Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Батанова Наталія Миколаївна

Батанова Наталія Миколаївна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчила правничий факультет Національного університету «Острозька академія» (2001 р., диплом з відзнакою).

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право).

Основні напрями наукових досліджень – конституційно-правова та політична відповідальність, проблеми організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування.

Автор понад 80 наукових праць, зокрема, колективних монографій: «Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології» (2006), «Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні» (2007), «Проблеми теорії конституційного права України» (2013), «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід та перспективи» (2013), «Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі» (2014), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), співавтор підручника «Загальні засади місцевого самоврядування в Україні» (2010). Брала участь у підготовці Антології української юридичної думки, «Юридичної енциклопедії», Великого енциклопедичного юридичного словника. Науковий редактор праці В.Й. Старосольського. Держава і політичне право. В 2 ч.

Як експерт групи законодавчих ініціатив Асоціації міст України та громад брала участь у підготовці проектів Законів України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України з питань відповідальності у системі місцевого самоврядування», «Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення», «Про статус депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в Україні».

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией