Захист докторів філософії

Михайський Олексій Євгенович

Захист у СВР: ДФ 26.236.003

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні»

Науковий керівник: Малишева Наталія Рафаелівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Пономаренко Віта Володимирівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.006

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінально-правова протидія груповому хуліганству в Україні»

Науковий керівник: Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Чорна Олена Сергіївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.007

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення»

Науковий керівник: Музика Анатолій Ананійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Хоменко Олександр Володимирович

Захист у СВР: ДФ 26.236.005

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правові дефініції: поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект)»

Науковий керівник: Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 24 грудня 2020 року о 13:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Хоменко О.В. Правові дефініції - поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект).
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Хоменка О.В.
Відгук офіційного опонента Бобровник С.В. на дисертацію Хоменка О.В.
Відгук офіційного опонента Фатхутдінової О.В. на дисертацію Хоменка О.В.

Хоменко О.В. Правові дефініції - поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект) (аудіозапис).
Хоменко О.В. Правові дефініції - поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект) (відеозапис).

Кужелєв Олег Миколайович

Захист у СВР: ДФ 26.236.002

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правові послуги: сутність та види»

Науковий керівник: Пархоменко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук,професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 24 грудня 2020 року о 14:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Кужелєв О.М. Правові послуги (сутність та види).
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кужелєва О.М.
Відгук офіційного опонента Бобровник С.В. на дисертацію Кужелєва О.М.
Відгук офіційного опонента Ляшенко Р.Д. на дисертацію Кужелєва О.М.

Кужелєв О.М. Правові послуги (сутність та види) (аудіозапис).

Кужелєв О.М. Правові послуги (сутність та види) (відеозапис).

Почепцов Юрій Володимирович

Захист у СВР: ДФ 26.236.001

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові аспекти»

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Захист дисертації відбувається за адресою: (Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4)

Дата та час захисту: 04 грудня 2020 року о 12:00.


Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Інформація щодо захисту дисертації.
Почепцов Ю.В. Дієвість та ефективність права (порівняльно-правові аспекти).

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Почепцова Ю.В.

Відгук офіційного опонента Петришина О.О. на дисертацію Почепцова Ю.В.

Відгук офіційного опонента Француза А.Й. на дисертацію Почепцова Ю.В.

Почепцов Ю.В. Дієвість та ефективність права порівняльно-правові аспекти. Захист дисертації від 04.12.2020 р. (аудіозапис).

Почепцов Ю.В. Дієвість та ефективність права порівняльно-правові аспекти. Захист дисертації від 04.12.2020 р. (відеозапис).
G Analytics
сайт создан компанией