Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Красіліч Наталія Дмитрівна

КРАСІЛІЧ НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА (нар. 15.06.1954 року, м.Київ) - старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Працювала у відділі правових проблем аграрного, земельного, екологічного права з моменту його створення до вересня 1990 р. спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, потім на посаді наукового співробітника. Брала участь у дослідженнях наукових проблем екологічного права.

З 1990 р. до 2000 р. працювала на викладацькій роботі у вищому навчальному закладі. З травня 2000 р. працює у Міжнародному центрі космічного права при Інституті держави і права на посаді старшого наукового співробітника, а також за сумісництвом – у відділі правових проблем аграрного, земельного та екологічного права.

У 1988 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання охорони природно-заповідного фонду».

Має понад 100 наукових праць, серед яких розділи у колективних монографіях, підручники, наукові статті, навчальні посібники та ін. Займається викладацькою діяльністю. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук з проблем космічного права.

G Analytics
сайт создан компанией