Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Science Rise Juridical Science

Science Rise Juridical Science«ScienceRise: Juridical Science» – науковий рецензований журнал, що видається 4 рази на рік, входить до «Переліку фахових видань України» (наказ МОН України № 326 від 04.04.2018). У 2020 журнал був включений в «Перелік наукових фахових видань України» (категорія «Б») (наказ МОН України № 886 від 02.07.2020) зі спеціальностей: 081 – Право, 262 - Правоохоронна діяльність.

Метою журналу «ScienceRise: Juridical Science» є публікація фундаментальних досліджень актуальних проблем становлення держави і правотворчості, які в сучасному суспільстві стають все більш затребуваними юридичною наукою.

У журналі публікуються статті доктринального характеру і різнобічний аналіз державно-правової дійсності. Науковий діалог, який передбачений на сторінках журналу, між вченими різних шкіл як в Україні, так і за кордоном буде сприяти науковому пошуку, розвитку правової теорії та інтеграції української науки у світовий правничий простір.

При розробці положень видавничої політики журналу «ScienceRise: Juridical Science» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE). 

Науковий міжнародний журнал «ScienceRise: Juridical Science» почав роботу у червні 2017 року. З 2018 року журнал був включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень. Журнал входить ждо багатьох ресурсів індексування наукової періодики (серед котрих ERIH PLUS, DOAJ, WordCat, Index Copernicus Journals Master List). Повний перелік ресурсів доступний за посиланням http://journals.uran.ua/sr_law/indexing

Адреса редакції: вул. Шатилова дача, 4, оф.702, м. Харків,Україна,61165
тел., факс +38 (099) 714-27-95; +38 (057) 750-89-90
E-mail: sr.law@entc.com.ua

Мова видання: українська, англійська.

ISSN online: 2523-4153
          print: 2523-4145 

Посилання на офіційну web-сторінку наукового фахового видання  «ScienceRise: Juridical Science» -
http://journals.uran.ua/sr_law

G Analytics
сайт создан компанией