Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Держава і право

Збірник наукових праць «Держава і право»

Збірник наукових праць з юридичних і політичних наук «Держава і право» заснований Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 1997 році.

У 2003 році зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

У Міністерстві юстиції України збірник перереєстровано у 2019 році.

Згідно з Додатком 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 «Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України», збірник «Держава і право» включено до категорії «Б» наукових фахових видань України з юридичних та політичних спеціальностей – 052, 081. 

Збірник індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Варшава, Польща).

Основною метою видання є публікація результатів новітніх наукових досліджень з юридичних і політичних наук.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, порівняльного правознавства, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного, трудового, аграрного, кримінального, космічного та інших галузей права.

Проблеми сучасної політичної науки розкриваються у розділах з теорії та методології політологічних досліджень, історії політичної думки, міжнародної, порівняльної та прикладної політології, політичних інститутів і процесів, етнополітології, публічного адміністрування.

У збірнику публікуються рецензії на монографії, наукові збірники, інші видання правової і політологічної тематики, а також матеріали, що висвітлюють події наукового життя в Україні та за її межами.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати правові та політичні знання теоретичного і прикладного характеру.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

Авторами наукових статей є відомі українські та зарубіжні вчені, державні і громадські діячі, політики, судді, працівники правоохоронних органів, молоді науковці, докторанти й аспіранти наукових установ та закладів вищої освіти.

Періодичність видання: до 2019 року – щокварталу, з 2020 року – двічі на рік.

Голова редактор: Тимченко Г.П.

Відповідальний редактор: Скрипнюк О.В.

Редакційна колегія: Шемшученко Ю. С., Андрійко О. Ф., Батанов О. В., Батлер У. Е. (W. E. Butler, США), Батрименко О. В., Бутирський А. А., Вітман К. М., Горбатенко В. П., Денисов В. Н., Донай Л. (Lukasz Donaj, Польща), Дудченко В. В., Кармаза О. О., Кваша О. О., Кормич Л. І., Короєд С. О., Кресін О. В., Кресіна І. О., Кулинич П. Ф., Лещенко Л. В. (Larysa Leszczenko, Польща), Наумкіна С. М., Некряч А. І., Неліпа Д. В., Оніщенко Н. М., Пархоменко Н. М., Піпченко Н. О., Сімутіна Я. В., Співак М. В., Стойко О. М., Хома Н. М., Шептицький А. (Andrzej Szeptycki, Польща), Явір В. А.

Адреса редакції:
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
01601, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 211

E-mail: polit@ln.ua; polit4211@gmail.com

Тел. (044) 279-73-96

Посилання на офіційну web-сторінку збірника наукових праць «Держава і право»  -
https://derzhava-i-pravo.com.ua/


G Analytics
сайт создан компанией