Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Ходаківський Михайло Дмитрович

Ходаківський Михайло Дмитрович – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчив Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «вчитель історії і правознавства» (1995, диплом з відзнакою) та аспірантуру Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (1998).

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Суспільство в контексті культури: етнополітологічний аналіз» (спеціальність 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Викладач Київського університету права НАН України (2000–2002), голова Ради молодих вчених Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2002–2007).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2004–2021).

Основні напрями наукових досліджень – етнополітологія, культурознавство, методологія науки.

Опублікував понад 110 наукових праць, серед яких монографії, наукові записки, аналітичні доповіді та навчальні підручники у співавторстві: «Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): Енциклопедія» (1998), «Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи» (в 3-х кн., 2000–2001), «Правовий звичай як джерело українського права» (2005), «Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України» (2013), «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку» (2014), «Політико-правові механізми запобігання ксенофобії в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» (2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Правова політологія. Академічний курс» (2021), «Політика, право і влада в світлі правової політології» (2022), «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (2022).

Номер ORCID: 0000-0002-6627-8991

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mJt2fkUAAAAJ&hl=ru

Електронна скринька: khodakivskyi@nas.gov.ua

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией