Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Коваленко Анатолій Андрійович

Коваленко Анатолій Андрійович – доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «інженер-будівельник» (1977, диплом з відзнакою).

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: питання теорії та практики» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право). У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Основні напрями наукових досліджень – державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, правові засади державної влади в Україні.

Опублікував понад 100 наукових праць, серед яких: індивідуальна монографія «Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика» (2002); підручник, монографії, наукові записки та аналітичні доповіді у співавторстві: «Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні» (1997), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти» (2003), «Державна символіка України» (2005), «Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України – місті Києві» (2005), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (2006),  «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії» (2007),  «Адміністративно-територіальна реформа в Україні» (2009), «Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України» (2011–2012), «Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід» (2011), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні» (2011), «Громадський контроль діяльності органів публічної влади: політико-правовий аналіз» (2013), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави» (2015),  «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» (2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Правова політологія. Академічний курс» (2021), «Політика, право і влада в світлі правової політології» (2022), «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (2022).

Нагороди і відзнаки: 4 державні ордени – Орден «За заслуги» (І, ІІ, ІІІ ступенів), Орден Данила Галицького та низка інших нагород.

Номер ORCID: 0000-0002-2428-7494

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yj5WtWoAAAAJ&hl=ru

Електронна скринька: polit@ln.ua

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией