Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Джавадов Хікмет Аловсат Огли

ДЖАВАДОВ ХІКМЕТ АЛОВСАТ ОГЛИ (нар. 05.05.1982 року, м. Баку, Азербайджан), науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

З 1998 по 2004 навчався на юридичному факультеті Бакинського державного  університету, отримав диплом магістра.

У 2004 році зарахований до аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, яку успішно закінчив у 2007 році.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства ( на прикладі України, Азербайджану та Росії)».

У 2013 році зарахований до докторантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, яку успішно закінчив у 2016 році. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теоретико-правові проблеми ефективності правосуддя по цивільним справам».

G Analytics
сайт создан компанией