Васянович Ольга Анатоліївна

ВАСЯНОВИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА -  кандидат юридичних  наук, доцент.

У 2006 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчалась в аспірантурі в Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України у відділі теорії та історії держави і права.  2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Правовий звичай як форма права у сучасних правових системах»  та здобула ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01.

Має другу вищу освіту, яку здобула у 2008 році в Національному університеті харчових технологій  та отримала диплом спеціаліста з фінансів.

Протягом семи років займається викладацькою діяльністю в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в юридичному інституті на кафедрі міжнародного та європейського права. Наразі займає посаду доцента кафедри та є заступником завідувача кафедри міжнародного та європейського права.

 На науковій ниві опубліковано понад 25 праць, серед яких: монографія «Правовий звичай у правових системах сучасності», навчальний посібник «Договори у міжнародному праві», ряд наукових статей, тезисів та термінів у юридичному словнику.

G Analytics
сайт создан компанией