Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Суржинський Максим Ігорович

КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК, НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК

Народився 23 листопада 1981 року. У 2004 р. закінчив Київський національний економічний університет (перша вища освіта), у 2007 р. — аспірантуру Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України, а у 2012 р. — Національну академію управління (друга вища освіта).

В якості начальника відділів правової роботи з ринками капіталу, міжнародної діяльності та складних угод Alfa Group (2008-2009) та VAB Bank (2002-2008) брав активну участь у реалізації проектів на загальну суму більше 700 млн. Дол. США, зокрема, супроводжував одне з перших банківських IPO в Україні. Був членом робочої групи при Секретаріаті Президента України (2008-2009) по підготовці змін до законодавчих актів з питань множинного громадянства.

Розробник Київської декларації (2013 р.) в інтересах ООН, Кабінету Міністрів України та PRI (міжнародна неурядова організація з консультативним статусом при ООН, заснована в 1959 році) з рекомендаціями для політиків і законодавців, урядів та органів місцевої влади, ЗМІ та міжнародних організацій (у тому числі ООН, ВООЗ) щодо поліпшення безпеки транспортної інфраструктури у світі. Учасник ряду проектів (2015-2016) з налагодження співпраці між Україною та країнами V4 “Вишеградської Четвірки” у сферах міжнародних відносин, енергетики та підприємництва.

Учасник програми «Академія лідерства для розвитку» (LAD-2017), що впроваджується в Україні спільно Центром демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету (США), Центром міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ, США) та Школою управління Українського католицького університету (Україна, Львів) за підтримки NED (Фонду сприяння демократії, США).

З 2007 р. по квітень 2017 р. — молодший науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України, а з травня 2017 р. — науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту. Кандидат юридичних наук (2007 р.), науковий співробітник (2007 р.).

Має більше 40 наукових публікацій. Організатор низки міжнародних конференцій та workshops.

Наукові інтереси: інститут громадянства, легітимність, громадянське суспільство, демократичні традиції США та ЄС.

Вибрані наукові публікації

  1. Громадянство в контексті взаємодії держави і громадянського суспільства: теоретичний аспект – Часопис Київського університету права, 2016. - №3
  2. Міжнародні стандарти в галузі громадянства та національне право // Сучасні проблеми правової системи України. Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2016 р. (м. Київ), 2016 /За заг.ред. Ю.Л. Бошицького, О.В. Чернецької, Н.О. Армаш та ін. - Вип. 8. - Львів, “Галицька видавнична спілка”, 2016
  3. Актуальні проблеми реформування законодавства про громадянство України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 20 квітня 2016 р. м. Рівне. - Рівне, 2016
  4. Правове регулювання припинення громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) – Часопис Київського університету права, 2015. - №3 Множинне (подвійне) громадянство та національна безпека України // Сучасні проблеми правової системи України. – К.: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2015 р., 2015
  5. Категорія “громадянство”: доктринальні підходи до визначення // Актуальні проблеми сучасного конституційного права України. Збірник наукових праць. - К.: вид-во “Юридична думка”, 2014 — С. 386-402
  6. Проблеми розвитку конституційного права України на сучасному етапі: теорія і практика. - Правова держава. Випуск 25. - К.: вид-во “Юридична думка”, 2014 — С. 66-98 (Суржинський М.І. - С. 75-79)
  7. До питання про природу громадянства як суб’єктивного права // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 55. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 165-172
G Analytics
сайт создан компанией