Нормативно-правова база

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України в 2021 р.
Положення про дотримання академічної доброчесності науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАн України.
Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Положення про порядок оцінювання результатів навчання аспірантів в Інституті держави і права імені В.М, Корецького НАН України.
Положення про навчально-педагогічну практику аспірантів Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №261  від 23.03.2016 р. - Постанова Кабінету Міністрів України №283 від  03.04.2019 р.
Про затвердження положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти - Наказ Міністерства освіти і науки України №977 від 11.07.2019 р.
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) - Постанова Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 р.
G Analytics
сайт создан компанией