Кузнецова Світлана Валентинівна

КУЗНЕЦОВА СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА – позаштатний старший науковий співробітник відділу аграрного, земельного, екологічного, космічного права Інституту держави і права ім. ВМ Корецького.
В Інституті, а потім Міжнародному центрі космічного права при ІДП НАНУ працює з моменту закінчення у 1991 році Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, починаючи із посади стажиста-дослідника - до посади старшого наукового співробітника. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове забезпечення фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного, конституційного права (екологічне право). Є автором більше 50 наукових публікацій у сфері екологічного та космічного права, у тому числі співавтором підручника Екологічне право України (академічний курс) - перше та друге видання (2005, 2008), Екологічної енциклопедії (2007-2008), науково-практичного коментаря до Податкового кодексу України «Екологічні та природоресурсні податки та збори» (2012).

Із 2012 року працює в Інституті на громадських засадах, із діяльністю у якому пов’язує свої найкращі часи професійного становлення, формування як особистості та науковця. При можливості бере актину участь у науковому житті Інституту, досліджує питання становлення правового регулювання охорони клімату в результаті антропогенної діяльності.

У дійсний час працює в Головному науково-експертному управлінні Апарату Верховної Ради України - керівник відділу з аграрних і екологічних питань та природокористування.

G Analytics
сайт создан компанией