Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Ріпенко Артем Ігорович

РІПЕНКО АРТЕМ ІГОРОВИЧ народився у 1982 році у м. Одеса. У 2004 році закінчив Одеську національну морську академію (факультет морського права) та отримав повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство».

У 2005 році закінчив факультет післядипломної освіти Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського та отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія». У 2011 році закінчив Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав диплом магістра державного управління. У 2017 році закінчив Одеську державну академію будівництва та архтектури та здобув кваліфікацію спеціаліст за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право на тему: «Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови для благоустрою».

З 2005 по 2016 роки працював у юридичному департаменті Одеської міської ради, зокрема на посаді заступника директора юридичного департаменту, а також на посаді заступника директора з правових питань КП «Міськзелентрест».

З 2011 року розпочав викладацьку діяльність на кафедрі аграрного, земельного та екологічного права Одеської національної юридичної академії на посаді викладача кафедри. З 2012 року і до теперішнього часу обіймає за сумісництвом посаду доцента кафедри юридичного факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, де викладає земельне та екологічне право.

Ріпенко Артем Ігорович є автором понад 80 наукових праць, в тому числі опублікованих у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, навчальних посібників. Працює над завершенням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та власної монографії.

У 2016 році призначений на посаду директора Одеського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України. Є атестованим судовим експертом за експертною спеціальністю 10.20 «Дослідження з питань землеустрою».
G Analytics
сайт создан компанией