Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Нормативно-правова база

Наказ №59 від 28 жовтня 2021 року Про запровадження дистанційного навчання здобувачів вищої освіти у 2021-2022 навчальному році.
Наказ Міністерства освіти і науки України № 70-л від 14.06.21 р. Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері у вищої освіти.
Положення про організацію інклюзивного навчання в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Положення про дистанційне навчання Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Положення про анкетування в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Положення про Раду молодих вчених Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Витяг з єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти.
Ліцензія Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України.
Положення про організацію роботи з охорони праці в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького.
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України в 2021 р.
Положення про дотримання академічної доброчесності науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАн України.
Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Положення про порядок оцінювання результатів навчання аспірантів в Інституті держави і права імені В.М, Корецького НАН України.
Положення про навчально-педагогічну практику аспірантів Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №261  від 23.03.2016 р. - Постанова Кабінету Міністрів України №283 від  03.04.2019 р.
Про затвердження положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти - Наказ Міністерства освіти і науки України №977 від 11.07.2019 р.
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) - Постанова Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 р.
Положення про освітньо-наукову програму з підготовки докторів філософії в Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України, 2020.
Розпорядження Президії НАН України Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової ОПН аспірантури з загальнонаукових (філософських) та мовних компетентностей.
G Analytics
сайт создан компанией