Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кукуруз Оксана Володимирівна

Кукуруз Оксана Володимирівна – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчила соціально-гуманітарний факультет (відділення «політологія») Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (2002, диплом з відзнакою).

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний аналіз» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Досліджує проблеми взаємодії публічної політики і публічного права, політичні процеси в Україні та Польщі.

Автор понад 80 наукових публікацій, зокрема, індивідуальної монографії «Політична опозиція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз» (2010), співавтор навчального посібника «Прикладна політологія» (2008); колективних монографій: «Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми» (2005), «Трансформація суспільно-економічної системи в Польщі та Україні» (2009), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2014), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016); наукових записок: «Засоби подолання кризових явищ у системі державного управління: світовий досвід і Україна» (2010), «Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України» (2011), «Правові форми політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України» (2012), «Правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні: історичний досвід і виклики сучасності» (2013). Брала участь у підготовці «Юридичної енциклопедії», «Великого енциклопедичного юридичного словника», «Антології української юридичної думки», «Політологічного словника».

Член редакційної ради щорічного журналу з політичних наук «Studia Politologica Ucraino-Polona». У 2013 р. була слухач XXIII Східної літньої школи Центру досліджень Східної Європи при Варшавському університеті. У 2014–2015 рр. – наукове стажування у Центрі досліджень Східної Європи при Варшавському університеті за Грантом Фонду ім. К. Скубішевського.

Нагороди і відзнаки: Союзу юристів України (2009), Київського міського голови (2009), Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (2010), Національної академії наук України (конкурс 2010), Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2014).

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией