пилипчук Н.В.
Відгук офіційного опонента Сінькевич О.В. на дисертацію Пилипчук Н.В.
Відгук офіційного опонента Шатіла В.А. на дисертацію Пилипчук Н.В.
Пилипчук Н.В. Конституційне право громадян України на відпочинок (аудіозапис).
Пилипчук Н.В. Конституційне право громадян України на відпочинок (відеозапис).

Череміс Олександр Олександрович

Захист у СВР: ДФ26.236.013

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Земельне правопорушення в сфері містобудування як підстава юридичної відповідальності»

Науковий керівник: Малишева Наталія Рафаелівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 21 липня о 10:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Череміс О.О. Земельне правопорушення в сфері містобудування як підстава юридичної відповідальності.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Череміса О.О.
Відгук офіційного опонента Краснової Ю.А. на дисертацію Череміса О.О.
Відгук офіційного опонента Яремак З.В. на дисертацію Череміса О.О.
Череміс О.О. Земельне правопорушення в сфері містобудування як підстава юридичної відповідальності (аудіозапис).
Череміс О.О. Земельне правопорушення в сфері містобудування як підстава юридичної відповідальності (відеозапис).

Юсубов Костянтин Володимирович

Захист у СВР: ДФ 26.236.014

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення»

Науковий керівник: Сахнюк Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 21 липня о 12:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Юсубов К.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Юсубова К.В.
Відгук офіційного опонента Загиней-Заболотенко З.А. на дисертацію Юсубова К.В.
Відгук офіційного опонента Созанського Т.І. на дисертацію Юсубова К.В.
Юсубов К.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення (аудіозапис).
Юсубов К.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення (відеозапис).

Менюк Дарина Олегівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.010

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України»

Науковий керівник: Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 08 червня 2021 року о 10:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Менюк Д.О. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Менюк Д.О.
Відгук офіційного опонента Гулика А.Г. на дисертацію Менюк Д.О.
Відгук офіційного опонента Притики Ю.Д. на дисертацію Менюк Д.О.
Менюк Д.О. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України (аудіозапис).
Менюк Д.О. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України (відеозапис).

Смородина Алла Євгенівна

Захист у СВР: ДФ26.236.011

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Ліцензійний договір у цивільному праві України»

Науковий керівник: Венецька М.В., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 08 червня 2021 року о 14:30.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Смородина А.Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Смородіна А.Є.
Відгук офіційного опонента Бажанова В. О. на дисертацію Смородини А. Є.
Відгук офіційного опонента Великановоі М. М. на дисертацію Смородини А. Є.
Смородина А.Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України (аудіозапис).
Смородина А.Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України (відеозапис).

Стройко Ірина Анатоліївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.012

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Цивільно-правова охорона суміжних прав організацій мовлення»

Науковий керівник: Бошицький Юрій Ладиславович, кандидат юридичних наук, професор, ректор Київського університету права НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 08 червня 2021 року о 12:30.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Стройко І.А. Цивільно - правова охорона суміжних прав організації мовлення.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Стройко І.А.
Відгук офіційного опонента Музики Л.А. на дисертацію Стройко І.А.
Відгук офіційного опонента Юркевича Ю.М. на дисертацію Стройко І.А.
Стройко І.А. Цивільно - правова охорона суміжних прав організації мовлення (аудіозапис).
Стройко І.А. Цивільно - правова охорона суміжних прав організації мовлення (відеозапис).

Резнік Ярослав Анатолійович

Захист у СВР: ДФ 26.236.008

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Змова в кримінальному праві України»,

Науковий керівник: Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 17 березня 2021 року о 13:00

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Резнік Я.А. Змова в кримінальному праві України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Резніка Я.А.
Відгук офіційного опонента Жаровської Г.П. на дисертацію Резніка Я.А.
Відгук офіційного опонента Ткаченко В.В. на дисертацію Резніка Я.А.
Резнік Я.А. Змова в кримінальному праві України (аудіозапис).
Резнік Я.А. Змова в кримінальному праві України (відеозапис).

Бовкун Едуард Михайлович

Захист у СВР: ДФ 26.236.004

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Захист Конституційних прав внутрішньо переміщених осіб»

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 16 березня 2021 року о 11:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Бовкун Е.М. Захист конституційних прав внутрішньо переміщених осіб.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Бовкуна Е.М.
Відгук офіційного опонента Крусян А.Р. на дисертацію Бовкуна Е.М.
Відгук офіційного опонента Кулик Т.О. на дисертацію Бовкуна Е.М.
Бовкун Е.М. Захист конституційних прав внутрішньо переміщених осіб (аудіозапис).
Бовкун Е.М. Захист конституційних прав внутрішньо переміщених осіб (відеозапис).

Барбул Павло Олексійович  

Захист у СВР: ДФ 26.236.009

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правове забезпечення організаційно-функціональної структури Міністерства оборони України»,

Науковий керівник: Дерець Вікторія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 17 березня 2021 року о 11:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Барбул П.О. Правове забезпечення організаційно-функціональної Міністерства оборони України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Барбула П.О.
Відгук офіційного опонента Гуржій А.В. на дисертацію Барбула П.О.
Відгук офіційного опонента Колпакова В.К. на дисертацію Барбула П.О.
Барбул П.О. Правове забезпечення організаційно-функціональної Міністерства оборони України (аудіозапис).
Барбул П.О. Правове забезпечення організаційно-функціональної Міністерства оборони України (відеозапис).

Михайський Олексій Євгенович

Захист у СВР: ДФ 26.236.003

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні»

Науковий керівник: Малишева Наталія Рафаелівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 4 лютого 2021 року о 14:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Михайський О.Є. Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Михайського О.Э.
Відгук офіційного опонента Дейниги М.А. на дисертацію Михайського О.Є.
Відгук офіційного опонента Коваленко Т.О. на дисертацію Михайського О.Є.
Михайський О.Є. Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні (аудіозапис).
Михайський О.Є. Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні (відеозапис).

Пономаренко Віта Володимирівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.006

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінально-правова протидія груповому хуліганству в Україні»

Науковий керівник: Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 10 лютого 2021 року о 11:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Пономаренко В.В. Кримінально-правова протидія хуліганству в Україні.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Пономаренко В.В.
Відгук офіційного опонента Василевича В.В. на дисертацію Пономаренко В.В.
Відгук офіційного опонента Загиней-Заболотенко З.А. на дисертацію Пономаренко В.В.

Пономаренко В.В. Кримінально-правова протидія хуліганству в Україні. Захист дисертації від 10.02.2021 р. (аудіозапис).

Пономаренко В.В. Кримінально-правова протидія хуліганству в Україні. Захист дисертації від 10.02.2021 р. (відеозапис).

Чорна Олена Сергіївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.007

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення»

Науковий керівник: Музика Анатолій Ананійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 10 лютого 2021 року о 13:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Чорна О.С. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Чорної О.С.
Відгук офіційного опонента Навроцького В.О. на дисертацію Чорної О.С.
Відгук офіційного опонента Борисова В.І. на дисертацію Чорної О.С.

Чорна О.С. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення. Захист дисертації від 10.02.2021 р. (аудіозапис).

Чорна О.С. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення. Захист дисертації від 10.02.2021 р. (відеозапис).

Хоменко Олександр Володимирович

Захист у СВР: ДФ 26.236.005

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правові дефініції: поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект)»

Науковий керівник: Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 24 грудня 2020 року о 13:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Хоменко О.В. Правові дефініції - поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект).
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Хоменка О.В.
Відгук офіційного опонента Бобровник С.В. на дисертацію Хоменка О.В.
Відгук офіційного опонента Фатхутдінової О.В. на дисертацію Хоменка О.В.

Хоменко О.В. Правові дефініції - поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект) (аудіозапис).
Хоменко О.В. Правові дефініції - поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект) (відеозапис).

Кужелєв Олег Миколайович

Захист у СВР: ДФ 26.236.002

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правові послуги: сутність та види»

Науковий керівник: Пархоменко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук,професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 24 грудня 2020 року о 14:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Кужелєв О.М. Правові послуги (сутність та види).
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кужелєва О.М.
Відгук офіційного опонента Бобровник С.В. на дисертацію Кужелєва О.М.
Відгук офіційного опонента Ляшенко Р.Д. на дисертацію Кужелєва О.М.

Кужелєв О.М. Правові послуги (сутність та види) (аудіозапис).

Кужелєв О.М. Правові послуги (сутність та види) (відеозапис).

Почепцов Юрій Володимирович

Захист у СВР: ДФ 26.236.001

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові аспекти»

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Захист дисертації відбувається за адресою: (Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4)

Дата та час захисту: 04 грудня 2020 року о 12:00.


Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Інформація щодо захисту дисертації.
Почепцов Ю.В. Дієвість та ефективність права (порівняльно-правові аспекти).

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Почепцова Ю.В.

Відгук офіційного опонента Петришина О.О. на дисертацію Почепцова Ю.В.

Відгук офіційного опонента Француза А.Й. на дисертацію Почепцова Ю.В.

Почепцов Ю.В. Дієвість та ефективність права порівняльно-правові аспекти. Захист дисертації від 04.12.2020 р. (аудіозапис).

Почепцов Ю.В. Дієвість та ефективність права порівняльно-правові аспекти. Захист дисертації від 04.12.2020 р. (відеозапис).
G Analytics
сайт создан компанией