Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Коваленко Тетяна Олександрівна

КОВАЛЕНКО Тетяна Олександрівна (нар. 16. 07. 1975 року, м. Черкаси) – провідний науковий співробітник відділу (на громадських засадах), доктор юридичних наук (з 2014), доцент (з 2005).

У 1997 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка та поступила до аспірантури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку закінчила в 2000 році.

У 2002 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств» (спеціальність 12.00.06). У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового, земельного та екологічного права.

Протягом 2009-2011 років навчалася у докторантурі Київського національного університету ім. Т. Шевченка. У 2014 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні» (спеціальність 12.00.06).

Автор та співавтор більше 350 наукових, навчально-методичних та консультативних праць з питань аграрного, земельного та екологічного права, серед яких дві одноосібні монографії «Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні» (2013) та «Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні : проблеми законодавчого забезпечення (2017), підручники «Земельне право України» та «Цивільне право України»,  навчальні посібники «Договірне право України», «Правові форми екологічного контролю», «Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства», «Правове регулювання господарської діяльності в АПК України», «Проблеми права екологічної безпеки», науково-практичні коментарі Цивільного кодексу України, Лісового кодексу України, Кодексу України про надра, Законів України «Про особисте селянське господарство», «Про тваринний світ», «Про охорону атмосферного повітря» та ін.

Виступила з доповідями та повідомленнями на більш ніж 60 наукових та науково-практичних конференціях. Є юридичним консультантом газети «Агробізнес сьогодні», була членом редакційної колегії журналу «Земельне право України: теорія і практика».

Брала участь у нормотворчій діяльності. Співавтор проекту Аграрного кодексу України (2000 р.). Працювала у комісії «Законодавство» Державної комплексної програми підтримки та розвитку українського села  «Добробут через аграрний розвиток України» при Кабінеті Міністрів України над розробкою компонента «Вдосконалення законодавства щодо якості та безпеки сільськогосподарської продукції» (2005 р.). Провела комплексне порівняльне дослідження норм земельного, екологічного, аграрного, господарського та цивільного законодавства України з метою вивчення колізій між ними та підготувала рекомендації щодо внесення змін до законодавства (2006 р.). Працювала над розробкою механізму використання особистого селянського господарства для надання послуг у сфері сільського туризму на замовлення Наукового центру розвитку туризму у складі робочої групи Державної служби туризму і курортів України Міністерства культури і туризму України (2007 р.).

За вагомий внесок та плідну співпрацю у сфері розвитку судової системи нагороджена Грамотою Державної судової адміністрації в м. Києві (2006 р.) та Почесною грамотою Державної судової адміністрації України (2007 р.).

Основні напрями наукових досліджень: проблеми правового забезпечення приватизації та паювання земель сільськогосподарського призначення, розпаювання майна в сільському господарстві, реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств, право орендного землекористування, особливості правового регулювання банкрутства суб’єктів аграрного підприємництва, правове забезпечення біобезпеки, проблеми правового регулювання зайнятості у сільському господарстві, джерела земельного та аграрного права, земельно-правова термінологія, ефективність земельно-правового регулювання, юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин.

G Analytics
сайт создан компанией