Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Проходження навчально-педагогічної практики

Оголошення для аспірантів (2018 року вступу)

щодо проходження навчально-педагогічної практики

Згідно з навчальним паном та графіком освітнього процесу навчально-педагогічна практика, для аспірантів 2018 року вступу,  проводиться на 4-му році підготовки, тривалість практики - 4 тижні.

Термін проходження практики з 1 листопада  по 30 листопада 2021 р.

Базою практики  в 2021 р. визначено Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Аспіранти можуть самостійно  підбирати  для  себе   місце проходження практики за умови надання листа-згоди (до 26 жовтня 2021 р.) про проходження  практики з закладу вищої освіти.  З цим же ЗВО обов’язково укладаються договори про співробітництво.

Аспірант, який працює у  закладах вищої освіти за трудовою угодою, на підставі наданої довідки з місця роботи та копії картки обліку навантаження викладача, звільняється від проходження навчально-педагогічної практики       (дану інформацію аспірант повинен надати до 26 жовтня 2021 р.).  Захист  практики  для цієї категорії аспірантів  проходить на загальних підставах,  на основі наданої звітної  документації (плану-конспекту лекції, семінарського (практичного) заняття;  характеристики  керівника факультету (кафедри) ЗВО, в якому працює аспірант-викладач за трудовою угодою)  у визначений час.

У разі проходження практики в інших ЗВО  або роботи за трудовою угодою у ЗВО  прохання повідомити заздалегідь за тел.: 278-81-27

Інструктаж щодо проходження навчально-педагогічної практики призначено на 27 жовтня 2021 р. на 15 год. (кабінет 218).


Зразки звітних документів про проходження науково-педагогічної практики у 2020 році.

Положення про навчально-педагогічну практику аспірантів Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України.

Програма навчально-педагогічної практики підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні на здобуття ступеня доктор філософії.

G Analytics
сайт создан компанией