Бусуйок Діана Вікторівна

БУСУЙОК ДІАНА ВІКТОРІВНА (нар. 07.03.1979 року, м.Камишин Волгоградської області, Російська Федерація) - кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник.

В 2001 році закінчила юридичний факультет Львівської комерційної академії.

2001 – 2004 роки аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
2004 – 2006 роки молодший науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

2007 – 2010 роки науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.             

2010 – 2016 роки старший науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

2013 рік – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника.

2013 рік – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєне вчене звання доцента кафедри конституційного та адміністративного права.

З 1 грудня 2016 року працює на посаді доцента кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На громадських засадах є членом відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

2005 рік – захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання обмежень прав на землю в Україні» .

Сфера наукових досліджень та інтересів: управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України.

Основні наукові праці: Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: монографія. - К.: ТзОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 144 с.; Бусуйок Д.В. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю: навчальний посібник. – К.: Видавництво Європейського університету, 2010. – 185 с.; Бусуйок Д. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України: монографія. - К.: Ніка-Центр, 2017. – 352 с.

2006 рік – стала переможцем конкурсу на здобуття стипендії НАН України для молодих учених.

2009 рік – нагороджена відзнакою «Почесний знак Міністерства юстиції України».

G Analytics
сайт создан компанией