Костенко Світлана Олексіївна

КОСТЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА (нар. 14.09.1986 року, м. Житомир), науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

У 2008 р. закінчила з відзнакою Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків), у 2012 р. - аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, під керівництвом В.І.Семчика захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання здійснення державних аграрних інтервенцій в Україні», була учасником «Школи молодого агрополітика». С. Костенко є співавтором колективної монографії, що готувалася Відділом, та автором понад 30 публікацій, а також виконавцем науково-дослідних робіт. Крім цього є активною учасницею міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Наукові інтереси поширюються на вивчення питань пов’язаних із сучасним розвитком аграрного права та законодавства в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, розвитком сільських територій. Особливу увагу приділяє проблемам реформування земельної галузі та проблемам екологічного права.

Наразі є науковим співробітником відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на громадських засадах, з 2013 р. є старшим викладачем кафедри правознавства Житомирського національного агроекологічного університету, де викладає такі навчальні дисципліни як «Аграрне право України», «Екологічне право України», «Земельне право України».

G Analytics
сайт создан компанией