Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Горбатенко Володимир Павлович

Горбатенко Володимир Павлович – доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, академік Академії наук вищої освіти України, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчив 1984 р. історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (тепер Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). У 1990-2000 рр. працював у цьому університеті: асистент, старший викладач, доцент, докторант, професор, завідувач кафедри політології і соціології.

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Політична модернізація українського суспільства в контексті сучасних цивілізаційних процесів» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

У 2000-2002 рр. – науковий консультант судді Конституційного Суду України. З 2002 р. – завідувач Центру енциклопедичних юридичних досліджень Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, з 2006 р. – заступник директора Інституту, з 2016 р. – провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології. З 1995 р. – вчений секретар, а з 2004 р. – голова Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук в Інституті. Професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (з 2000 р.), професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2006 р.).

Досліджує проблеми державного управління і місцевого самоврядування, політичної модернізації, політичного аналізу і прогнозування, історії політичних і правових учень, громадянської освіти, філософії права.

Основні праці: «Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки» (1996, 1998), «Політологічний енциклопедичний словник» (1997, 2004), «Політологія: Підручник» (1998, 2001, 2006), «Юридична енциклопедія» (в 6 т., 1998-2004), «Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть» (1999), «Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства» (2001); «Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми» (2005), «Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика» (2006), «Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти» (2006), «Історія політичної думки в Україні: Навчальний посібник» (2007), «Прикладна політологія: Навчальний посібник» (2008), «Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник» (2010), «Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України» (2011), «Правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні: історичний досвід і виклики сучасності» (2013), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016).

Підготував 9 докторів політичних наук, 24 кандидатів політичних наук, 2 кандидатів юридичних наук. Науково-дослідну діяльність поєднує з викладацькою. З кінця 1990-х років співпрацював з Міжрегіональною академією управління персоналом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», дотепер продовжує співпрацю з Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом. Головний редактор від української сторони українсько-польського щорічного журналу «Studia Politologica Ucraino-Polona».

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого Академії правових наук України (2002), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), Лауреат премії імені М.П.Василенка НАН України (2008). Нагороджений орденом Князя Ярослава Мудрого V ступеня (2009).

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией