Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Батанова Наталія Миколаївна

Батанова Наталія Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчила Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю «правознавство» (2001, диплом з відзнакою).

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право).

Основні напрями наукових досліджень – конституційне право, конституційно-правова та політична відповідальність, політичне право, проблеми організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування.

Опублікувала понад 150 наукових праць, серед яких монографії, наукові записки та аналітичні доповіді у співавторстві: «Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології» (2006), «Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні» (2007), «Проблеми теорії конституційного права України» (2013), «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід та перспективи» (2013), «Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі» (2014), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» (2018), «Контроль за діяльністю органів публічної влади: національний досвід та міжнародні стандарти» (2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів» (2021), «Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації» (2021), «Конституційно-правові проблеми місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в Україні» (2021), «Особливості адміністративно-територіального устрою України в умовах децентралізації» (2021), «Політика, право і влада в світлі правової політології» (2022), «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (2022). 

Співавторка підручників «Загальні засади місцевого самоврядування в Україні» (2010) та «Правова політологія. Академічний курс» (2021). Науковий редактор праці В. Й. Старосольського «Держава і політичне право: в 2 ч.» (2017). Брала участь у підготовці «Антології української юридичної думки», «Юридичної енциклопедії», «Великого енциклопедичного юридичного словника».

Була експертом групи законодавчих ініціатив Асоціації міст України та громад і брала участь у підготовці проектів Законів України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України з питань відповідальності у системі місцевого самоврядування», «Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення», «Про статус депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в Україні».

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д26.236.01. Профіль ради: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси», 23.00.05 «Етнополітологія та етнодержавознавство» Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Член редколегії Вісника університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Право».

Номер ORCID: 0000-0003-1828-6708

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=Vz4F8oYAAAAJ

Електронна скринька: batanovanataliya@gmail.com

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией