Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Ходаківський Михайло Дмитрович

Ходаківський Михайло Дмитрович – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту, вчений секретар спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (1995, диплом з відзнакою) та аспірантуру Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (1998).

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук «Суспільство в контексті культури: етнополітологічний аналіз».

Викладач Київського університету права НАН України (2000-2002), голова Ради молодих вчених Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2002-2007).

Сфера наукових інтересів – етнополітологія, культурознавство, методологія науки.

Співавтор колективних монографій: «Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): Енциклопедія» (1998), «Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи» (в 3-х кн., 2000-2001), «Правовий звичай як джерело українського права» (2005), «Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України» (2013), «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку» (2014), «Політико-правові механізми запобігання ксенофобії в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016).

Стипендіат Стипендії Президента НАН України для молодих вчених (2001). Відзнака Київського міського голови (2007).

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией