Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кукуруз Оксана Володимирівна

Кукуруз Оксана Володимирівна – доктор політичних наук, старший науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «політологія» (2002, диплом з відзнакою).

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний аналіз» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси). У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Основні напрями наукових досліджень – політична опозиція, формування парламентської коаліції, вплив виборчої системи на партійну систему, інститут звернень громадян, інститут наукового консультування органів публічної влади, стратегічні пріоритети міграційної політики, парламентська реформа, вплив політики на правотворення та реалізацію права в Україні та Республіці Польща.

Опублікувала понад 130 наукових праць, серед яких: 2 індивідуальні монографії: «Політична опозиція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз» (2010), «Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща» (2020); монографії, наукові записки та аналітичні доповіді у співавторстві: «Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми» (2005), «Трансформація суспільно-економічної системи в Польщі та Україні» (2009), «Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Polsce i na Ukrainie» (2009). «Засоби подолання кризових явищ у системі державного управління: світовий досвід і Україна» (2010), «Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України» (2011), «Правові форми політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України» (2012), «Правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні: історичний досвід і виклики сучасності» (2013), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2014), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» (2018), «Контроль за діяльністю органів публічної влади: національний досвід та міжнародні стандарти» (2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Poland-Ukraine. Poles-Ukrainians: Selected issues of mutual relations after 1990» (2021), «Політика, право і влада в світлі правової політології» (2022), «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (2022).

Співавторка навчального посібника «Прикладна політологія» (2008) та підручника «Правова політологія. Академічний курс» (2021); упорядник біобібліографічного видання «Горбатенко Володимир Павлович: до 60-річчя від дня народження і 30-ліття науково-педагогічної діяльності» (2017). Брала участь у підготовці «Юридичної енциклопедії», «Антології української юридичної думки», «Великого енциклопедичного юридичного словника», «Енциклопедії міжнародного права», «Політологічного словника».

У 2013 р. закінчила Східну літню школу Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету. У 2014–2015 рр. перебувала на науковому стажуванні в Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету в межах гранту імені Кшиштофа Скубішевського.

Була експертом Робочої групи Верховної Ради України з питань розробки законопроекту про парламентську опозицію. Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Член редакційного комітету польського журналу «Studia Politologiczne». Член редакційної колегії наукового видання «Суспільно-політичні процеси». Дійсний член (академік) Академії політико-правових наук України.

Номер ORCID: 0000-0003-1863-3028

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=J4EUYfQAAAAJ&hl=uk

Електронна скринька: kukuruz@nas.gov.ua

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией