Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2021 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Захист докторів філософії

Войтюк Тарас Романович

Захист у СВР: ДФ 26.236.015

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Відмова від виконання правового обов’язку як кримінально-правове поняття»

Науковий керівник: Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Кваша Роман Сергійович

Захист у СВР: ДФ 26.236.016

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Насильницька злочинність серед неповнолітніх в Україні як проблема ювенальної кримінології»

Науковий керівник: Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України 

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Митник Уляна Миколаївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.018

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу»,

Науковий керівник: Перелигіна Раїса Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Кругова Світлана Самуїлівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.017

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні»

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Пилипчук Наталія Петрівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.019

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Конституційне право громадян України на відпочинок»  

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Череміс Олександр Олександрович

Захист у СВР: ДФ26.236.013

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Земельне правопорушення в сфері містобудування як підстава юридичної відповідальності»

Науковий керівник: Малишева Наталія Рафаелівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 21 липня о 10:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Череміс О.О. Земельне правопорушення в сфері містобудування як підстава юридичної відповідальності.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Череміса О.О.
Відгук офіційного опонента Краснової Ю.А. на дисертацію Череміса О.О.
Відгук офіційного опонента Яремак З.В. на дисертацію Череміса О.О.
Череміс О.О. Земельне правопорушення в сфері містобудування як підстава юридичної відповідальності (аудіозапис).
Череміс О.О. Земельне правопорушення в сфері містобудування як підстава юридичної відповідальності (відеозапис).

Юсубов Костянтин Володимирович

Захист у СВР: ДФ 26.236.014

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення»

Науковий керівник: Сахнюк Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 21 липня о 12:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Юсубов К.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Юсубова К.В.
Відгук офіційного опонента Загиней-Заболотенко З.А. на дисертацію Юсубова К.В.
Відгук офіційного опонента Созанського Т.І. на дисертацію Юсубова К.В.
Юсубов К.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення (аудіозапис).
Юсубов К.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення (відеозапис).

Менюк Дарина Олегівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.010

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України»

Науковий керівник: Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 08 червня 2021 року о 10:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Менюк Д.О. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Менюк Д.О.
Відгук офіційного опонента Гулика А.Г. на дисертацію Менюк Д.О.
Відгук офіційного опонента Притики Ю.Д. на дисертацію Менюк Д.О.
Менюк Д.О. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України (аудіозапис).
Менюк Д.О. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України (відеозапис).

Смородина Алла Євгенівна

Захист у СВР: ДФ26.236.011

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Ліцензійний договір у цивільному праві України»

Науковий керівник: Венецька М.В., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 08 червня 2021 року о 14:30.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Смородина А.Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Смородіна А.Є.
Відгук офіційного опонента Бажанова В. О. на дисертацію Смородини А. Є.
Відгук офіційного опонента Великановоі М. М. на дисертацію Смородини А. Є.
Смородина А.Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України (аудіозапис).
Смородина А.Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України (відеозапис).

Стройко Ірина Анатоліївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.012

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Цивільно-правова охорона суміжних прав організацій мовлення»

Науковий керівник: Бошицький Юрій Ладиславович, кандидат юридичних наук, професор, ректор Київського університету права НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата і час захисту: 08 червня 2021 року о 12:30.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Стройко І.А. Цивільно - правова охорона суміжних прав організації мовлення.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Стройко І.А.
Відгук офіційного опонента Музики Л.А. на дисертацію Стройко І.А.
Відгук офіційного опонента Юркевича Ю.М. на дисертацію Стройко І.А.
Стройко І.А. Цивільно - правова охорона суміжних прав організації мовлення (аудіозапис).
Стройко І.А. Цивільно - правова охорона суміжних прав організації мовлення (відеозапис).

Резнік Ярослав Анатолійович

Захист у СВР: ДФ 26.236.008

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Змова в кримінальному праві України»,

Науковий керівник: Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 17 березня 2021 року о 13:00

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Резнік Я.А. Змова в кримінальному праві України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Резніка Я.А.
Відгук офіційного опонента Жаровської Г.П. на дисертацію Резніка Я.А.
Відгук офіційного опонента Ткаченко В.В. на дисертацію Резніка Я.А.
Резнік Я.А. Змова в кримінальному праві України (аудіозапис).
Резнік Я.А. Змова в кримінальному праві України (відеозапис).

Бовкун Едуард Михайлович

Захист у СВР: ДФ 26.236.004

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Захист Конституційних прав внутрішньо переміщених осіб»

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 16 березня 2021 року о 11:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Бовкун Е.М. Захист конституційних прав внутрішньо переміщених осіб.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Бовкуна Е.М.
Відгук офіційного опонента Крусян А.Р. на дисертацію Бовкуна Е.М.
Відгук офіційного опонента Кулик Т.О. на дисертацію Бовкуна Е.М.
Бовкун Е.М. Захист конституційних прав внутрішньо переміщених осіб (аудіозапис).
Бовкун Е.М. Захист конституційних прав внутрішньо переміщених осіб (відеозапис).

Барбул Павло Олексійович  

Захист у СВР: ДФ 26.236.009

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правове забезпечення організаційно-функціональної структури Міністерства оборони України»,

Науковий керівник: Дерець Вікторія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 17 березня 2021 року о 11:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Барбул П.О. Правове забезпечення організаційно-функціональної Міністерства оборони України.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Барбула П.О.
Відгук офіційного опонента Гуржій А.В. на дисертацію Барбула П.О.
Відгук офіційного опонента Колпакова В.К. на дисертацію Барбула П.О.
Барбул П.О. Правове забезпечення організаційно-функціональної Міністерства оборони України (аудіозапис).
Барбул П.О. Правове забезпечення організаційно-функціональної Міністерства оборони України (відеозапис).

Михайський Олексій Євгенович

Захист у СВР: ДФ 26.236.003

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні»

Науковий керівник: Малишева Наталія Рафаелівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 4 лютого 2021 року о 14:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Михайський О.Є. Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Михайського О.Э.
Відгук офіційного опонента Дейниги М.А. на дисертацію Михайського О.Є.
Відгук офіційного опонента Коваленко Т.О. на дисертацію Михайського О.Є.
Михайський О.Є. Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні (аудіозапис).
Михайський О.Є. Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні (відеозапис).

Пономаренко Віта Володимирівна

Захист у СВР: ДФ 26.236.006

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінально-правова протидія груповому хуліганству в Україні»

Науковий керівник: Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 10 лютого 2021 року о 11:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Пономаренко В.В. Кримінально-правова протидія хуліганству в Україні.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Пономаренко В.В.
Відгук офіційного опонента Василевича В.В. на дисертацію Пономаренко В.В.
Відгук офіційного опонента Загиней-Заболотенко З.А. на дисертацію Пономаренко В.В.

Пономаренко В.В. Кримінально-правова протидія хуліганству в Україні. Захист дисертації від 10.02.2021 р. (аудіозапис).

Пономаренко В.В. Кримінально-правова протидія хуліганству в Україні. Захист дисертації від 10.02.2021 р. (відеозапис).

Чорна Олена Сергіївна

Захист у СВР: ДФ 26.236.007

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення»

Науковий керівник: Музика Анатолій Ананійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 10 лютого 2021 року о 13:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Чорна О.С. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Чорної О.С.
Відгук офіційного опонента Навроцького В.О. на дисертацію Чорної О.С.
Відгук офіційного опонента Борисова В.І. на дисертацію Чорної О.С.

Чорна О.С. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення. Захист дисертації від 10.02.2021 р. (аудіозапис).

Чорна О.С. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення. Захист дисертації від 10.02.2021 р. (відеозапис).

Хоменко Олександр Володимирович

Захист у СВР: ДФ 26.236.005

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правові дефініції: поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект)»

Науковий керівник: Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 24 грудня 2020 року о 13:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Хоменко О.В. Правові дефініції - поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект).
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Хоменка О.В.
Відгук офіційного опонента Бобровник С.В. на дисертацію Хоменка О.В.
Відгук офіційного опонента Фатхутдінової О.В. на дисертацію Хоменка О.В.

Хоменко О.В. Правові дефініції - поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект) (аудіозапис).
Хоменко О.В. Правові дефініції - поняття, природа та значення (порівняльно-правовий аспект) (відеозапис).

Кужелєв Олег Миколайович

Захист у СВР: ДФ 26.236.002

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Правові послуги: сутність та види»

Науковий керівник: Пархоменко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук,професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

Захист дисертації відбувається за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Дата та час захисту: 24 грудня 2020 року о 14:00.

Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Кужелєв О.М. Правові послуги (сутність та види).
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кужелєва О.М.
Відгук офіційного опонента Бобровник С.В. на дисертацію Кужелєва О.М.
Відгук офіційного опонента Ляшенко Р.Д. на дисертацію Кужелєва О.М.

Кужелєв О.М. Правові послуги (сутність та види) (аудіозапис).

Кужелєв О.М. Правові послуги (сутність та види) (відеозапис).

Почепцов Юрій Володимирович

Захист у СВР: ДФ 26.236.001

Cпеціальність: 081 – Право

Назва дисертаційної роботи: «Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові аспекти»

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Захист дисертації відбувається за адресою: (Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4)

Дата та час захисту: 04 грудня 2020 року о 12:00.


Анотація дисертації.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Інформація щодо захисту дисертації.
Почепцов Ю.В. Дієвість та ефективність права (порівняльно-правові аспекти).

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Почепцова Ю.В.

Відгук офіційного опонента Петришина О.О. на дисертацію Почепцова Ю.В.

Відгук офіційного опонента Француза А.Й. на дисертацію Почепцова Ю.В.

Почепцов Ю.В. Дієвість та ефективність права порівняльно-правові аспекти. Захист дисертації від 04.12.2020 р. (аудіозапис).

Почепцов Ю.В. Дієвість та ефективність права порівняльно-правові аспекти. Захист дисертації від 04.12.2020 р. (відеозапис).
G Analytics
сайт создан компанией