Красіліч Наталія Дмитрівна

КРАСІЛІЧ НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА (нар. 15.06.1954 року, м.Київ) - старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Працювала у відділі правових проблем аграрного, земельного, екологічного права з моменту його створення до вересня 1990 р. спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, потім на посаді наукового співробітника. Брала участь у дослідженнях наукових проблем екологічного права.

З 1990 р. до 2000 р. працювала на викладацькій роботі у вищому навчальному закладі. З травня 2000 р. працює у Міжнародному центрі космічного права при Інституті держави і права на посаді старшого наукового співробітника, а також за сумісництвом – у відділі правових проблем аграрного, земельного та екологічного права.

У 1988 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання охорони природно-заповідного фонду».

Має понад 100 наукових праць, серед яких розділи у колективних монографіях, підручники, наукові статті, навчальні посібники та ін. Займається викладацькою діяльністю. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук з проблем космічного права.

G Analytics
сайт создан компанией