Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Костенко Світлана Олексіївна

КОСТЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА (нар. 14.09.1986 року, м. Житомир), науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

У 2008 р. закінчила з відзнакою Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків), у 2012 р. - аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, під керівництвом В.І.Семчика захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання здійснення державних аграрних інтервенцій в Україні», була учасником «Школи молодого агрополітика». С. Костенко є співавтором колективної монографії, що готувалася Відділом, та автором понад 30 публікацій, а також виконавцем науково-дослідних робіт. Крім цього є активною учасницею міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Наукові інтереси поширюються на вивчення питань пов’язаних із сучасним розвитком аграрного права та законодавства в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, розвитком сільських територій. Особливу увагу приділяє проблемам реформування земельної галузі та проблемам екологічного права.

Наразі є науковим співробітником відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на громадських засадах, з 2013 р. є старшим викладачем кафедри правознавства Житомирського національного агроекологічного університету, де викладає такі навчальні дисципліни як «Аграрне право України», «Екологічне право України», «Земельне право України».

G Analytics
сайт создан компанией