Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Ющик Олексій Іванович

ЮЩИК Олексій Іванович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

У 1975 р. закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету за спеціальністю «правознавство». 

З 1975 по 1980 рік – помічник прокурора району в м. Києві, а далі – начальник юридичного відділу ВО «Електронмаш». 

У 1992-1994 рр. – старший, головний консультант Секретаріату Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності. 1994-1998 рр. – радник з правових питань Голови Верховної Ради України. У 1998-2002 рр. – народний депутат України, член Комітету і перший заступник Голови Комітету з питань правової реформи, член Комітету з питань правової політики Верховної Ради України. 

В Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України з 2002 р.: завідувач Центру теоретичних проблем законотворчості Інституту, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. У 2007-2008 р.р. працював завідувачем кафедри юридичного факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» на тему: «Правова реформа як спосіб перетворення (реорганізації) інститутів держави», а у 2006 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» на тему: «Теоретичні проблеми законодавчого процесу».

У 2013 році присвоєне вчене звання професора.

Основні напрями наукової діяльності: філософія і теорія права, конституційне право, господарське право. В центрі наукових інтересів – проблеми загальної теорії і методології права, правова реформа, законодавчий процес, юридична доктрина.

Автор понад 200 наукових публікацій, серед яких індивідуальні монографії: «Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні» (1997 р.), відзначена першою премією Спілки юристів України як краще видання 1997-1998 рр.; «Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність). Критичний нарис» (2002 р.); «Теоретичні основи законодавчого процесу» (2004 р.), відзначена премією ім. М.П. Василенка НАН України; «Диалектика права. Кн.1 Общее учение о праве» (у 2-х частинах) (2013 р.), відзначена премією ім. Ярослава Мудрого НАПрН України; «Диалектика права. Кн. 2 Первобытное право» (2021 р.), а також 25 розділів колективних монографій.

Брав активну участь у прийнятті Конституції України 1996 р. та в роботі Конституційної асамблеї з розробки нової редакції Конституції України у 2010-2013 р.р., а також у підготовці понад 30 законопроектів, у тому числі проекту Господарського кодексу України (керівник підкомісії Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України), проектів законів про закони і законодавчу діяльність, про судоустрій, про виконавче провадження, Програми законодавчих робіт на 1998–2002 рр., інших законопроектів. 

Надав понад 30 науково-експертних висновків на запити Верховної Ради України, Уряду, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури та інших установ.

Є членом спеціалізованої вченої ради Інституту по захисту докторських дисертацій, здійснює наукове консультування та керівництво здобувачами наукового ступеня доктора наук і кандидата наук (доктора філософії). 

Підготував 4 докторів юридичних наук і 7 кандидатів юридичних наук. 

У 1996 році Українським центром правничих студій при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка присвоєно звання “Почесний Магістр права” за визначний особистий внесок у підготовку та прийняття нової Конституції України. Нагороджений Почесною відзнакою Спілки юристів України, а також відзнакою Міністерства юстиції України. 

У 2009 р. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». У 2017 році нагороджений Почесною грамотою Президії Національної академії наук України.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией