Доктор філософії

Товпеко Я.К. Реалізація конституційно-правових норм про права людини щодо сексуальних меншин (порівняльно-правове дослідження).

Ярова А.О. Міжнародно-правові аспекти відповідальності за забруднення морського середовища в результаті аварійного випадку.

Гончарова Ю.А. Роль та місце принципу гендерної рівності в сучасному міжнародному праві.

Пилипишин П.Б. Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

Крахмальова К.О. Адміністративно-правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Свириденко Г.В. Правомірна поведінка (теоретико-прикладні засади).

Бондарук В.О. Розвиток юридичної науки і освіти в Замойській Академії (1594-1784 рр.).

Панченко Л.Є. Новітні форми міжнародно-правового регулювання миротворчої діяльності.

Отрош В.М. Міжнародна правосуб'єктність Суверенного Мальтійського Ордену.

Білляр К.Л. Особливості правотворчої функції Міжнародної морської організації (ІМО).

Коваль Н.В. Координаційні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби при Президентові України.

Водянніков О.Ю.
Принцип податкової недискримінації в праві СОТ та ЄС (порівняльний аналіз)

Чан Т.В.
Організаційно-правове забезпечення туризму у В'єтнамі (порівняльний аналіз з Україною)

Гачкевич А.О.
Міжнародно-правові погляди Людвіка Ерліха

Бондар К.П.
Особливості правової природи арбітражних механізмів міжнародного центру з врегулюування інвестиційних спорів (ІКСІД)

Малишева Ю.В.
Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН

G Analytics
сайт создан компанией