Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Нормативно-правова база

Нормативно-правові документи


Наказ Міністерства освіти і науки України № 70-л від 14.06.21 р. Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері у вищої освіти.
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №261  від 23.03.2016 р. - Постанова Кабінету Міністрів України №283 від  03.04.2019 р.
Постанова Кабінету Міністрів України № 502 від 19 травня 2023 р. "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів".
Постанова Кабінету Міністрів України № 44 від 12 січня 2022 р. "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії".
Про затвердження положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти - Наказ Міністерства освіти і науки України №977 від 11.07.2019 р.
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) - Постанова Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 р.
Розпорядження Президії НАН України Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової ОПН аспірантури з загальнонаукових (філософських) та мовних компетентностей.

Внутрішні нормативно-правові документи


Наказ №69/1 від 01 вересня 2022 року Про організацію освітнього процесу здобувачів освіти у 2022-2023 навчальному році в режимі дистанційного навчання.
Наказ №59 від 28 жовтня 2021 року Про запровадження дистанційного навчання здобувачів вищої освіти у 2021-2022 навчальному році.
Положення про організацію інклюзивного навчання в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Положення про дистанційне навчання Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Положення про анкетування в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Положення про Раду молодих вчених Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Витяг з єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти.
Ліцензія Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України.
Положення про організацію роботи з охорони праці в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького.
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України в 2023 р.
Положення про дотримання академічної доброчесності науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАн України.
Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Положення про порядок оцінювання результатів навчання аспірантів в Інституті держави і права імені В.М, Корецького НАН України.
Положення про асистентську практику аспірантів Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Положення про освітньо-наукову програму з підготовки докторів філософії в Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України, 2023.
Положення про анкетування учасників освітнього процесу, 2023
Положення про дотримання академічної доброчесності науковими працівниками та здобувачами, 2023
Положення про організацію інклюзивного навчання в ІДП, 2023
Положення про охорону праці, 2023
Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій, 2023
Положення про Раду молодих вчених, 2023
Наказ №56 Про організацію освітнього процесу здобувачів освіти у 2023-2024 навчальному році в режимі дистанційного навчання
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки 
G Analytics
сайт создан компанией