Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Коваленко Анатолій Андрійович

Коваленко Анатолій Андрійович – доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

У 1977 р. закінчив з відзнакою Київський інженерно-будівельний інститут.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: питання теорії та практики», у 2003 р.– докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Основні напрями наукових досліджень – державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, правові засади державної влади в Україні.

Автор понад 100 наукових праць, зокрема: «Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: Теорія і практика», «Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні», «Суспільна трансформація і державне управління в Україні. Політико-правові детермінанти», «Державна символіка України», «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016) та ін.

Професор кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури (2002-2015).

Працював в Головкиївміськбуді (1977-1986). Заступник голови (1986-1993), голова державної адміністрації Печерського району м. Києва (1993-2006), депутат Верховної Ради України (1995-1998), депутат Київської міської ради (2006-2014), депутат Печерської районної у місті Києві ради (1994-2006), президент Громадського фонду Святого Андрія Первозванного, Заслужений будівельник України (1997). Відзначений 4 державними орденами – Орден «За Заслуги» (І, ІІ, ІІІ ступенів), Орден Данила Галицького, іншими державними та громадськими нагородами.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией