Доктор наук

Смірнова В. О. Політична воля як чинник державотворчої діяльності об’єктивні та суб’єктивні детермінанти.

Кушнарьов І.В. Політична корупція (порівняльно-політологічна концептуалізація).

Явір В.А Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі (політико-правовий концепт).

Іщейкін К.Є. Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик (світовий досвід і Україна).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Чальцева О.М. Публічна політика (теоретичний вимір і сучасна практика)

Співак М.В. Державна політика здоров'язбереження (світовий досвід і Україна).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Стойко О.М. Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах.

Рафальський І.О. Національно-державне самовизначення України (внутрішні чинники та зовнішні впливи)

Асланов С.А.
Політико-правові засади етнополітичної стабільності держави в умовах глобальних викликів.

Матвієнко А.С.
Політико-правові засади територіальної організації держави (світовий досвід і Україна)G Analytics
сайт создан компанией