Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2021 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Проходження навчально-педагогічної практики

Оголошення для аспірантів (2017 року вступу)

щодо проходження навчально-педагогічної практики

Згідно з навчальним паном та графіком освітнього процесу навчально-педагогічна практика  проводиться на 4-му році підготовки, тривалість практики - 4 тижні.

Термін проходження практики з 1 листопада  по 30 листопада 2020 р.

Базою практики  в 2020 р. визначено факультет політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Аспіранти можуть самостійно підбирати  для  себе місце проходження практики за умови надання листа-згоди (до 20 жовтня 2020 р.) про проходження практики з бази практики (закладу вищої освіти). З базами практики укладаються договори про співробітництво.

Аспірант, який працює у  закладах вищої освіти за трудовою угодою, на підставі наданої довідки з місця роботи та копії картки обліку навантаження викладача, звільняються від проходження навчально-педагогічної практики (дану інформацію аспірант повинен надати до 20 жовтня 2020 р.). Захист практики для цієї категорії аспірантів проходить на загальних підставах на основі наданої звітної документації (плану-конспекту лекції, семінарського (практичного) заняття характеристики керівника факультету (кафедри) ЗВО, в якому працює аспірант-викладач за трудовою угодою)  у визначений час.

У разі проходження практики в інших ЗВО або роботи за трудовою угодою у ЗВО прохання повідомити заздалегідь за тел.: 278-81-27

Інструктаж щодо проходження навчально-педагогічної практики призначено на 28 жовтня 2020 р. на 15 год.


Зразки звітних документів про проходження науково-педагогічної практики у 2020 році.

Положення про навчально-педагогічну практику аспірантів Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України.

Програма навчально-педагогічної практики підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні на здобуття ступеня доктор філософії.

G Analytics
сайт создан компанией