Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Гурова Анна Михайлівна

ГУРОВА АННА МИХАЙЛІВНА (нар. 24.09.1992, м. Ямпіль Вінницької обл.) – кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу.

З 2009 по 2014 навчалася в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, де активно займалася науковою діяльністю, за результатами якої опублікувала 10 наукових статей та підготувала близько 20 тез доповідей для представлення на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з найрізноманітніших тем більшості галузей права України. Деякий час працювала у Головному управлінні юстиції у Вінницькій області, де проводила лекції, публікувала статті та надавала роз'яснення з питань законодавства.

З 2014 до 2017 працювала над дисертаційним дослідженням під керівництвом академіка НАПрН України Н. Р. Малишевої на тему: "Правова охорона навколоземного космічного простору від засмічення", яку успішно захистила, здобувши ступінь кандидата юридичних наук.

Протягом навчання в аспірантурі відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України брала участь у підготовці доповіді щодо політико-правових аспектів реалізації європейсько-українського проекту з активного видалення космічного сміття (LEOSWEEP), була співавтором 2 наукових записок, присвячених проблемам оптимізації дозвільного порядку космічної діяльності та правових питань активного видалення космічного сміття, пройшла практику в Державному космічному агентстві, підготувавши пропозиції України щодо питань порядку денного Юридичного підкомітету Комітету ООН з мирного використання космічного простору.

Бере активну участь у діяльності Ради молодих вчених Відділення історії, філософії та права НАН України, проводить роботу щодо розвитку творчих здібностей у межах грантового забезпечення, є переможцем конкурсу наукових есе на екологічну тематику, організованого Всеукраїнською Екологічного лігою.

У 2018 році пройшла стажування у Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme (CRIDEAU) (м. Лімож, Франція), під час якого
1) ознайомилась із законодавством Франції у межах курсів лекцій, присвячених питанням права навколишнього середовища, культурної спадщини, територіального планування та економічних механізмів охорони навколишнього середовища;

2) здійснила переклад з французької мови на українську Міжнародного пакту про право на навколишнє середовище та Конвенції щодо статусу екологічних переселенців, підготовані Міжнародним центром порівняльного екологічного права (Le Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE)), який на підставі резолюції ГА ООН 53/144 володіє спеціальним консультативним статусом при Економічній та соціальній раді ООН;

3) прочитала лекцію на французькій мові на тему «Правові механізми охорони навколоземного космічного простору від космічного сміття за законодавством України та Франції» (Protection de l’espace extra-atmosphérique contre les débris spatiaux dans le  cadre de droit l’environnement) тощо.

Наразі в доробку Гурової А. М. з екологічної та космічної тематики понад 30 публікацій українською, російською, англійською та французькою мовами, 2 з яких підготовані у співавторстві з провідними фахівцями у сфері екологічного та космічного права Н. Р. Малишевою та ракетобудування - В. Ф. Фроловим. До сфери наукових інтересів А. М. Гурової належать охорона навколоземного космічного простору від екологічних ризиків, правове регулювання видобування ресурсів космосу, правове забезпечення запобігання збройним конфліктам в космосі та інше.

G Analytics
сайт создан компанией