Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Скрипнюк Олександр Васильович

Скрипнюк Олександр Васильович (17 квітня 1960 р., с. Перемишель  Славутського району Хмельницької  обл., Україна)  Директор  Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук  України. Український правознавець, фахівець в галузі конституційного права, теорії держави та права, державного управління. Доктор юридичних наук (1996), професор (1996), дійсний член (академік) Національної академії правових наук (2004), член-кореспондент  Національної академії педагогічних наук України (1999). Вищу освіту здобув в Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія» (1986 р.) та в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «правознавство» (1995 р.). Стажувався в Університеті штату Міннесота (м. Міннеаполіс, США) за спеціальністю «державне управління» (2000 р.).

У 1991 р. після закінчення аспірантури в Київському університеті захистив кандидатську  дисертацію з історичних наук. В 1996 р. захистив докторську дисертацію з юридичних наук «Розбудова Української держави на сучасному етапі: політико-правовий аналіз». З 1992 року працював заступником керівника центру в Українському фонді культури, з вересня 1992 – начальником відділу, заступником начальника управління, начальником управління Вищої атестаційної комісії при Кабінеті Міністрів України, з 2004 р. – керівником управління зв’язків з державними органами та міжнародними організаціями Національної академії правових наук України. З 1992 по 2016 рр. за сумісництвом працював  доцентом, професором в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, завідувачем кафедри державно-правових  дисциплін, кафедри конституційного права Національного університету «Острозька академія», завідувачем відділу теорії права Інституту приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. З 2002 – старшим та провідним науковим співробітником Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, з березня 2016 р. – на постійній основі – заступник  директора Інституту.

Опублікував понад 450 наукових праць. Є автором/співавтором біля 60 монографій. Найважливішими з яких є: «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні»(1995), «Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики»(2000), «Державотворення і право творення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (2001),  «Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації» (2005), «Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика)» (2006), «Державне управління і політика» (2006), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії» ( 2007 ), «Правова система України: історія, стан та перспективи. – В 5-х тт.» (2008), «Курс сучасного конституційного права України. Академічне видання» (2009), «Україна: конституційний процес і перспективи країни» (2009), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні» (2009), «Джерела конституційного права України» (2010), «Конституційне право України. Академічний курс» (2010), «Правове забезпечення державного суверенітету» (2011), «Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення» (2011), «Юридична відповідальність проблеми виключення та звільнення» (2013), «Влада в Україні: шлях до ефективності» (2010), «Проблеми теорії конституційного права України» (2013), «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід та перспективи» (2013), «Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму» (2014).

До кола наукових інтересів Скрипнюка О.В. належать проблеми теорії конституційного права, теорії та історії держави і права України, державного управління. Скрипнюк О.В. веде  активну науко-експертну, громадську діяльність. Учасник конституційного процесу в Україні. Був науковим керівником багатьох  вітчизняних та міжнародних наукових проектів з США, Англією, Францією, ФРН, Бельгією, Іспанією, Швецією та ін країнами. Під його керівництвом захищено біля 40 докторських та кандидатських дисертацій. Обраний академіком Академії економічних наук України. Скрипнюк О.В. є членом редколегій провідних наукових правових видань України. Заслужений юрист України (1997). Лауреат премій НАН України ім. М.П. Василенка (2002), імені Ярослава Мудрого (2010) та імені Володимира Великого (2014). Має ряд державних, відомчих, церковних, громадських нагород та відзнак.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией