Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Латишева Вікторія Володимірівна

ЛАТИШЕВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМІРІВНА (нар. 21.07.1984 року, с. Бориси, Глобинського р-ну, Полтавської обл.), науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

У 2006 році закінчила юридичний факультет Кременчуцького державного політехнічного університету ( на даний час Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) та отримала диплом юриста з відзнакою.

У 2013 році захистила в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України дисертацію на тему «Правове регулювання розвитку житлово-комунального господарства як складової соціальної сфери села в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.06 – земельне право; агарне право; екологічне право; природоресурсне право. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Є доцентом кафедри теорії, історії держави та права Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, де викладає земельне та аграрне право.

Автор 18 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індивідуальної монографії «Правове забезпечення розвитку житлово-комунального господарства як складової соціальної сфери села в Україні» (2014).

Сфера наукових інтересів: правове забезпечення сталого розвитку сільських територій.
G Analytics
сайт создан компанией