Джавадов Хікмет Аловсат Огли

ДЖАВАДОВ ХІКМЕТ АЛОВСАТ ОГЛИ (нар. 05.05.1982 року, м. Баку, Азербайджан), науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

З 1998 по 2004 навчався на юридичному факультеті Бакинського державного  університету, отримав диплом магістра.

У 2004 році зарахований до аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, яку успішно закінчив у 2007 році.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства ( на прикладі України, Азербайджану та Росії)».

У 2013 році зарахований до докторантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, яку успішно закінчив у 2016 році. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теоретико-правові проблеми ефективності правосуддя по цивільним справам».

G Analytics
сайт создан компанией