Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Тарасюк Володимир Миколайович

Тарасюк Володимир Миколайович – кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство» (2010) та аспірантуру Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2018).

У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Політико-правові засади застосування інформаційних технологій в умовах гібридної війни» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Основні напрями наукових досліджень – інформаційні технології, інформаційна політика, формування громадянського суспільства, національна безпека, гібридні війни, політичні й правові режими.

Опублікував низку наукових праць, серед яких: індивідуальна монографія «Застосування інформаційних технологій в умовах гібридної війни» (2020); монографії та підручник у співавторстві: «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» (2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Правова політологія. Академічний курс» (2021), «Політика, право і влада в світлі правової політології» (2022), «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (2022).

Співавтор енциклопедичного словника-довідника «Політична лексика сучасного українського політика і громадянина» (2017).

Учасник робочих груп з підготовки проектів законів «Про військового омбудсмена» та «Про медіа».

Учасник вітчизняних та міжнародних наукових конференцій, семінарів, «круглих столів».

Номер ORCID: 0000-0002-8915-2443

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=UQH0zqcAAAAJ&hl=uk 

Електронна скринька: volodymyr.tarasyuk@yahoo.com

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией