Латишева Вікторія Володимірівна

ЛАТИШЕВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМІРІВНА (нар. 21.07.1984 року, с. Бориси, Глобинського р-ну, Полтавської обл.), науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

У 2006 році закінчила юридичний факультет Кременчуцького державного політехнічного університету ( на даний час Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) та отримала диплом юриста з відзнакою.

У 2013 році захистила в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України дисертацію на тему «Правове регулювання розвитку житлово-комунального господарства як складової соціальної сфери села в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.06 – земельне право; агарне право; екологічне право; природоресурсне право. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Є доцентом кафедри теорії, історії держави та права Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, де викладає земельне та аграрне право.

Автор 18 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індивідуальної монографії «Правове забезпечення розвитку житлово-комунального господарства як складової соціальної сфери села в Україні» (2014).

Сфера наукових інтересів: правове забезпечення сталого розвитку сільських територій.
G Analytics
сайт создан компанией