Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Крусян Анжеліка Романівна

Крусян Анжеліка РоманівнаКРУСЯН Анжеліка Романівна – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

У 1991 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова з відзнакою (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні» за спеціальністю конституційне право.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Вчене звання професора кафедри конституційного права присвоєно у 2012 році.

Напрями наукової діяльності – конституційне право, муніципальне право, сучасний український конституціоналізм, публічна влада та управління.

Є автором понад 200 наукових, навчально-наукових та методичних праць, серед яких: дві індивідуальні монографії «Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні» (2001), «Сучасний український конституціоналізм» (2010) та монографія у співавторстві «Сучасний конституціоналізм в Україні. Вступ в українське конституційне право» (2006), а також розділи у колективних монографіях: «Проблеми теорії конституційного права України» (2013), «Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму» (2014), «Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні» (2017), «Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації» (2018),  «Сучасний унітаризм: доктрина і практика» (2021), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (2021), «Конституційно-правові проблеми місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в Україні» (2021) та ін.

У 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України». У 2012 році нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом». У 2017 році присвоєно почесне звання «Вчений року». У 2017 році нагороджена Відзнакою Голови Конституційного Суду України. 

Указом Президента України від 22 січня 2019 р. присвоєно почесне звання «Заслуженого юриста України».

Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України (з 2019 р.).

Член редакційної ради наукового періодичного видання «Український часопис конституційного права». Заступник головного редактора фахового наукового журналу «Юридичний вісник».

Посилання на профіль вченого у наукометричній базі:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1kb0VnoAAAAJ&hl=ru

ORCID: https//orcid.org/0000-0001-6437-2864 

Електронна скринька: 370235@ukr.net

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией